Specialer

Feedback & dialog

Feedback og dialog handler om at bruge sine erfaringer og viden til at skabe læring hos andre. Til gavn for én selv, for ens kolleger og for hele organisationens udvikling.

Person writing on a computer.
Forside
/
Specialer
/
Feedback & dialog

Hvorfor er det vigtigt?

Feedback og dialog handler om at indgå i ærlige og konstruktive samtaler, som ikke blot styrker vidensdelingen, læringen og engagementet, men som også kan ses på bundlinjen. Feedback og dialog bidrager til en balanceret interaktion i din organisation, som kan øge engagement og udvikling på både individuelt og organisatorisk plan. Og netop derfor, mener vi, at det er vigtigt. Feedback danner grundsten for en udviklende kultur og kan skabe et smidigt og organisk arbejdsmiljø. Vi i Feedwork hjælper med at skabe en kultur, hvor feedback og dialog er så naturligt, at det bliver et konkurrenceparameter.

Metoder

Udvikling af organisationer

Lead
Online
In person

Hvad handler det om?

Når vi arbejder med organisationsudvikling, fokuserer vi på mange forskellige indsatsområder: Vi opbygger kompetencer hos nøglepersoner, forbedrer dynamikker i ledergrupper, justerer processer og arbejdsgange, åbner døre for mere inkluderende ledelsesformer, inspirerer medarbejdere til at deltage aktivt, definerer ønsket adfærd, understøtter den interne kommunikation og meget mere. Ofte vil der være tale om et flerårigt samarbejde, da store forandringer ikke sker fra dag til dag og kræver løbende opfølgning.

Udvikling af ledere

Lead
Online
In person

Hvad handler det om?

En organisations ledere vil altid være rollemodeller for medarbejderne, og ledernes adfærd har derfor stor indflydelse på, hvordan folk opfører sig omkring dem. Når kulturen skal ændres, og nye vaner skal indlæres, er det derfor afgørende, at lederne er i stand til at drive forandringen. Det hjælper vi med, blandt andet ved at opbygge læringskompetencer, påvirke ledernes mindset og hjælpe dem med at oversætte de nye metoder til hverdagen.


Udvikling af teams

Learn
Online
In person

Hvad handler det om?

På velfungerende teams bidrager de enkelte medlemmer til løsningen af den samlede opgave, samtidig med at de hele tiden lærer af hinanden og udvikler hinandens kompetencer. Det gør hele teamet i stand til at udvikle og koordinere arbejdet på en måde, som skaber stærke resultater. I alle velfungerende teams er der nogle bestemte kompetencer, aftaler og vaner, som styrker fællesskabet og sikrer, at samarbejdet fungerer optimalt. Hvilke det er, kan dog være meget forskelligt fra team til team. Derfor starter vi altid med at dykke ned i netop jeres situation og finde frem til de centrale dynamikker og processer, som vi skal arbejde med for at få jeres team til at fungere bedst muligt.

Workshops

Inspire
Online
In person

Hvad handler det om?

Vi kan ikke revolutionere jeres kultur på tre timer, men vi kan give jer nogle centrale redskaber, et fælles sprog og en forståelse for de interne dynamikker i organisationen eller på teamet. Ja, måske ender I endda med at fået par aha-oplevelser eller 5 med hjem. I vores workshops lægger vi vægt på praktisk afprøvning, konkrete tips, læringsvariation og deltagerinvolvering. Klik på linket, og find den workshop, som passer til jeres behov.

Digital læring

Inspire
Online
In person

Hvad handler det om?

I nogle situationer giver digital læringsoplevelser super god mening. Derfor tilbyder vi vores kunder forskellige digitale løsninger, som kan understøtte organisationens udvikling. Disse løsninger kan være særligt relevante hvis jeres organisation er stor, eller blot sidder forskellige steder i verden. Afhængigt af jeres ønske kan det være at vores onlinekurser, digitale teamforløb eller virtuelle live sessioner er noget for jer.

Dyk ned i øvrige specialer

Er du nysgerrig på mere? Eller fandt du ikke præcis hvad du søgte?

SULTEN EFTER MERE? FÅ EN SMAGSPRØVE her

Eller kontakt os med det samme, og lad os tage en snak.