Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Styrkebaseret ledelse: Frigør potentialet i dit team

Styrkebaseret ledelse: Frigør potentialet i dit team

17/1/2024
Artikler
Ledelse

Styrkebaseret ledelse er en nyere filosofi inden for ledelse, som fokuserer på at få det maksimale ud af dine medarbejderes potentiale. For ledelse handler om mere end bare at træffe beslutninger og give ordrer.

Maleri af en mand som forsøger at arbejde styrkefokuseret

Styrkebaseret ledelse er en nyere filosofi inden for ledelse, som fokuserer på at få det maksimale ud af dine medarbejderes potentiale. For ledelse handler om mere end bare at træffe beslutninger og give ordrer. Det handler om at forstå og værdsætte de enestående styrker og det potentiale, som hver enkelt medarbejder bringer med sig til arbejdspladsen. 

Ved at sætte fokus på de styrker der er i teamet, kan du løfte det til nye højder. Det skal dog ikke forstås som, at styrkebaseret ledelse er en lang rose-øvelse eller baserer sig på overdreven positivitet. Det handler om at give medarbejdere en dybere forståelse af de grundlæggende forudsætninger for succes, styrke deres evne til at omsætte denne viden i konkret handling og gøre dem mere robuste og modstandsdygtige over for de udfordringer, de står over for.

Læs med og opdag, hvordan du kan bruge styrkebaseret ledelse til at bringe dit team og din organisation til nye højder. 


Hvad går styrkebaseret ledelse ud på?

Kort sagt går styrkebaseret ledelse ud på at styrke sine medarbejdere. Du skal altså identificere og udvikle de individuelle styrker, som hver enkelt medarbejder bringer til bordet. Det indebærer f.eks. at flytte fokus væk fra at rette op på svagheder og i stedet koncentrere sig om at forstærke og udnytte de kompetencer og talenter, der allerede findes. Det betyder dog ikke, at man ignorerer områder, hvor der er brug for forbedringer, men det sætter styrkerne i forgrunden som det primære fokus.

Denne type ledelse er samtidig også dybt forankret i ideen om positiv psykologi, hvor man erkender, at positive egenskaber og ressourcer kan styrkes og forbedres gennem bevidst træning og udvikling. Ved at identificere og udnytte medarbejdernes styrker, kan organisationer skabe et mere engageret, produktivt og tilfredsstillende arbejdsmiljø.

Læs også: selvledelse.

Men styrkebaseret ledelse handler ikke kun om individuel udvikling. Denne ledelsesstil omfatter også at skabe teams, hvor medlemmernes styrker supplerer hinanden, og hvor der arbejdes mod fælles mål ved at udnytte kollektive kompetencer. På den måde understøttes et miljø med fokus på samarbejde, forståelse og en følelse af fællesskab.

Styrkebaseret ledelse handler altså om at opnå mere ved at fokusere på det, du allerede er god til, og ved at hjælpe andre med at gøre det samme. Det handler om at skabe en kultur, hvor styrker og potentialer udforskes, dyrkes og udnyttes fuldt ud til fordel for både individuelle medarbejdere og organisationen som helhed.

Opdag hvordan dit ledelsesgrundlag kan styrke din ledelse.


Styrkebaseret ledelse i en VUCA-verden

I den amerikanske hær udviklede man i starten af 1990’erne et begreb til at beskrive den usikre og omskiftelige verden, vi lever i. VUCA kaldte de det. Forkortelsen står for ‘Volatile’ (omskiftelig), ‘Uncertain’ (usikker), ‘Complex’ (kompleks) og ‘Ambiguous’ (tvetydig).

Vi befinder os altså i en verden, hvor forandringer ofte kommer pludseligt og med betydelige og uforudsigelige konsekvenser. Fremtiden er sløret, kompleksiteten er konstant stigende, og løsningerne på vores udfordringer er sjældent lige til at få øje på. For dig som leder er det nødvendigt at håndtere disse VUCA-udfordringer, som altså kan gøres ved at implementere styrkebaseret ledelse og samtidig skabe stærke fællesskaber, der kan klare strabadserne i denne turbulente virkelighed.

I en VUCA-verden er det nemlig afgørende at kunne reagere hurtigt på forandringer og uforudsigelige begivenheder. Styrkebaseret ledelse hjælper din organisation med at udvikle disse egenskaber ved at fokusere på medarbejdernes unikke styrker og evner. Ved at bygge på det, medarbejderne allerede excellerer i, kan organisationen tackle kompleksiteten og usikkerheden med større tillid og effektivitet.

En vigtig del af styrkebaseret ledelse i en VUCA-verden er også at skabe en kultur præget af læring og innovation. Dette opnås ved at opmuntre til kreativitet og risikovillighed, samtidig med at medarbejdernes styrker dyrkes og udvikles. Det er en tilgang, der giver medarbejderne mulighed for at eksperimentere og lære af deres fejl, hvilket er afgørende i en verden, hvor der ikke altid er klare svar eller løsninger.

I en VUCA-verden handler det også om at skabe en kultur præget af tillid og samarbejde. Ved at anerkende og værdsætte medarbejdernes styrker og lade dem komme til deres ret, kan du opbygge en stærkere og mere sammenhængende arbejdsstyrke, der er i stand til at tackle udfordringerne i en kompleks og omskiftelig verden.

Kort sagt, i en VUCA-verden, hvor usikkerheden er en konstant faktor, kan styrkebaseret ledelse være nøglen til at skabe en organisation, der ikke kun overlever, men også trives i de mest udfordrende forhold. 

Hvis dette ikke helt lyder som noget for dig, så prøv at læse om: systemisk ledelse


5 gode råd til styrkebaseret ledelse

At gå fra teori til praksis kan nogle gange være en svær øvelse. Derfor har vi herunder samlet 5 konkrete råd, der kan hjælpe dig med at implementere styrkebaseret ledelse effektivt og skabe en mere positiv og produktiv arbejdsplads:

  1. Identificér og anerkend medarbejdernes styrker: Begynd med at få en klar forståelse af dine medarbejderes individuelle styrker. Det kan du bl.a gøre gennem samtaler, tests eller gennem daglige observationer. Vi anbefaler eksempelvis testen “VIA-karakterstyrker” som et godt gratis udgangspunkt til at blive bevidst om egne styrker.  Når du har identificeret styrkerne, skal du anerkende dem og tydeligt kommunikere din anerkendelse af dem. Det er med til at skabe en positiv feedback-cyklus og øger medarbejdernes motivation.

    Lær mere om kraften i styrkefokuseret feedback:´Sådan bruger I styrkefokuseret feedback

  2. Sæt styrkerne i spil i opgaver og projekter: Når du har identificeret styrkerne, skal du aktivt arbejde på at tildele opgaver og projekter, der passer til medarbejdernes styrker. Det giver dem mulighed for at bruge deres unikke evner og samtidig føle sig mere engagerede i deres arbejde. Hvis du f.eks. har en medarbejder med stærke kommunikationsevner, kan du give dem opgaven med at facilitere teammøder eller præsentere projekter.

  3. Skab en kultur baseret på styrker: Ledere bør arbejde på at skabe en kultur, hvor styrkebaseret ledelse er en central værdi. Det kan eksempelvis omfatte uddannelse eller træning af medarbejdernes styrke-bevidsthed, ligesom du kan opfordre til kollegial feedback om styrker, og hvordan de bedst kan udnyttes i organisationen. Det er vigtigt at fremme et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge ved at udnytte deres styrker og hjælpe hinanden med at udvikle dem yderligere.

    Læs mere: Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen

  4. Fokusér på udvikling af styrker: Styrkebaseret ledelse handler ikke kun om at udnytte eksisterende styrker, men også om at udvikle dem. Som leder bør du investere tid og ressourcer i at hjælpe medarbejdere med at udvikle deres styrker yderligere gennem uddannelse, træning og mentorordninger. Det vil bidrage til at opbygge en stærkere og mere kompetent arbejdsstyrke.

  5. Vær opmærksom på balance: Selvom styrkebaseret ledelse fokuserer på styrker, er det vigtigt at huske på, at medarbejdere også kan have svagheder. Der skal du som leder arbejde på at finde en balance mellem at udnytte styrkerne og håndtere svaghederne. Det kan du gøre ved at tildele opgaver, der kompenserer for svagheder eller ved at tilbyde støtte og ressourcer til at forbedre svaghederne.

Læs også: udvikling af lederteam

Disse råd kan fungere som et grundlag for styrkebaseret ledelse, der hjælper med at skabe en mere engageret og effektiv arbejdsstyrke, samtidig med at medarbejderne føler sig værdsat og anerkendt for deres bidrag. 

Vil du arbejde med styrkebaseret ledelse, er det vigtigt, at du anerkender, at det kræver tid, tålmodighed og engagement, men fordelene er til gengæld tydelige – en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og blomstrer, og hvor præstationerne når nye højder.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem