Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
8 trin: Sådan får du succes med selvledende teams

8 trin: Sådan får du succes med selvledende teams

9/1/2024
Artikler
Ledelse

Selvledende teams har for længst bevist deres værd. De har vist sig at kunne øge produktiviteten, styrke medarbejdertilfredsheden og fremme innovation. Men som med enhver organisatorisk ændring er der udfordringer og overvejelser, der skal håndteres, inden man bare uden videre forsøger at implementere selvledende teams.

Maleri af orkester, disse kan ofte anskues som selvledende teams

Selvledende teams er en innovativ tilgang til organisationsledelse, som i stigende grad vinder indpas i moderne virksomheder. Disse teams repræsenterer et skift fra den traditionelle hierarkiske ledelsesstruktur og giver medarbejderne mulighed for at tage ansvar, træffe beslutninger og styre deres eget arbejde i høj grad.

Selvledende teams har for længst bevist deres værd. De har vist sig at kunne øge produktiviteten, styrke medarbejdertilfredsheden og fremme innovation. Men som med enhver organisatorisk ændring er der udfordringer og overvejelser, der skal håndteres, inden man bare uden videre forsøger at implementere selvledende teams.

Læs eventuelt om: udvikling af lederteam.

I dette blogindlæg vil vi dykke ned i, hvad selvledende teams helt præcist er, og hvorfor de er blevet så populære.. Men vigtigst af alt vil vi dele værdifulde tips og strategier til, hvordan du – med succes – kan implementere selvledende teams i din organisation.

Læs også hvodan vi har hjulpet Acies med at få succes med selvledende teams: Sådan bruger softwarefirma tydelig kommunikation til at blive formålsdrevne

Hvad er selvledende teams?

Selvledende teams, også kendt som autonome teams, er en organisatorisk model, der bryder med det traditionelle topstyrede hierarki. I stedet for at have en enkelt leder, der træffer alle beslutninger og styrer arbejdsprocesserne, bryder selvledende teams med den hierarkiske tankegang og giver medarbejderne mere autonomi og ansvar for deres arbejde og beslutningstagning.

Prøv eventuelt at læse om coaching

Fundamentet til selvledende teams bygger på disse fem grundlæggende principper og værdier:

 1. Selvstyring: Medlemmer af selvledende teams har en høj grad af kontrol over deres arbejde. De er i stand til at træffe beslutninger om, hvordan de udfører deres opgaver, og de er ansvarlige for at planlægge og organisere deres arbejde.

 2. Ansvarlighed: Selvledende teams er ansvarlige for at nå deres mål og levere resultater. Det inkluderer f.eks. at overvåge deres egen præstation, identificere problemer og finde løsninger.

 3. Samarbejde: Selvom hver medarbejder i et selvledende team har individuel ansvarlighed, er samarbejde stadig afgørende. Teammedlemmer skal arbejde sammen, dele viden og støtte hinanden for at opnå fælles mål.

 4. Kontinuerlig forbedring: Selvledende teams bør stræbe efter konstant læring og forbedring. De evaluerer regelmæssigt deres arbejdsprocesser og resultater for at identificere områder, hvor de kan optimere deres præstation.

 5. Åbenhed og tillid: Der skal være en åben kommunikationskultur baseret på psykologisk tryghed i selvledende teams. Medlemmer skal kunne udtrykke deres tanker og ideer frit, og der skal være tillid til, at alle bidrager konstruktivt til teamets succes.

  Læs mere: Skab en kultur med psykologisk tryghed

Det er vigtigt at understrege, at selvom selvledende teams kan virke som en tillokkende approach, så er det ikke en "one-size-fits-all" løsning, men snarere en tilpasningsdygtig model, der kan skal tilpasses forskellige organisationers behov og kulturer.

Så inden du går i gang med at implementere selvledende teams i din virksomhed, er det vigtigt, at du overvejer, om den form for ledelse passer til din virksomhed.

Læs eventuelt om: strategisk ledelseEn ting man typisk kommer til at mangle, når man overgår til selvledende team, er en fælles retning for ledelsen af teamet. Det kan dog sikres ved hjælp af forskellige strukturer. 

8 trin til udviklingen af selvledende teams

Før en organisation kaster sig ud i implementeringen af selvledende teams, er det afgørende at tage nogle nødvendige skridt for at forberede sig til denne transformation. Implementeringen af selvledende teams indebærer nemlig ofte store ændringer i ledelsesstrukturen, kulturen og kommunikationen i organisationen. 

Her er nogle nøgle-trin i forberedelsesfasen:

 1. Evaluering af eksisterende strukturer: Organisationen skal nøje vurdere sine eksisterende ledelsesstrukturer og processer for at identificere områder, der skal tilpasses eller ændres for at imødekomme selvledende teams. Det kan f.eks. omfatte en gennemgang af hierarkiet, beslutningsprocesserne og roller og ansvar.

 2. Klar kommunikation: Det er vigtigt at opbygge klarhed omkring formålet med at indføre selvledende teams blandt medarbejderne. Medarbejderne skal forstå, hvorfor denne ændring sker, og hvordan det kan påvirke dem og organisationen som helhed.

 3. Kulturændring: Selvledende teams kræver en organisationskultur, der fremmer tillid, samarbejde og ansvarlighed. Derfor kan det være nødvendigt at lave kulturændringer for at skabe det rette miljø for selvledende teams.

 4. Identifikation af egnede teams: Organisationen skal overveje, hvilke teams eller projekter der er velegnede til at blive selvledende. Dette kan f.eks. afhænge af opgavernes kompleksitet, teammedlemmernes kompetencer og behovet for innovation.

Når du vurderer, at din organisation er forberedt til ændringen, er det tid til at gå videre til implementeringen. Her er nogle tips og tricks, der kan hjælpe med en vellykket implementering af selvledende teams:

 1. Teamudvælgelse: Vælg de teams, der skal omdannes til selvledende teams meget omhyggeligt. Overvej bl.a. teammedlemmernes færdigheder, erfaringer og personligheder for at sikre, at teamets dynamikker og kompetencer passer med konceptet. Det er også vigtigt at tage hensyn til teamets tidligere præstationer og potentiale.

 2. Definition af mål og roller: Definér tydelige mål for hvert selvledende team og de roller, der er nødvendige for at opnå disse mål. Du skal i denne proces fastlægge ansvarsområder og beslutningsbeføjelser for hvert teammedlem.

 3. Beslutningsprocesser: Opbyg rammerne for beslutningstagning i selvledende teams. Det skal f.eks. fastlægges, hvilke beslutninger der kan træffes af teamet som helhed, og hvilke der kræver godkendelse fra organisationens ledelse.

  I dette webinar fortæller vi mere om hvordan forskellige beslutningsprocesser kan bruges: Styrk samarbejdet i distribuerede teams

 4. Klare rammer for autonomi: Selvledende teams har brug for klare retningslinjer for, hvor meget autonomi de har til at træffe beslutninger og styre deres arbejde. Derfor skal der være en klar fastlæggelse af grænser og retningslinjer for teamets aktiviteter.
   

Overgangen til selvledende teams kan være udfordrende og til tider besværlig, men med den rette forberedelse og støtte kan I som organisation nå godt i mål med den store ændring.

Læs mere: Skab en læringskultur gennem coaching og nysgerrighed

Lederens nye rolle omkring selvledende teams

Selvledende teams er et paradigmeskifte inden for ledelse, og rollen for en leder ændrer sig betydeligt i en organisation, som begynder at udvikle selvledende teams. For selvom disse teams er selvledende, og altså derfor ikke har en leder i traditionel forstand, er der stadig behov for en slags faglig ledelse, der kan understøtte de forskellige teams og medarbejdere heri.

Derfor står denne type leder altså med nogle lidt andre opgaver end normalt. Noget af det vigtigste for en leder i denne situation er:

 1. Skab rammer og klarhed: Selvom selvledende teams har mere autonomi, er det stadig lederens ansvar at definere de overordnede rammer og klart kommunikere organisationens mål og strategier. Lederen skal give en klar vision for, hvad teamet skal opnå, og hvordan deres arbejde passer ind i organisationens større mål.

 2. Fremme tillid: Tillid er afgørende for succesen for selvledende teams. Lederen skal opbygge og opretholde tillid til teammedlemmerne og indbyrdes mellem medlemmerne. Man skal altså turde at give dem ansvar og lade dem træffe beslutninger, mens man står bag dem og støtter dem i deres handlinger.
 1. Mentor og støtte: I stedet for at fungere som en traditionel leder, der giver ordrer og tager beslutninger, skal lederen tage rollen som en mentor og facilitator. Lederen skal være der for at støtte teammedlemmerne, tilbyde rådgivning og hjælpe dem med at udvikle deres færdigheder og viden.

 2. Fremme læring og udvikling: Selvledende teams trives bedst, når der er en stærk kultur for læring og udvikling. Lederen bør derfor opmuntre til kontinuerlig forbedring, opfordre til vidensudveksling og give muligheder for træning og udvikling.

  Læs mere: Sådan skaber du læring gennem feedback og dialog

 3. Fjern forhindringer: Lederen skal være opmærksom på eventuelle forhindringer, der kan hindre teamets succes, og arbejde på at fjerne dem. Det kan f.eks. være organisatoriske problemer, konflikter eller manglende ressourcer.

Essentielt skal en leder i forhold til selvledende teams fungere som en støttende og faciliterende figur, der hjælper med at skabe de betingelser, der gør det muligt for teammedlemmerne at træffe beslutninger, samarbejde og opnå succes.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem