Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Sådan giver og modtager du konstruktiv feedback

Sådan giver og modtager du konstruktiv feedback

7/3/2024
Artikler
Feedback

I en arbejdskultur, der konstant udvikler sig, er evnen til at give og modtage konstruktiv feedback afgørende. Uanset om du er en leder, en medarbejder eller et sted derimellem, spiller feedback en afgørende rolle i din personlige og faglige udvikling.

I en arbejdskultur, der konstant udvikler sig, er evnen til at give og modtage konstruktiv feedback afgørende. Uanset om du er en leder, en medarbejder eller et sted derimellem, spiller feedback en afgørende rolle i din personlige og faglige udvikling.

Uden god og konstruktiv feedback kan det være svært at udvikle medarbejdere og teams, og man risikerer derfor at stå i stampe som virksomhed.

Feedback er brændstoffet til forandring og forbedring, og det spiller en central rolle i at opbygge en sund og produktiv arbejdskultur. I dette indlæg vil vi udforske, hvorfor konstruktiv feedback er så afgørende, og hvordan du kan bruge det som et kraftfuldt værktøj til at inspirere vækst, trivsel og succes på din arbejdsplads.

Hvad er konstruktiv feedback?

Konstruktiv feedback er en nøglekomponent i anerkendende ledelse og arbejdskultur. Men hvad betyder det egentlig? Kort sagt er konstruktiv feedback en form for kommunikation, der fokuserer på at give vurderinger og observationer på en måde, der ikke kun identificerer problemer eller udfordringer, men også indeholder forslag til forbedring. Det er den type feedback, der ikke blot påpeger fejl, men også giver vejledning om, hvordan man kan rette dem.

Nøglen til konstruktiv feedback er, at den netop er konstruktiv. Det er ikke blot kritik - som ofte kan føles nedladende eller anklagende - men derimod en positiv proces, der sigter mod at opbygge og styrke. Den identificerer ikke kun udfordringer, men fremhæver også medarbejderens styrker og evner, hvilket skaber et mere afbalanceret billede.
Du kan eventuelt læse om: ledelsesgrundlag

Det er vigtigt at være skarp på konstruktiv feedback, da det spiller en afgørende rolle i at skabe og opretholde en positiv arbejdskultur. Konstruktiv feedback er udviklende, støttende og perspektivrig og har derfor evnen til at forvandle medarbejderes præstationer på arbejdspladsen.

Læs mere: Feedback - et værktøj inden for ledelse, som giver bedre relationer og stærkere præstationer

Sådan giver du konstruktiv feedback

At give konstruktiv feedback kræver en velovervejet tilgang for at opnå de bedste resultater. Her er nogle praktiske tips og trin til, hvordan du kan give effektiv konstruktiv feedback:

 1. Vælg det rette tidspunkt og sted: Timing kan være afgørende for modtagelsen af din feedback. Find et roligt og privat sted, hvor du kan tale uforstyrret. Vælg også et tidspunkt, hvor både du og medarbejderen har tid og ro til at diskutere feedbacken uden at føle sig presset af andre opgaver eller deadlines.

 2. Vær konkret og specifik: Undgå vage udsagn eller generelle bemærkninger. Brug klare og specifikke eksempler til at understøtte din feedback. Det hjælper medarbejderen med at forstå præcis, hvad der skal forbedres eller ændres.

 3. Fokusér på adfærd og resultater: På samme måde er det vigtigt, at du koncentrerer dig om konkrete handlinger, adfærd eller resultater, ikke personlighed eller karakter. Det gør feedbacken mere objektiv og mindre personlig, hvilket gør det lettere for medarbejderen at acceptere og arbejde på forbedringer.

 4. Lyt aktivt: Feedback bør være en tovejskommunikation. Lyt opmærksomt til medarbejderens respons, spørg efter deres perspektiv og besvar eventuelle spørgsmål. Det viser, at du værdsætter deres input og er åben for dialog.

 5. Undgå at generalisere: Undgå generelle udsagn som "Du gør altid..." eller "Du gør aldrig...". Det kan virke både nedladende og uproduktivt. Du bør i stedet fokusere på specifikke situationer eller tidspunkter.

 6. Vær positiv og konstruktiv: Formulér din feedback på en positiv og støttende måde. Angiv ikke blot problemerne, men foreslå også løsninger eller skridt, medarbejderen kan tage for at forbedre sig.

 7. Følg op: Efter at have givet feedback, er det vigtigt at følge op. Spørg, hvordan medarbejderen har reageret på feedbacken, og tilbyd yderligere støtte eller vejledning, hvis det er nødvendigt.

Ved at anvende disse retningslinjer og tage dig tid til at give omhyggelig og velovervejet feedback, kan du hjælpe medarbejdere med at udvikle sig og trives i deres arbejde.

Læs mere: Skab en kultur, hvor feedback og dialog er så naturligt, at det bliver et konkurrenceparameter 

Sådan modtager du konstruktiv feedback

Men det er ikke nok at være god til at give konstruktiv feedback. Uanset din position i virksomheden, bør du også sigte efter at være en god modtager af konstruktiv feedback. Det repræsenterer nemlig en glimrende mulighed for personlig udvikling og vækst - og hvem er ikke interesseret i det?

Her er nogle råd til, hvordan du bedst kan modtage konstruktiv feedback:

 1. Hav et åbent sind: Gå ind i feedbacksamtalen med et åbent sind og vær villig til at lytte til, hvad din leder eller kollega har at sige. Husk, at feedback er en mulighed for læring og forbedring.

 2. Lyt aktivt: Når feedbacken gives, bør du lytte aktivt til, hvad der bliver sagt. Lad være med at afbryde eller forsvare dig selv, og lad personen tale ud, før du reagerer.

 3. Undlad at gå i forsvarsposition: Når man modtager feedback, er automatreaktionen for mange at gå i forsvarsposition. Prøv at undgå denne reaktion ved at minde dig selv om, at feedbacken er konstruktiv og ikke personlig kritik.

 4. Stil opklarende spørgsmål: Hvis du ønsker yderligere præcision eller konkrete eksempler, så stil uddybende spørgsmål. Det viser, at du er dedikeret til at få en dybere forståelse af den givne feedback.

 5. Reflektér og analysér: Efter samtalen bør du tage dig tid til at reflektere over samtalens indhold og de pointer, der blev præsenteret. Overvej, hvordan du kan bruge feedbacken til at forbedre din præstation eller adfærd.

At mestre kunsten at modtage konstruktiv feedback vil ikke kun gavne din egen personlige og faglige udvikling, men det vil også bidrage positivt til arbejdspladsens kultur for åbenhed og forbedring.

Feedback kan i de fleste tilfælde også kræve en form for udvikling af lederteam, det kan du læse mere om her.

Prøv eventuelt at læse om konflikthåndtering og hvordan du håndterer det sammen med feedback.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Bæredygtig ledelse: Hvad er det og hvordan leder man bæredygtigt?

Bæredygtighed fylder mere og mere og bliver gradvist vigtigere i takt med klimaets fremskredne udvikling. Moderne organisationer står i dag overfor udfordringen af integration af bæredygtighed i alle former.

Inklusionssikkerhed: Det første trin i psykologisk tryghed

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor nogle teams bare fungerer, mens andre konstant snubler over sig selv? Hemmeligheden ligger måske i begrebet inklusionssikkerhed.

Læringssikkerhed: Det andet trin i psykologisk sikkerhed

På vej mod den komplette grad af psykologisk tryghed er det afgørende, at dit team besidder læringssikkerhed, som er det andet trin på stigen, så at sige.