Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Systemisk ledelse: Skab helhedstænkning i organisationens DNA

Systemisk ledelse: Skab helhedstænkning i organisationens DNA

26/1/2024
Artikler
Ledelse

Systemisk ledelse repræsenterer ikke bare en trend, men en væsentlig evolution i måden, vi styrer og former organisationer på. Det handler om at se ud over det åbenlyse og indse, at enhver organisation er mere end blot summen af dens afdelinger eller processer.

Maleri af et forbundet system

Systemisk ledelse repræsenterer ikke bare en trend, men en væsentlig evolution i måden, vi styrer og former organisationer på. Det handler om at se ud over det åbenlyse og indse, at enhver organisation er mere end blot summen af dens afdelinger eller processer. Det er som at undersøge det dybe indre væv af en organisme, hvor alle elementer er forbundet på en måde, der former dens essens.

I en verden fyldt med kompleksitet og konstante forandringer er det afgørende at omfavne denne tilgang. Det handler om at se forbindelserne, der ikke altid er synlige ved første øjekast, og anerkende, at ændringer et sted kan have vidtrækkende konsekvenser på tværs af organisationen.

Herunder vil vi gå i dybden med begrebet 'systemisk ledelse', afdække dets kerneprincipper og udforske, hvordan det kan fungere som en driver for organisationsmæssig innovation og bæredygtig vækst. Vi vil udforske de praktiske aspekter af implementeringen, identificere de potentielle fordele og udfordringer, og give dig redskaber til at navigere i denne transformative tilgang til ledelse.

Hvad er systemisk ledelse?

Systemisk ledelse repræsenterer en helhedstænkning, hvor organisationer betragtes som levende økosystemer snarere end mekaniske strukturer. Paradigmet fokuserer på at se sammenhængen mellem folk, beslutninger og hvad der sker i virksomheden med en indbygget forståelse for, at beslutninger og handlinger kan have komplekse og uforudsigelige konsekvenser. Blandt de grundlæggende principper er at anerkende feedback loops, forstå dynamikken mellem dele og helhed, og være opmærksom på, at organisationer er indlejret i større systemer som samfundet og markedet.

Læs mere: Sådan skaber du læring gennem feedback og dialog

Når du bruger systemisk ledelse, kan det gøre din organisation mere smidig. Det kan også skubbe folk til at tænke ud af boksen og finde nye måder at løse problemer på. Systemisk ledelse har potentiale til at skabe organisatorisk fleksibilitet, fremme innovation og styrke evnen til at tackle komplekse udfordringer. Det involverer også en forståelse af, at ledelse er en kollektiv proces, hvor alle niveauer af organisationen spiller en vigtig rolle. 

Principper inden for systemisk ledelse

Ønsker du at udforske og omfavne den systemiske ledelse, står du over for en berigende rejse ind i et ledelsesparadigme, der ser ud over det traditionelle. Vi vil nu dykke ned i de grundlæggende principper, der udgør fundamentet for systemisk ledelse. Ved at forstå disse principper får du værktøjerne til at skabe en mere sammenhængende og dynamisk organisation, der kan trives i en stadigt foranderlig verden.

 • Helhedstænkning: Systemisk ledelse handler om at se organisationen som mere end blot summen af dens dele. Det handler om at anerkende, at hver handling, beslutning eller ændring kan have en dominoeffekt, der strækker sig langt ud over den umiddelbare handling. Forestil dig, at en afdeling implementerer en ny arbejdsproces. I stedet for blot at se på denne ændring isoleret set, handler helhedstænkning om at forstå, hvordan denne ændring vil påvirke andre afdelinger, processer eller endda medarbejderes arbejdsgange i hele organisationen. Det er at se på organisationen som et sammenhængende netværk af relationer og interaktioner, hvor én handling kan have langt mere vidtrækkende konsekvenser.

 • Relationel ledelse: I systemisk ledelse er relationel ledelse kernen. Det indebærer at forstå, at en organisation ikke blot er en samling af separate afdelinger, men snarere et komplekst netværk af forbindelser mellem mennesker, teams og afdelinger. At have fokus på relationel ledelse betyder at opbygge tillidsfulde relationer, fremme åben kommunikation og støtte et miljø, hvor samarbejde og tværfagligt samarbejde trives. Vil du understøtte et åbent og tillidsfuldt miljø, er det vigtigt også at have fokus på den psykologiske tryghed.

Læs mere her: 8 tips: Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen

 • Feedback loops: At indføre feedback loops i organisationen er afgørende for at sikre en regelmæssig og åben kommunikation. Det kan f.eks. være gennem regelmæssige møder, feedback-sessioner eller digitale platforme, der muliggør en konstant strøm af tilbagemeldinger. Det fremmer en kultur, hvor feedback er en naturlig del af arbejdsprocessen, og hvor medarbejderne opfordres til at dele tanker, idéer og konstruktiv kritik. Ved at integrere feedback loops i systemisk ledelse opnår organisationen muligheden for at tilpasse sig hurtigt, lære af fejl og kontinuerligt forbedre sig.

Vil du lære, hvordan man kan skabe en kultur, hvor feedback og dialog er så naturligt, at det bliver et konkurrenceparameter? Læs mere om, hvordan Feedwork kan hjælpe med at fremme jeres kultur omkring feedback og dialog.

 • Håndtering af kompleksitet: En systemisk tilgang omfavner kompleksitet frem for at forsøge at forenkle alt. Det betyder bl.a., at du må anerkende, at problemer og situationer ofte er sammensatte og kræver fleksible løsninger. For eksempel kan en organisation navigere gennem kompleksitet ved at skabe agile arbejdsmetoder i stedet for stive og fastlåste processer.

Ved at integrere disse principper i din ledelsespraksis kan du forme en mere agil, innovativ og modstandsdygtig organisation, der ikke blot reagerer på, men også former den komplekse verden, vi opererer i.

Fordele og udfordringer i systemisk ledelse

At integrere systemisk ledelse i en organisationsstruktur kan være en katalysator for forandring og innovation. Denne tilgang åbner dørene for en bred vifte af fordele, men det er også vigtigt at erkende, at det ikke kommer uden udfordringer. Lad os udforske nogle af de potentielle fordele og de typiske udfordringer ved at indføre en systemisk tilgang til ledelse.

Fordele

Integreringen af systemisk ledelse i en organisationsstruktur åbner døren til en række potentielle fordele, der styrker organisationens fundament og dens evne til at håndtere dynamiske forandringer. Herunder kommer vores bud på de mest markante fordele, du kan opnå, hvis du integrerer systemisk ledelse i din organisation.

 • Øget innovation: Systemisk ledelse giver din organisation mulighed for at være mere smidig i responsen på forandringer. Ved at forstå, hvordan forskellige elementer af virksomheden påvirker hinanden, kan ledelsen justere og tilpasse sig skiftende forhold i markedet, teknologi og kundebehov. Det skaber en mere tilpasningsdygtig og fleksibel organisation, der hurtigt kan reagere på ændringer og forblive konkurrencedygtig.

 • Bedre problemløsning: Ved at fremme en åben dialog og samarbejde på tværs af afdelinger og teams tilskynder systemisk ledelse til forskellige perspektiver og idéer. Denne tilgang skaber et miljø, der stimulerer innovation og kreativ tænkning. Ved at værdsætte og integrere forskellige synspunkter kan organisationen udvikle innovative løsninger og opdage nye muligheder.

 • Mere robuste beslutningsprocesser: Systemisk ledelse skaber en solid platform for robuste beslutningsprocesser. Tilgangen tillader ledelsen at træffe velinformerede beslutninger baseret på en omfattende forståelse af organisationens interne og eksterne forhold. Ved at analysere og forstå alle aspekter af en situation kan organisationen således træffe mere strategiske og langsigtede beslutninger.

 • Smidigere organisation: Samlet set skaber systemisk ledelse en organisation, der er mere smidig, innovativ og i stand til at håndtere kompleksitet og forandringer. Denne tilgang giver organisationen en klar konkurrencefordel ved at muliggøre hurtig tilpasning til skiftende forhold og giver den evnen til at trives i et konstant foranderligt forretningsmiljø.

Udfordringer

Når man vil implementere nye processer og måder at gøre tingene på, er det selvfølgelig tæt på uundgåeligt ikke at støde på udfordringer og forhindringer. Og det er selvfølgelig ikke anderledes med den systemiske ledelse. At indføre en systemisk tilgang kræver et skift i mindset og praksis, og dette kan møde modstand fra dem, der er vant til mere traditionelle metoder til styring og ledelse. Dette kan resultere i en række udfordringer, herunder:

 • Modstand og skepsis: Mennesker er tilbøjelige til at være skeptiske overfor det ukendte. Implementeringen af systemisk ledelse kræver ofte, at folk tænker og handler på nye måder, hvilket kan møde modstand fra dem, der foretrækker at holde fast i kendte metoder.

 • Behov for effektiv forandringsledelse: At skifte til en systemisk tilgang er en forandringsproces, der kræver effektiv forandringsledelse. At håndtere modstand, kommunikere fordele og skabe en kultur, der omfavner forandring, er nøglen.

 • Kompleksiteten af implementering: Implementering af systemisk ledelse er ikke en enkel opgave. Det kræver en grundig forståelse af organisationens struktur, kultur og processer samt evnen til at navigere gennem kompleksiteten af ændringerne.

 • Behovet for støtte: Indførelsen af systemisk ledelse kræver ofte træning og støtte til medarbejdere og ledere for at sikre, at de har de nødvendige færdigheder og viden til at omfavne og anvende denne tilgang effektivt.

Læs mere: Skab en sund læringskultur gennem coaching og nysgerrighed

Trods disse udfordringer kan overgangen til systemisk ledelse være yderst givende, da det skaber et mere dynamisk og tilpasningsdygtigt arbejdsmiljø, der bedre kan håndtere kompleksitet og forandringer. Det er en rejse, der kræver engagement, vedholdenhed og en åben dialog for at overvinde de udfordringer, der opstår undervejs.

Implementering af systemisk ledelse

Implementeringen af systemisk ledelse kræver en struktureret tilgang og et klart engagement på tværs af organisationen. 

Her er nogle centrale trin til at starte implementeringen:

 1. Skab bevidsthed: Begynd med at skabe bevidsthed og forståelse for konceptet bag systemisk ledelse blandt ledere og medarbejdere. Kommunikér de fordele, det kan bringe, og skab en klar vision for, hvordan det kan forbedre organisationen.

 2. Ledelsestræning: Uddan ledere på alle niveauer i organisationen om principperne bag systemisk ledelse. Det kan bl.a. omfatte træning i relationel ledelse, helhedstænkning og effektive kommunikationsstrategier.

 3. Inkluder medarbejdere: Inkluder medarbejdere i processen. Skab plads til åben dialog og inviter til feedback, så medarbejdernes stemmer og perspektiver bliver hørt og integreret i implementeringen.

 4. Gradvis implementering: Begynd med pilotprojekter eller mindre områder i organisationen, hvor systemisk ledelse kan implementeres og afprøves. Evaluer resultaterne og tilpas strategierne efter behov, før du ruller dem ud til hele organisationen.

 5. Kulturændring: Arbejd på at skabe en kultur, der understøtter og fremmer systemisk ledelse. Det kan kræve ændringer i kommunikation, samarbejdsformer og måder at træffe beslutninger på.

 6. Kontinuerlig evaluering og tilpasning: Systemisk ledelse er en kontinuerlig proces. Evaluer løbende, hvordan den bliver modtaget, og tilpas implementeringsstrategierne i overensstemmelse hermed. Åbenhed for feedback og en vilje til at tilpasse sig er nøgleelementer i at sikre en succesfuld implementering.


Ved at følge disse skridt kan organisationer gradvist integrere en systemisk tilgang til deres ledelsesstruktur og kultur. Det skaber et fundament for at håndtere kompleksitet, fremme innovation og øge organisationens evne til at tilpasse sig skiftende forhold.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem