Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Dit personlige ledelsesgrundlag og hvordan du mestrer det

Dit personlige ledelsesgrundlag og hvordan du mestrer det

19/12/2023
Artikler
Ledelse

Uanset om du er en erfaren leder eller netop har påbegyndt din ledelsesrejse, er det afgørende at forstå og mestre dit personlige ledelsesgrundlag. Det er selve kernen i, hvordan du leder, og det har indflydelse på din evne til at inspirere, motivere og guide dit team - og samtidig bevare din integritet som leder.

Kvinde tænker over sit ledelsesgrundlag

Uanset om du er en erfaren leder eller netop har påbegyndt din ledelsesrejse, er det afgørende at forstå og mestre dit personlige ledelsesgrundlag. Det er selve kernen i, hvordan du leder, og det har indflydelse på din evne til at inspirere, motivere og guide dit team - og samtidig bevare din integritet som leder.

Har du nogensinde overvejet, hvad der definerer dig som leder? Hvad er det, der styrer dine beslutninger, din adfærd og din tilgang til ledelse? Svaret på disse spørgsmål ligger i dit personlige ledelsesgrundlag, og det er en afgørende faktor for din succes som leder. Ledelsesgrundlaget er som fundamentet i et hus. Det er det, der bærer byrden af dine ledelsesmæssige udfordringer og beslutninger.

Læs eventuelt om: personligt lederskab

I dette blogindlæg vil vi udforske begrebet ‘personligt ledelsesgrundlag’, hvorfor det er vigtigt, og hvordan du kan udvikle og mestre det. Læs videre for at opdage, hvordan du kan styrke din ledelsesevne ved at forstå og arbejde med dit personlige ledelsesgrundlag.

Hvad er et ledelsesgrundlag?

Det personlige ledelsesgrundlag udgør kernen i din tilgang til ledelse. Det er det fundament, hvorpå du træffer beslutninger, prioriterer opgaver og interagerer med dine medarbejdere og kolleger. At forstå og definere dit personlige ledelsesgrundlag er derfor afgørende, fordi det fungerer som dit indre kompas, der guider dig i din rolle som leder.

Ledelsesgrundlaget fungerer samtidig som en slags varedeklaration på, hvordan du som leder interagerer med dine medarbejdere. Det giver medarbejderne mulighed for at danne forventninger til din adfærd og din tilgang til ledelse. På den anden side fungerer ledelsesgrundlaget også som en "ønskeliste" for godt medarbejderskab, hvor det klart definerer, hvilke handlinger og adfærd, du som leder foretrækker hos dine medarbejdere. Dette bidrager til en mere effektiv udvikling af både ledelse og medarbejderskab til gavn for både lederen og organisationen som helhed.

Ledelsesgrundlaget er en personlig erklæring og et kraftigt element i det personlige lederskab, og det skal derfor udtrykkes i 'jeg-form.' Det indeholder både 'jeg tilbyder' og 'jeg ønsker.' Selvfølgelig er 'jeg-formen' ikke ment til at underminere eller erstatte det overordnede ledelsesgrundlag. Ledelse handler i sidste ende om handling, og derfor bør ledelsesgrundlaget primært fokusere på ønsket adfærd og i mindre grad på holdninger og tanker. Selvom adfærd naturligvis er en konsekvens af ledelsesværdier, er det handlingerne, der er afgørende for at skabe en positiv indvirkning.

Fundamentet i dit personlige ledelsesgrundlag

Dit personlige ledelsesgrundlag er skabt af en kombination af tre nøgleelementer: værdier, overbevisninger og erfaringer.

Værdier er de fundamentale principper og normer, som du holder højt. De definerer, hvad der er vigtigt for dig i livet og på arbejdspladsen. Dine værdier afspejler, hvad du tror på, og de danner grundlaget for de beslutninger, du træffer. For eksempel kan værdier som ærlighed, samarbejde eller integritet være centrale for dit personlige ledelsesgrundlag.

Læs mere: Værdibaseret ledelse: Navigér sikkert frem mod fælles mål

Overbevisninger er de dybtliggende opfattelser og holdninger, der former din forståelse af verden omkring dig. Dine overbevisninger påvirker, hvordan du tolker information, reagerer på udfordringer og træffer beslutninger. Det er vigtigt at være opmærksom på dine overbevisninger, da de kan have en stor indflydelse på din ledelsesstil. For eksempel kan en overbevisning om, at alle har potentiale til at udvikle sig, motivere dig til at investere i medarbejderes vækst og udvikling.

Erfaringer omfatter de oplevelser, du har haft gennem livet og din karriere. Dine erfaringer kan omfatte både succeser og fejltagelser, og de har formet din viden, færdigheder og tilgang til udfordringer. At reflektere over dine erfaringer og lære af dem er afgørende for at udvikle dit personlige ledelsesgrundlag og forbedre din evne som leder.

Hvorfor lave et ledelsesgrundlag?

At have et klart og bevidst personligt ledelsesgrundlag spiller en afgørende rolle i en leders effektivitet og indflydelse. Det tjener som et fundament for ens ledelsesstil og har en dybtgående indvirkning på beslutningstagning og relationer med medarbejderne.

Hovedformålet med at etablere dit personlige ledelsesgrundlag er at skabe klarhed, fremme åbenhed og styrke dialogen om ledelse. Dette er afgørende for at forbedre samarbejdet og etablere et forum, hvor ledere og medarbejdere kan føre ærlige samtaler om deres konkrete ledelsesrelationer. Dette initiativ tjener til at forhindre, at ledelse forbliver en uklar og uløselig opgave, hvor tolkninger, antagelser, følelser og vurderinger fylder mere end de faktiske intentioner og mål.

Ved at have en klar forståelse af hinandens mål og motiver kan du minimere spildtid, da alle er på samme side og ved, hvad der forventes. Desuden hjælper det med at reducere konflikter, da der er færre misforståelser. Når du og dine medarbejdere deler jeres ledelsesgrundlag, kan I bedre samarbejde om at nå organisationens mål, og I undgår unødvendige konflikter, der kan opstå som følge af manglende klarhed og åbenhed.

Hvis ikke dette er helt dig, så læs eventuelt om: systemisk ledelse

Sådan kommer ud i gang med at udforme dit personlige ledelsesgrundlag

Når du skal i gang med at udforme dit personlige ledelsesgrundlag, er den første vigtige pointe, at der ikke er nogen fast ramme. Det kan hænge på tavlen, ligge på hjemmesiden eller være en simpel tegning på din dør. Måden, hvorpå du synliggør og italesætter dit ledelsesgrundlag, er i høj grad afhængigt af konteksten og målgruppen.

Det er også essentielt, at udformningen af ledelsesgrundlaget  ikke ses som en pligt eller byrde, men snarere som en mulighed, der kan være med til at styrke dit lederskab. Ledelsesgrundlaget skal samtidig heller ikke anskues som en statisk sandhed, men snarere som et dynamisk element, som man kan genbesøge og ændre på i takt med at dit lederskab også udvikler sig.

I forhold til selve udarbejdelsen af ledelsesgrundlaget, har Ledelseskommisionen anbefalet, at man laver disse fem øvelser, når man arbejder med udformningen af sit eget personlige ledelsesgrundlag.

Øvelse 1: Brug almindelige ord til at beskrive dine tanker om god ledelse.

I denne øvelse skal du forsøge at nedbryde begrebet "god ledelse" i simple og letforståelige ord. Dette hjælper med at afklare dine grundlæggende tanker om, hvad god ledelse indebærer, og gør det lettere at kommunikere disse tanker med andre.

Øvelse 2: Forestil dig, hvad du gerne vil høre fra dine medarbejdere, når du forlader din nuværende stilling.

Denne øvelse opfordrer dig til at tænke på det langsigtede perspektiv af din ledelsesindsats. Hvad håber du, at dine medarbejdere vil sige om dig, når du en dag forlader din nuværende rolle? Dette kan hjælpe dig med at definere dine langsigtede mål og værdier som leder.

Øvelse 3: Identificer de dimensioner, du vil vurdere din egen ledelsespræstation ud fra, når du forlader stillingen.

Her skal du tænke på, hvordan du vil måle din egen succes som leder. Hvad er de vigtigste kriterier, du vil bruge til at evaluere din præstation? Dette kan hjælpe dig med at fastlægge klare mål og forventninger til dig selv.

Øvelse 4: Del kortfattede eksempler på tre situationer, hvor du ved, at din ledelse var enestående.

Denne øvelse giver dig mulighed for at reflektere over dine tidligere succeser som leder. Ved at identificere konkrete situationer, hvor din ledelse har haft en positiv indvirkning, kan du lære af dine egne erfaringer og styrke dine ledelsesfærdigheder.

Øvelse 5: Identificer de fire ledelsesværdier, som du anser for at være mest betydningsfulde for din egen måde at udøve ledelse på.

Her skal du tænke på de grundlæggende værdier, der guider din ledelsesstil. Ved at identificere disse værdier kan du få en dybere forståelse af, hvad der driver dig som leder, og hvordan du kan forblive tro mod dine egne principper i din ledelsespraksis.

Baseret på disse fem øvelser, anbefales Ledelseskommissionen også, at du som leder organiserer en workshop med 2-4 andre erfarne ledere eller pålidelige sparringspartnere. Disse deltagere kan enten være i gang med at udvikle deres eget ledelsesgrundlag eller tilbyde konstruktiv feedback på dine besvarelser af øvelserne, og sammen kan de hjælpe med at raffinere og strukturere dem til et sammenhængende ledelsesgrundlag. 

For at sikre en målrettet og effektiv proces er det også værd at overveje at afholde yderligere workshops efter behov. Det kan være en god idé at have en intern eller ekstern facilitator til stede for at lette diskussionen og sikre en progressiv udvikling i processen.

To eksempler på ledelsesgrundlag

Medlemmerne af Ledelseskommissionen har udarbejdet ti eksempler på personlige ledelsesgrundlag, som kan tjene som inspirationskilde til, hvordan formuleringen kan se ud i praksis.

  1. Alfred Josefsen – Tidligere mangeårig chef i Irma
    Ledelse handler om at skabe resultater gennem andre og få ting til at ske, som ikke ville være sket af sig selv. Det er altså ikke mig selv, der skaber resultaterne. Det gør ’andre’ (læs: ledelserne), og derfor definerer jeg min ledelsesfunktion som én, hvis fineste opgave er at skabe de bedst mulige rammer og forudsætninger for, at ledelserne lykkes. 

Jeg er ambitiøs og ønsker at skabe gode, holdbare og bæredygtige resultater. Jeg mener, det bedst sker gennem værdibaseret ledelse, og derfor kæmper jeg stenhårdt for ordentlige værdier, at få dem gjort forståelige, accepterede og brugbare. Værdier skal bruges i det daglige arbejde – ellers er de ligegyldige. Man kan ikke på den lange bane være helt uenig med mig, for så vidt angår de mest vigtige værdier.

Jeg har nemt ved at delegere og give plads og skabe spillerum, men det fordrer, at jeg føler mig velinformeret og har et generelt overblik over både sorger og glæder, ting, som lykkes, og ting, som er vanskelige.

Jeg afgiver med glæde ansvaret og kompetencen til at træffe beslutninger, omvendt forventer jeg, at alle opfører sig ordentligt, fair og ansvarsbevidst. At man gør sig umage og forsøger at gøre det bedst muligt.

Min ledelsesform er baseret på tillid. Det er, fordi der ikke findes noget alternativ. Men det betyder også, at de, som snyder, manipulerer eller lyver med egen vinding for øje, bliver fyret.

Jeg forsøger at kvalificere mig til at påvirke gennem inspiration. Inspiration er den vigtigste komponent i min værktøjskasse, og derfor bestræber jeg mig på at blive oplevet som et aktiv.

Jeg vil hellere arbejde sammen med ledelser og medarbejdere, som foretager sig meget, velvidende at man så også begår fejl, end med ledelser og medarbejdere, som er langsomme og forsigtige. Jeg forventer selvfølgelig, at man undlader at kopiere fejltagelser i det uendelige.

Det motiverer mig ikke at kontrollere, følge op på regler, procedurer og lignende. Derfor er det vigtigt for mig, at mine samarbejdspartnere er i stand til at lave egenkontrol og i øvrigt selvstændigt følge reglerne.

Mit ledelsesmål er, at de, som jeg er leder for, vil sige at, ”det har været sjovt, vi skabte gode resultater, og vi udviklede os som mennesker” i den tid, de var sammen med mig.

  1. Emma Winther - Mange års erfaring med ledelse i ældreplejen fra Vejle Kommune

Det er mit ansvar, at vi i Kastaniehaven bistår borgere, der er afhængige af hjælp for at opretholde et trygt og værdigt hverdagsliv. Mit vigtigste aktiv er alle I medarbejdere, der er ansat på stedet. Sammen skaber vi gode hverdage, der giver lys og glimt i hverdagen, så det er et godt sted både at bo og at arbejde. Alle, der færdes i Kastaniehaven, er medskabere af gode hverdage og gode resultater og kan forvente at blive mødt gennem dialog, tillid og en nærværende ledelsesstil. 

Jeg skal skabe rammer og forudsætninger for, at I som medarbejdere kan løse opgaverne. Det handler først og sidst om tillid, og jeg skal gøre mig fortjent til jeres tillid, ligesom jeg forventer, at I forvalter min tillid til jer. Det er vigtigt for mig, at I som personale ved, hvor I har mig, at jeg er troværdig, og at I kan regne med mig. Jeg er ambitiøs og dybt optaget af at skabe de bedst mulige resultater – for de gamle og for jer, der løfter opgaven. Jeg stiller store krav til hver enkelt medarbejder, jeg sætter holdet, og jeg er optaget af, at vi hele tiden stiler efter at sikre etisk og fagligt velfunderede og bæredygtige løsninger. Vi skal være dygtige, og den enkelte skal være villig til fortsat at lære, udvikle sig, forandre og ændre adfærd og implementere ny viden på området. Hvis du på en fastlåst måde modarbejder vores aftalte forandringer, skal du ikke være ansat i Kastaniehaven. 

Jeg spejder altid efter særlige personlige og faglige kompetencer, som vi sammen kan bringe positivt i spil i organisationen. Jeg tror på jer hver og en og ved, at alle kan bidrage til gode løsninger. Jeg forventer og forlanger åbenhed, og jeg accepterer ikke, hvis nogen skaber mistillid på baggrund af fejlfortolkninger og private ’synsninger’. 

Vi italesætter og fejrer hverdagens succeser – også de små ’smitsomme’. Det giver arbejdsglæde. Det er vigtigt med mod og initiativ, og jeg påskønner meget, når I tør afprøve nye veje for at skabe gode dage og gode, faglige resultater. Jeg vægter store frihedsrammer i de enkelte teams. I kan regne med stor støtte og opbakning til at forvalte friheden. I kan også være sikre på, at jeg blander mig og griber ind, hvis noget bevæger sig i en forkert retning. Ikke alt er lige godt, og vi italesætter kerneopgaven igen og igen. Den er omdrejningspunktet for tilvalg, fravalg og justeringer. Jeg forventer, at vi lærer af erfaringerne og er systematiske. Jeg accepterer altid fejl, blot vi lærer af dem, vedgår fejlene og deler erfaringerne. Jeg har et stort drive og forsøger at være tydelig i forhold til retning og mening. Jeg er meget udviklingsorienteret og bestræber mig på at drive organisationen frem mod nye og bedre løsninger. Jeg er bevidst om, at det kan være hårdt at være en del af. Det er i orden, at I over tid nogle gange bidrager mere og andre gange mindre til udviklingsdelen, og jeg tager vidtgående hensyn, hvis nogen i en periode har behov for særlig støtte. Til gengæld accepterer jeg ikke, at nogen kører på frihjul. Jeg er ikke konfliktsky og tager gerne fat i problemstillinger, men det fordrer åbenhed. Jeg forventer at blive orienteret og inddraget ved uoverensstemmelser og uregelmæssigheder, der går ud over løsning af kerneopgaven. Jeg vil gerne være tættere på hverdagen, og jeg øver mig i at prioritere, acceptere og være glad for den tid, jeg har til rådighed. Jeg stræber efter at være proaktiv og løsningsorienteret, også når presset er stort. Det er mit ansvar at få øje på muligheder, men jeg er afhængig af, at vi sammen skaber de gode løsninger. Jeg har let ved at uddelegere opgaveløsning og har stor tillid til, at vi i fællesskab løser opgaverne samvittighedsfuldt. 

Mit mål er, at I som medarbejdere kan sige, I er stolte over at være en del af Kastaniehaven, og at det er sjovt, udviklende og aldrig kedeligt. Sammen skaber vi gode hverdage. 

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Bæredygtig ledelse: Hvad er det og hvordan leder man bæredygtigt?

Bæredygtighed fylder mere og mere og bliver gradvist vigtigere i takt med klimaets fremskredne udvikling. Moderne organisationer står i dag overfor udfordringen af integration af bæredygtighed i alle former.

Inklusionssikkerhed: Det første trin i psykologisk tryghed

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor nogle teams bare fungerer, mens andre konstant snubler over sig selv? Hemmeligheden ligger måske i begrebet inklusionssikkerhed.

Læringssikkerhed: Det andet trin i psykologisk sikkerhed

På vej mod den komplette grad af psykologisk tryghed er det afgørende, at dit team besidder læringssikkerhed, som er det andet trin på stigen, så at sige.