HVOR SKAL VI HEN, DU?

Hvis du vil flytte din organisation, dine medarbejdere eller dine ledere, skal du starte med at spørge dig selv:
Hvad er målet? Og hvordan kommer vi derhen?
Du kan naturligvis også bare spørge os ...

Workshop

Hvordan hjælper vi?

I læringens verden taler man om taksonomi. Det kan oversættes til "læringsdybde". Jo større dybde der skal være i din læring, jo større indsats kræver det i form af læsning, træning og afprøvning. På samme måde støtter vi vores kunder på forskellige niveauer, da de alle har forskellige udfordringer. Nogle vil gerne skabe gejst og motivation omkring en konkret forandring. Andre vil ændre hele kulturen eller adfærden i organisationen. Det kræver naturligvis forskellige indsatser, som du kan læse om her:

Inspire

Vi inspirerer mennesker til at tilslutte sig forandringer gennem foredrag og workshops med fængende historier, indsigtsfulde data og oplevelser, de vil huske.

Learn

Vi bygger de nødvendige kompetencer gennem kurser og forløb, hvor I træner færdigheder, laver prøvehandlinger og reflekterer over det, I har lært.

Lead

Vi fungerer som læringspartner og rådgiver, og vi træner ledere til at blive de rollemodeller, som kan ændre kulturen og drive forandringerne i organisationen.

Specialer

Hvad handler det om?

Feedback og dialog handler om at indgå i ærlige og konstruktive samtaler, som ikke blot styrker vidensdelingen, læringen og engagementet, men som også kan ses på bundlinjen. Vi hjælper med at skabe en kultur, hvor feedback og dialog er så naturligt, at det bliver et konkurrenceparameter.

Hvad handler det om?

Når mennesker føler sig trygge, vil de deltage mere fuldbyrdet i samarbejdet. De giver mere af sig selv. Det gavner både innovationen, trivslen, medejerskabet og produktiviteten. Vi arbejder med at fremme den adfærd, som skaber psykologisk tryghed i organisationer.

Hvad handler det om?

Hvis man kan skabe en læringskultur, hvor de ansatte udvikler hinanden, behøver organisationen ikke hjælp udefra for at udvikle sig. Det sker helt automatisk. Vi lærer ledere og medarbejdere at være coaches for hinanden, så de kan løfte kvaliteten af både samarbejdet og de valgte løsninger.

Hvad handler det om?

Verden er i hastig forandring, og det samme er normerne og forventningerne til arbejdspladsen. Hybrid betyder blanding og her blandingen mellem at arbejde fra kontoret og fra andre steder. Nye rytmer, processer og vaner skal etableres for kommunikationen. Vi hjælper med at finde hoved og hale i det hybride samarbejde.

Kundecases

Lad dig inspirere af vores tidligere kunder. Måske I har lignende udfordringer?

SULTEN EFTER MERE? FÅ EN SMAGSPRØVE her

Eller kontakt os med det samme, og lad os tage en snak.