Gratis webinar d. 2. maj: Forstå de 3 typer af feedback
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Konflikthåndtering: 6 råd til fredelige arbejdsrelationer

Konflikthåndtering: 6 råd til fredelige arbejdsrelationer

6/3/2024
Artikler
Ledelse

Konflikter på arbejdspladsen er nærmest uundgåelige. Selvom man selvfølgelig også skal arbejde på at mindske risikoen for konflikter, bør man også være helt skarp på sin konflikthåndtering, så man er klar, når konflikterne opstår - for det gør de.

Konflikter på arbejdspladsen er nærmest uundgåelige. Selvom man selvfølgelig også skal arbejde på at mindske risikoen for konflikter, bør man også være helt skarp på sin konflikthåndtering, så man er klar, når konflikterne opstår - for det gør de.

Konflikter er en naturlig del af det sociale samspil på arbejdspladsen, og de kan opstå af forskellige årsager, uanset hvor harmonisk et arbejdsmiljø man stræber efter. Det afgørende er ikke, om konflikter opstår, men hvordan man tackler dem, når de gør det. Her kommer konflikthåndtering ind i billedet som en vigtig kompetence for både medarbejdere og ledere. 

At have effektive strategier til at håndtere konflikter konstruktivt kan bidrage til at minimere deres negative indvirkning på arbejdsmiljøet og endda føre til positive forandringer og læring i organisationen.

Læs med videre og bliv klogere på, hvordan du kan håndtere konflikter med ro og beslutsomhed.

Konfliktens natur

På arbejdspladsen kan der opstå uenigheder, spændinger eller generelle inkompatibiliteter mellem to eller flere individers interesser, mål eller værdier. Disse uoverensstemmelser kan manifestere sig på forskellige måder og kan involvere både følelsesmæssige og professionelle elementer.

Konflikter kan opstå af forskellige årsager, og det er vigtigt at forstå deres underliggende årsager for at kunne håndtere dem effektivt.

Se eventuelt vores artikel om primadonna ledelse

De mest almindelige årsager til konflikter er:

 • Interessekonflikter: Interessekonflikter opstår, når medarbejdere har forskellige mål eller interesser, der kolliderer. Et typisk eksempel er, når budgetafdelingen ønsker at skære omkostninger for at forbedre profitmargenerne, mens salgsafdelingen ønsker at investere mere for at øge omsætningen.

 • Kommunikationsproblemer: Manglende klar og effektiv kommunikation kan føre til misforståelser, misfortolkninger og konflikter. Et eksempel kunne være en misforståelse om arbejdsopgaver eller ansvar.

 • Ressourceknaphed: Når der er begrænsede ressourcer - f.eks. tid, budget eller personale - kan det føre til konflikter om, hvordan disse ressourcer skal fordeles eller prioriteres.

 • Personlige forskelle: Individuelle forskelle i personlighed, værdier og arbejdsstil kan også give anledning til konflikter. Nogle medarbejdere kan have forskellige tilgange til at løse problemer eller samarbejde, hvilket kan lede til spændinger og konflikt.

Udover det faktum, at konflikter kan opstå af flere forskellige årsager, findes konflikter også i flere typer.

 • Konflikter mellem ligestillede kolleger
 • Konflikter mellem medarbejder og leder
 • Organisatoriske konflikter

At forstå forskellige typer af konflikter og deres årsager er afgørende for at udvikle effektive strategier til konflikthåndtering på arbejdspladsen.

Prøv eventuelt at læse om mental sundhed på arbejdspladsen her.

Hvad er god konflikthåndtering?

God konflikthåndtering har som primært mål at bevare en sund arbejdskultur og fremme produktive relationer mellem medarbejdere. Den centrale hensigt er at identificere, forstå og effektivt håndtere konflikter, når de opstår. 

God konflikthåndtering sigter mod at opretholde et miljø, hvor medarbejderne føler sig trygge i at udtrykke deres bekymringer eller uenigheder. Det skaber en atmosfære præget af åbenhed og respekt.

Ved at tackle konflikter på en konstruktiv måde, arbejder man hen imod at forbedre de relationer, der er blevet udfordret af konflikten. Det gør det muligt for medarbejdere at fortsætte med at arbejde sammen effektivt og samarbejdende.

Når man håndterer konflikter på en konstruktiv måde, skabes der mulighed for personlig og professionel udvikling. Medarbejdere kan lære at forbedre deres kommunikationsfærdigheder, empati og evnen til at finde fælles fodslag.

God konflikthåndtering inkluderer også forebyggelse. Det indebærer at identificere potentielle kilder til konflikt og træffe foranstaltninger for at forhindre gentagne konflikter i fremtiden.

Formålet med god konflikthåndtering er således ikke kun at løse konflikter, men også at opnå en stærkere og mere harmonisk arbejdspladskultur, hvor medarbejdere trives, og hvor produktivitet og samarbejde fremmes.

Læs mere: Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen

Lederens afgørende rolle i konflikthåndtering

Som leder spiller du en central rolle i at håndtere konflikter på din arbejdsplads. Din adfærd, tilgang og evne til at tackle konflikter kan have stor indflydelse på både dine medarbejdere og virksomhedens samlede trivsel og præstation.

Her er, hvad du bør fokusere på som leder:

 1. Forebyggelse af konflikter: Din første opgave er selvfølgelig at identificere potentielle kilder til konflikt og træffe foranstaltninger for at forhindre, at konflikter overhovedet opstår. Det kan f.eks. foregå gennem etablering af klare retningslinjer eller ved at fremme en åben kommunikation og skabe et samarbejdsklima, hvor alle føler sig hørt og værdsat.

 2. Konflikthåndteringsfærdigheder: Det er vigtigt, at du har de nødvendige færdigheder til at håndtere konflikter effektivt. Du skal være i stand til at lytte aktivt til begge parter, forstå forskellige synspunkter og arbejde på at finde løsninger, der gavner alle. Din rolle er at facilitere samtalen og hjælpe medarbejderne med at løse uenighederne.

 3. Læring fra konflikter: Du kan også fremme idéen om, at konflikter ikke kun er udfordringer, men også en mulighed for personlig og faglig udvikling. Hjælp medarbejderne med at reflektere over konflikter, så de kan lære af dem og udvikle bedre samarbejds- og kommunikationsfærdigheder.

 4. Vær en rollemodel: Som leder er du en rollemodel for dit team. Sørg for at demonstrere konstruktiv adfærd i konflikthåndtering ved at udvise respekt, åbenhed og evnen til at finde løsninger på en positiv måde. Dine handlinger vil inspirere dine medarbejdere til at følge dit eksempel.

Læs eventuelt om: udvikling af lederteam her

Det er altså afgørende, at du som leder forstår din vigtige rolle i konflikthåndtering og aktivt arbejder på at udvikle de nødvendige færdigheder og kompetencer for at bidrage til et mere harmonisk arbejdsmiljø og fremme positiv udvikling i din organisation.

6 gode råd til at blive bedre til konflikthåndtering

At blive bedre til konflikthåndtering kræver tid, træning og selvrefleksion. Her er nogle konkrete råd, der kan hjælpe dig med at udvikle dine færdigheder i at håndtere konflikter mere effektivt:

 1. Hav et åbent sind til konflikten: Det er vigtigt at have et åbent sind og være villig til at forstå, at der kan være flere sider af historien. Det skaber nemlig et rum, hvor konfliktens parter kan dele deres perspektiver og følelser uden frygt for fordomme eller kritik. Din evne til at skabe denne atmosfære for åben dialog kan bidrage til at lette spændingerne og fremme samarbejde.

 2. Lyt aktivt: En af de mest værdifulde færdigheder i konflikthåndtering er at kunne lytte aktivt til de involverede parter. Sørg for at give dem din fulde opmærksomhed, og undgå at afbryde eller dømme. Når folk føler sig hørt og forstået, er de mere tilbøjelige til at åbne op og samarbejde om at finde løsninger.

 3. Tænk over ordvalget: Når du tænker over dit ordvalg, er det vigtigt at huske, at ordene, du bruger, kan have stor indflydelse på, hvordan konflikten udvikler sig. Undgå beskyldninger, fornærmelser eller nedladende sprog, da dette kun kan forværre situationen. Brug i stedet respektfuldt og konstruktivt sprog, der fremmer åben kommunikation og samarbejde.

 4. Bevar roen: Det er nemt at lade sig rive med og blive oprevet i konflikter, men i intense konfliktsituationer er det vigtigt at bevare roen og undgå at blive følelsesmæssigt involveret. Det giver dig mulighed for at tænke klart og træffe velovervejede beslutninger.

 5. Hav mest fokus på fremtiden: Selvom du som mediator kan være opmærksom på de begivenheder og situationer, der har ført til konflikten, er det vigtigt at have fokus på fremtiden og ikke bruge unødig tid på at dvæle ved fortiden. Det betyder ikke, at fortiden skal ignoreres, men snarere at hovedvægten bør ligge på at finde en løsning og skabe positive ændringer fremadrettet.

 6. Find fælles løsning: Det er selvfølgelig også afgørende at hjælpe parterne med at blive enige om en fælles løsning på konflikten. Dette indebærer at facilitere en dialog, hvor begge parter har mulighed for at udtrykke deres ønsker, behov og bekymringer. At blive enige om en fælles løsning indebærer ofte kompromis og fleksibilitet fra begge parter, og som mediator er det din rolle at lette forhandlingerne og finde muligheder for at opnå enighed.

Ingen er perfekt - heller ikke når det kommer til konflikthåndtering. Men ved at arbejde aktivt på at forbedre dine færdigheder, kan du bidrage til at skabe et mere harmonisk og produktivt arbejdsmiljø.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

8 konkrete værktøjer som skaber psykologisk tryghed

Guide: 8 konkrete redskaber som du kan bruge allerede i dag, til at styrke den psykologiske tryghed.

Webinar om de 3 typer af feedback og værdien af dialogen
Webinar: Forstå de 3 typer af feedback

Gratis webinar for ledere, HR-professionelle og medarbejdere, der ofte indgår i feedbackdialoger, som en del af deres arbejde (eller for dig, der bare ønsker at blive klogere på feedback)

Sådan styrkes den mentale sundhed på arbejdspladsen

Mental sundhed er et altafgørende aspekt på enhver arbejdsplads - og i livet generelt - og heldigvis er der de seneste mange år også kommet mere fokus på netop dette aspekt. Mental sundhed og trivsel er dog ikke noget, der kan tages for givet, og det er afgørende for både det enkelte menneskes livskvalitet og virksomhedens præstation. Det er altså ikke længere nok at sikre, at medarbejdere blot er til stede på arbejdspladsen – det er vigtigt, at de trives og har det mentalt godt.

Artikler
Psykologisk tryghed
Lær mere