Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Sådan udvikler du et effektivt lederteam

Sådan udvikler du et effektivt lederteam

8/1/2024
Artikler
Ledelse

Lederteams er rygraden i nærmest enhver organisation. De er med til at træffe beslutningerne, styre skibet og påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø. Derfor er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at disse vigtige teams fungerer ordentligt og effektivt.

Lederteam læser post its

Lederteams er rygraden i nærmest enhver organisation. De er med til at træffe beslutningerne, styre skibet og påvirke medarbejdernes arbejdsmiljø. Derfor er det selvfølgelig utrolig vigtigt, at disse vigtige teams fungerer ordentligt og effektivt.

Når dit lederteam arbejder godt sammen, kan de tage bedre beslutninger, inspirere  medarbejderne og skabe en kultur præget af samarbejde og tillid. Det er ikke kun en fordel for din organisations succes, men også for medarbejdertrivsel og engagement. Omvendt kan et dårligt fungerende lederteam føre til udfordringer, der spænder fra dårlig kommunikation til en decideret negativ indvirkning på bundlinjen. Derfor er udviklingen af effektive og velfungerende lederteams en afgørende faktor for en organisations vækst og præstationer.

I dette blogindlæg vil vi derfor dykke ned i, hvordan man helt konkret udvikler gode og effektive lederteams.

8 råd til udviklingen af det effektive lederteam

Udviklingen af det effektive lederteam kan være udfordrende, men med de rette strategier og principper kan du forme dit lederteam til en velfungerende enhed, der arbejder mod fælles mål og leverer bemærkelsesværdige resultater.

Læs eventuelt om tillidsbaseret ledelse her

Vi har samlet otte råd, som kan hjælpe dig og dit lederteam på vejen mod succes. Rådene omfatter en bred vifte af aspekter, der spænder lige fra kommunikation til relationer og læring – alle vigtige aspekter på vejen til at skabe et harmonisk og resultatorienteret lederteam.

  1. Fælles mål og retning

En af de allervigtigste aspekter, som et lederteam kræver for at være effektivt, er et klart og tydeligt fælles mål – ligesom retningen dertil skal være lige så tydelig. Ofte kan medlemmerne i gruppen nemlig have forskellige opfattelser af, hvad formålet er, hvilket kan føre til uklarhed, konflikter og ineffektivitet.

På samme måde kan nogle i gruppen måske se lederteamet som en slags mini-direktion, der arbejder med strategisk udvikling, mens andre i gruppen måske ser dens primære opgave som at fremme vidensdeling. Nogle mener, at gruppen bør følge op på individuelle lederes resultater på deres områder, mens andre mener, at den ikke bør blande sig i den slags. Disse uklarheder skal bringes frem i lyset og afklares for at sikre, at alle i teamet arbejder i samme retning, og for at minimere konfliktniveauet.

Når teamets formål skal fastlægges, kræver det samarbejde mellem medlemmerne og interessenterne for at tydeliggøre lederteamets unikke rolle og de primære resultater, som teamet skal levere. Et veldefineret formål fungerer som et fyrtårn, der øger koncentrationen, motiverer teamet og styrker dets evne til at levere forbedrede præstationer.

Ligesom formålet skal stå klokkeklart som et lysende fyrtårn i horisonten, er det lige så vigtigt, at vejen mod dette mål er tydeligt defineret og markeret. For at sikre en klar og tydelig retning er det essentielt at udarbejde klare mål og strategier samt etablere effektive kommunikationsmetoder, så alle teammedlemmer forstår, hvad der kræves, og hvordan de kan bidrage til at nå målet.

  1. Sørg for den rigtige sammensætning og størrelse af teamet

Et andet utroligt vigtigt aspekt i udviklingen af det effektive lederteam er at finde den rigtige størrelse og sammensætning på teamet. En ret kan kun blive lige så god som de ingredienser, du putter i den, og derfor skal de udvælges nøje.

Det er derfor essentielt at overveje, hvilke kompetencer, erfaringer og perspektiver der kræves for at tackle teamets opgaver og ansvarsområder. Forskellighed er i denne forbindelse et nøgleord. Et lederteam bør nemlig ideelt set bestå af medlemmer, der supplerer hinanden og bringer forskellige styrker og færdigheder til bordet.

Derudover er det vigtigt at overveje teamets størrelse. Et for stort team kan føre til forvirring, langsommere beslutningstagning og en lavere grad af ansvarlighed, mens et for lille team kan mangle mangfoldighed og nødvendige kompetencer. Som tommelfingerregel kan du sigte efter, at lederteamet ikke overstiger 5-6 personer. Bliver der flere mennesker end dette, vil du nok opleve, at effektiviteten falder systematisk.

Læs om primadonna ledelse

  1. Skab psykologisk tryghed i lederteamet

Psykologisk tryghed er altafgørende i en organisation. Både for de ‘menige medarbejdere', men i ligeså høj grad i dit lederteam. Det er nemlig grundlaget for at fremme åben kommunikation, kreativ problemløsning og samarbejde.

Samtidig er det også svært at udbrede en kultur med psykologisk tryghed for resten af medarbejderstaben, hvis den ikke også er der i lederteamet.

I lederteamet skal der altså skabes en atmosfære, hvor teammedlemmer føler sig komfortable med at dele deres tanker, ideer og bekymringer uden frygt for negative konsekvenser.

Læs mere: Skab en kultur med psykologisk tryghed

  1. Styrk tillid og relationer i teamet

Tillid og tryghed kan måske lyde som to sider af samme sag, men det er altså ikke helt tilfældet. Hvor den psykologiske tryghed handler om atmosfæren og kulturen i selve gruppen, er tillid noget, der foregår på tomandshånd.

Selvom det er urealistisk at forvente, at vi kan opbygge dybe venskaber med alle vores kolleger på arbejdspladsen, så er tillid stadig en uomgængelig faktor, især når det kommer til et lederteam. I ledergruppen er det dog særligt vigtigt at dyrke en tæt og tillidsfuld relation med mindst én kollega.

At have en pålidelig sparringspartner inden for lederteamet kan virkelig gøre en væsentlig forskel. Det skaber en følelse af tryghed og støtte samt mulighed for at dele de udfordrende og sårbare aspekter af lederrollen.

Læs mere: 5 ting du kan gøre for at styrke dine kollegers tillid til dig

  1. Klar forventningsafstemning til ledelsesgrundlag og beslutninger

Klar forventningsafstemning til ledelsesgrundlaget og beslutningerne er en hjørnesten i ethvert effektivt lederteam. Det handler om at skabe klarhed omkring, hvad der forventes af hver enkelt leder i teamet, og hvordan beslutninger træffes. Uden denne klarhed kan der opstå forvirring, frustration og ineffektive arbejdsprocesser.

Når der er enighed om de grundlæggende principper, der styrer gruppens arbejde, bliver det lettere at træffe beslutninger, som er i tråd med organisationens mål. Det sikrer også, at ledere arbejder i samme retning og undgår unødvendig modstand eller konflikt.

Det er vigtigt at have åben og ærlig kommunikation omkring, hvad der fungerer, og hvad der skal forbedres. Dette kan hjælpe med at skabe en kultur, hvor feedback og læring er i fokus, og hvor teamet konstant stræber efter at optimere deres arbejde.

Læs mere: Sådan skaber du læring gennem feedback og dialog

  1. Udnyt forskellighederne i teamet

En vigtig nøgle til succesfuld ledelse er at anerkende og udnytte de forskellige styrker, kompetencer og perspektiver, som hvert medlem af lederteamet bringer til bordet. Mangfoldighed i baggrund, erfaring og tankegang kan være et uvurderligt aktiv i beslutningstagning og problemløsning.

Ved at udnytte de individuelle styrker og kompetencer kan lederteamet arbejde mere holistisk og tackle komplekse udfordringer fra forskellige vinkler. Det er vigtigt at fremme en kultur, hvor forskelligheder ses som et aktiv og ikke som en hindring, og hvor samarbejde og læring på tværs af forskellige perspektiver er en prioritet.

  1. Aktiv lytning som nøglekomponent i god og effektiv kommunikation

Man siger normalt, at tale er sølv og tavshed er guld. Og det er ikke helt forkert – i hvert fald ikke, hvis man i sin tavshed prioriterer aktiv lytning. Den aktive lytning er nemlig en central komponent i den gode og effektive kommunikation. I den forbindelse er det afgørende at forstå, at aktiv lytning ikke kun handler om at høre, hvad andre siger, men også om at forstå deres perspektiver, følelser og behov.

Når du lytter, er det vigtigt at fokusere fuldt ud på den person, der taler. Hold øjenkontakten og undgå at lade dig distrahere. Du skal samtidig undgå at dømme eller danne dig en mening, mens den anden person taler. Lad dem dele deres tanker og følelser uden frygt for kritik eller afbrydelse. Du kan samtidig med fordel stille åbne spørgsmål til at uddybe din forståelse og hjælpe den anden person med at udforske deres tanker. Det viser samtidig, at du er aktivt engageret i samtalen og ønsker at forstå den anden person dybere.

Ved at være gode, aktive lyttere kan lederteamet opbygge bedre relationer og samarbejde mere effektivt, hvilket er afgørende for at opnå organisationens mål og succes.

Lær mere: Bliv en nysgerrig leder – Fire magiske spørgsmål der skaber udvikling og handling

  1. Læringen stopper aldrig

I et effektivt lederteam er en kontinuerlig læringsproces afgørende. Hvis man tror, at man ved alt, er man færdig som leder. Det er derfor vigtigt, at man er åben for at udvikle sine kompetencer som leder, ligesom man bør opfordre de andre i lederteamet til at gøre det samme. Det kan bl.a. ske gennem vidensdeling, deltagelse i workshops og webinarer, eller ved at søge feedback fra medarbejderne.

Ved at investere i læring og udvikling kan lederteamet forblive agile og i stand til at tackle de udfordringer, der kommer deres vej.

Læring er en kontinuerlig rejse, og det er nøglen til vedvarende succes.

Du kan eventuelt også lære om styrkebaseret ledelse.

Så hold fast i disse råd, invester i udvikling og fortsæt med at stræbe efter forbedring. Jeres dedikation vil være afgørende for at skabe et lederteam, der ikke blot overlever, men trives og blomstrer i en evigt skiftende forretningsverden.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem