Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Anerkendende ledelse: Skab en positiv & motiveret arbejdsplads

Anerkendende ledelse: Skab en positiv & motiveret arbejdsplads

21/12/2023
Artikler
Ledelse

Anerkendende ledelse er en forholdsvis ny tilgang til ledelse, der har fået stigende opmærksomhed inden for mange moderne organisationer. Dens centrale idé er simpel, men kraftfuld: At anerkende og værdsætte medarbejderne som en afgørende ressource og at skabe et arbejdsmiljø, hvor trivsel og motivation blomstrer.

Anderkendende ledelse

Anerkendende ledelse er en forholdsvis ny tilgang til ledelse, der har fået stigende opmærksomhed inden for mange moderne organisationer. Dens centrale idé er simpel, men kraftfuld: At anerkende og værdsætte medarbejderne som en afgørende ressource og at skabe et arbejdsmiljø, hvor trivsel og motivation blomstrer. 

Denne ledelsesform adskiller sig således markant fra mere traditionelle, autoritære metoder, der ofte fokuserer på kontrol og kritik. De fleste kan nok sætte sig ind i, at anerkendelse er rart og kan have en motiverende effekt på ens arbejdsmoral og sætte positive præg på den generelle trivsel.

Derfor vil vi i dette blogindlæg tage et nærmere kig på begrebet ‘anerkendende ledelse’. Hvad er det helt præcist, hvorfor giver det mening at arbejde med anerkendelse, og hvordan gør man det i praksis? Alle disse spørgsmål kommer vi rundt om, når vi herunder udforsker, hvordan anerkendende ledelse kan være med til at forvandle din lederstil og din arbejdsplads.

Hvad er anerkendende ledelse?

Anerkendende ledelse er ikke blot en ledelsesstil, men en hel filosofi og tilgang til at lede mennesker i moderne organisationer. I sin essens handler anerkendende ledelse om at anerkende og værdsætte medarbejderne som en afgørende ressource i organisationen. Det indebærer en dyb forståelse af, at mennesker trives bedst og yder deres bedste, når de føler sig set, hørt og værdsat for deres bidrag.

Prøv eventuelt at læse om Radical Candor her.

I anerkendende ledelse handler det om at se det gode i medarbejderne og deres arbejde. Ledere, der bruger denne tilgang, fokuserer på at rose og anerkende det, der går godt. De giver medarbejderne et skulderklap, når de udfører deres arbejde godt, og de opfordrer dem til at fortsætte med det gode arbejde. Anerkendende ledelse står således i skarp kontrast til mere traditionelle ledelsesmetoder, hvor der ofte lægges større vægt på at påpege fejl og mangler.

Forestil dig, at du som leder i en kundeserviceafdeling bemærker, at en af dine medarbejdere har afsluttet en lang og krævende samtale med en utilfreds kunde. I stedet for at fokusere på eventuelle fejl, som medarbejderen muligvis har begået under samtalen, vælger du at tage en anerkendende tilgang. Du indser, at medarbejderen gjorde en betydelig indsats for at forstå kundens bekymringer og bevarede roen i en udfordrende situation. 

Så i stedet for at påpege eventuelle fejl, du måtte opdage, beslutter du at fokusere på anerkendelse af deres dygtighed og dedikation. Du siger noget i retning af: "Jeg bemærkede, at du gjorde dig umage for at håndtere kundens bekymringer og agerede både professionelt og roligt. Det er præcis den slags kundeservice, vi ønsker at levere her, og jeg er stolt af din præstation."

Din anerkendelse og ros opmuntrer medarbejderen til at føle sig værdsat og motiverer dem til at fortsætte med at levere en høj standard for kundeservice. Denne anerkendende tilgang til ledelse hjælper med at skabe en positiv arbejdskultur og øger medarbejdernes engagement og motivation.

Er du god til at give anerkendende feedback? Hvis ikke, kan du se vores webinar ‘Opdag hemmeligheden bag anerkendende feedback’, hvor du kan lære mere om vigtigheden af den anerkendende feedback – og hvordan du som leder kan øge kvaliteten af den.

Fordele ved at arbejde med anerkendende ledelse

Anerkendende ledelse bringer betydelige fordele med sig, både for arbejdsmiljøet og medarbejdernes trivsel. I dette afsnit vil vi udforske de konkrete fordele ved anerkendende ledelse, og hvordan det kan bidrage til et mere positivt og effektivt arbejdsmiljø.

 1. Sundt arbejdsmiljø: Anerkendende ledelse skaber og opretholder et sundt og positivt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig trygge og værdsatte, hvilket således er med til at understøtte den psykologiske tryghed. Dette miljø fremmer en følelse af samhørighed, hvilket er afgørende for at skabe en arbejdsplads, hvor folk gerne vil komme hver dag og yde deres bedste.

 2. Øget medarbejdertrivsel: Gennem anerkendelse af medarbejdernes præstationer øges deres trivsel betydeligt. Når medarbejderne ved, at deres arbejde bliver værdsat og respekteret, stiger deres jobtilfredshed typisk. Dette har en positiv indvirkning på deres mentale og følelsesmæssige velbefindende, hvilket igen reducerer risikoen for stress og udbrændthed i arbejdet.

 3. Reduceret stressniveau: Ved at fokusere på det positive og undgå overdreven kritik eller negativ feedback skabes et mindre stressende arbejdsmiljø. Dette gør det lettere for medarbejderne at håndtere udfordringer og pres, da de føler sig støttet og opmuntret af deres ledere.

 4. Forbedret samarbejde: Medarbejdere, der arbejder i en anerkendende ledelseskultur, samarbejder ofte bedre. De er mere tilbøjelige til at dele viden, støtte hinanden og løse problemer sammen. Det er med til at forbedre jeres teamwork og styrker organisationens evne til at håndtere komplekse opgaver og udfordringer.

 5. Arbejder mod et fælles mål: Anerkendende ledelse hjælper med at skabe en fælles forståelse af organisationens mål og formål. Når medarbejdere føler sig værdsatte og er engagerede i arbejdet, bliver de mere motiverede til at arbejde sammen for at opnå de fastlagte mål.

 6. Alle føler sig hørt: En vigtig del af anerkendende ledelse er at lytte til den enkelte medarbejder. Ledere, der praktiserer denne tilgang, er opmærksomme på medarbejdernes behov, bekymringer og idéer. Det skaber en følelse af at blive hørt og respekteret, hvilket er afgørende for at opbygge tillid og stærke relationer på arbejdspladsen.

Disse fordele understreger, hvordan denne tilgang kan gøre en betydelig forskel for både ledere og medarbejdere i moderne organisationer.

Bliv klogere på konstruktiv feedback her.

Udfordringer i den anerkendende ledelse

Selvom anerkendende ledelse kommer med en masse fordele, er der selvfølgelig også nogle udfordringer, som man som anerkendende leder skal være opmærksom på.

Et overordnet fokus på det positive er vigtigt, men det bør ikke betyde, at vi overser de problemer, der kan eksistere i organisationen. Ledere bør være åbne for at høre om udfordringer og kritik, da dette kan føre til nødvendige forbedringer og innovation.

Samtidig er det vigtigt, at det ikke kun er resultater, der tæller. Ledere bør også anerkende den hårde arbejdsindsats, som medarbejderne lægger i deres opgaver – ikke kun det forhåbentligt gode resultat. Hvis denne indsats overses, kan det føre til frustration og demotivation blandt teamet.

Når konflikter eller udfordringer opstår, bør de ikke ignoreres. Ledere bør tage fat i dem og arbejde hen imod konstruktive løsninger. At rose en medarbejder for god præstation, mens man ignorerer en andens problemer, kan skabe uretfærdighed og demotivation.

Det er også afgørende at være åben og transparent omkring upopulære beslutninger. Hvis medarbejderne ikke informeres om beslutninger, der kan påvirke dem negativt, kan det underminere tilliden, som den anerkendende ledelse opbygger. Ledere bør kommunikere åbent, selv når beslutningerne er vanskelige, og forklare deres begrundelser for at opretholde et tillidsfuldt arbejdsmiljø.

Teorien bag

Anerkendende ledelse er baseret på flere teoretiske tilgange, men en af de mest fremtrædende og anvendte modeller inden for anerkendende ledelse er 5F-modellen. 5F-modellen er en videreudvikling af den engelsksprogede 3D-model, der stammer fra den tilgang til ledelse og udvikling, der på engelsk er kendt som 'Appreciative Inquiry,' som fokuserer på anerkendelse og ressourceoptimering. 

Modellen er opdelt i fem nøgleelementer, der tilsammen udgør det grundlæggende fundament for anerkendende ledelse.

Disse elementer er fokuser, forstå, forestil, fastslå og frigør:

Fase 1: Fokuser

I denne fase koncentrerer I jer om den specifikke færdighed eller kompetence, som I ønsker at udvikle i organisationen. Målet er at definere præcist, hvad I gerne vil opnå, i stedet for at fokusere på, hvad I vil undgå.

Fase 2: Forstå

I fase to starter I med at indsamle viden om, hvordan denne færdighed tidligere er blevet praktiseret i organisationen. Formålet er at undersøge, hvordan medarbejdere tidligere har opnået succes i deres arbejde og opgaver.

Fase 3: Forestil

Nu retter I jeres opmærksomhed mod fremtiden og spørger medarbejderne, hvordan de forestiller sig den ideelle måde at udføre deres arbejde på. Tanken er at udfordre tidligere tankemønstre ved at sammenligne dem med en vision for, hvordan tingene kunne se ud i fremtiden.

Fase 4: Fastslå

I denne fase omsætter I jeres fremtidige visioner til konkrete mål, som vil danne grundlag for en handlingsplan. Med andre ord definerer I, hvad I ønsker at opnå, og hvordan I vil måle succesen.

Fase 5: Frigør

I den sidste fase udarbejder I konkrete handlingsplaner for at realisere jeres mål i praksis. I fastsætter også en række kriterier for succes, som jeres handlingsplan skal arbejde hen imod, både på kort og langt sigt. Denne fase handler om at tage skridtene mod at omsætte jeres visioner til handling.

Sådan arbejder du med anerkendende ledelse i praksis

At implementere anerkendende ledelse i din daglige ledelsespraksis kræver opmærksomhed, engagement og konsekvens. Her er nogle praktiske tips og metoder, der kan hjælpe dig som leder med at indføre denne tilgang og skabe en positiv kultur i din organisation:

 1. Vær opmærksom på det positive: Start med at være opmærksom på de positive aspekter af dine medarbejderes præstationer og adfærd. Se efter øjeblikke, hvor de har gjort noget ekstraordinært, og anerkend dem for det. Dette kan være så simpelt som at sige "Det var en god løsning, fordi..." eller "Tak for din indsats med [indsæt projekt]."

 2. Giv specifik ros: Når du anerkender en medarbejders præstation, skal du være specifik om, hvad de gjorde godt. Det viser, at du har lagt mærke til deres indsats og værdsætter det. F.eks. kan du i stedet for blot at sige "Du gjorde det godt," i stedet sige, "Jeg sætter pris på, hvordan du håndterede den udfordrende kundeklagesag. Du var tålmodig og lyttede opmærksomt, og det gjorde en forskel."

 3. Regelmæssig feedback: Anerkendelse og feedback bør ikke være en engangsforeteelse. Skab en kultur med løbende feedback, hvor du giver dine medarbejdere mulighed for at forbedre sig og udvikle deres færdigheder. Dette kan ske gennem regelmæssige medarbejdermøder eller mere uformelle samtaler.

 4. Involver medarbejderne: Inddrag medarbejderne i beslutningsprocesser og lad dem dele deres ideer og input. Dette viser, at deres mening betyder noget, og det kan føre til en følelse af ejerskab og engagement i organisationens mål.

 5. Skab en kultur for gensidig anerkendelse: Du skal ikke være den eneste anerkendende figur. Du kan også med fordel opfordre dine medarbejdere til at anerkende hinandens præstationer. Dette fremmer en positiv atmosfære og styrker samarbejdet.

 6. Tro på at anerkendelsen vil styre adfærd: Det kan være svært at tro på det i begyndelsen, men du vil opleve at medarbejderne ændre deres adfærd hen mod det som du anerkender. Du vil få mere af det som du kaster lys på. Kritik og korrektiv feedback er langt fra den eneste måde at styre adfærd på. 
 1. Vær tålmodig: Husk, at forandring tager tid. Ikke alle medarbejdere vil reagere positivt med det samme, men ved at være vedholdende og konsistent i din tilgang vil du langsomt se ændringer i organisationens kultur.

Anerkendende ledelse handler om at opbygge stærke relationer, skabe motivation og hjælpe medarbejderne med at nå deres fulde potentiale. Ved at anvende disse metoder og værktøjer som ros, anerkendelse og feedback kan du som leder aktivt bidrage til at skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives og præsterer på deres bedste niveau.

Læs mere: Ledelse: Skab bæredygtig udvikling og succes

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem