Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Lederkurser –  7 ting du bør overveje for at finde det rigtige

Lederkurser –  7 ting du bør overveje for at finde det rigtige

8/3/2021
Artikler
Ledelse

En guide til at vælge det rigtige lederkursus for dig

Hvis du begiver dig ud på jagt efter gode lederkurser, kan du hurtigt ende op i, hvad der føles som en jungle af forskellige tilbud, formater og temaer. Den følelse kan vi sagtens forstå, da udbuddet er stort og broget. Derfor skriver vi nu denne artikel, som forhåbentlig kan hjælpe dig til at vælge og vrage mellem de mange forskellige lederkurser. Inden for ledelse er feedback et af de elementer, som kan anses som vigtige. Mange af de forskellige lederkurser indeholder en række fælles træk og kendetegn, men hvad er bedre end noget andet? Mange deltagere eller få? Kort eller lang varighed? Virtuelt eller fysisk fremmøde? Forberedelsesmaterialer eller ingen? Optagelseskrav eller fri adgang?

Inden vi går i gang, skal vi måske kigge på en definition til brug i denne artikel – Hvad er lederkurser egentlig?

Lederkurser er kortere kurser, fra enkelte dage op til længere uddannelsesforløb, som kan strække sig over flere år. Lederkurserne har til formål at styrke deltagernes lederkompetencer inden for en palette af emner fra tekniske færdigheder, kommunikation, styring, samarbejde, proces og analytiske egenskaber.

Teamet bag Feedwork giver deres anbefalinger til dit valg af lederkurser
Vi er teamet bag Feedwork. I denne artikel giver vi vores anbefalinger til valg af lederkurser. Anbefalingerne kommer på baggrund af vores erfaringer fra uddannelses- og konsulentbranchen siden 2016.

Lad os starte denne guide ud med at se på hvordan lederkurser på forskellig vis kan styrke din ledelse.

Hvordan kan lederkurser styrke din ledelse?

Der kan være meget forskelligt, hvilke elementer af et lederkursus, som bidrager til at styrke din ledelse. For nogle vil det være konkrete faglige inputs, som de bliver præsenteret for under kurset. For andre er det mere fælleskabet og refleksionsrummet, som skabes af underviser- og deltagergruppen. Herunder har vi listet en række elementer op, som kan have været med til at styrke din ledelse, efter din deltagelse på et lederkursus.

 • Modeller og processer indenfor styrring
 • Metoder til håndteringer af dilemmaer eller konflikter
 • Mentale værktøjer
 • Personlige erfaringer gennem arbejdet med afsluttende projekter eller eksaminer
 • Vidensdelingen med dine medkursister eller undervisere
 • Øget faglig indsigt, som gør dig i stand til at udfordre dine specialiserede medarbejdere
 • Praktisk erfaring opnået gennem træningsøvelser på selve kurset
 • Ressourcer, guides, dokumenter som du kan finde støtte i under dit daglige arbejde, som kurset giver adgang til
 • Øget selvindsigt, opnået gennem spejlinger, feedback og refleksion på kurset

Listen kunne fortsættes, og som du måske kan se af listen her, kan der være mange forskelligartede gevinster for dig at opnå gennem lederkurser. Nogle gevinster vil du bevidst skulle arbejde for at opnå, mens andre opstår som en ubevidst sidegevinst som følge af din deltagelse.

Inden du vælger mellem de mange lederkurser, kan det dog være en god ide at spørge dig selv om følgende spørgsmål:

 • Hvilke situationer i min hverdag vil jeg gerne være bedre til at håndtere?
 • Hvis jeg skulle være en bedre leder for mine medarbejdere – Hvad skulle jeg så blive bedre til?
 • Hvordan forventer jeg helt konkret, at min ledelse kan styrkes gennem dette pågældende lederkursus?
 • Hvad kommer det til at kræve af mig for at få de fulde gevinster?
 • Hvad gør, at dette kursus skulle være det rigtige for mig?
 • Hvor ligger mine styrker som leder, og hvordan kan disse bringes bedre i spil?

Det kan altså være meget forskelligt, hvilke inputs du søger for at styrke netop din ledelse. Derfor kan det være en smaddergod idé at forholde kursets form og indhold til, om det passer med det udbytte, som du ønsker af et lederkursus.

Du kan eventuelt læse om personligt lederskab her

Tror du, at vidensdeling og refleksion vil være de primære veje til styrkelse af din ledelse? Så vær sikker på at der er andre nysgerrige og aktive deltagere, som du kan relatere dig til, samt mulighed for refleksion, enten i form af tid, faciliteret fælles-refleksion eller måske gennem supplement af individuelle coaching. Måske du skal kigge efter åbne lederkurser, som strækker sig over længere tid.

Mangler du konkret viden og sprog inden for et specifikt fagområde, så du lettere kan være på bølgelængde med dine specialister? Så er det måske et intensivt dags-kursus, et certificeringsforløb i projektledelse eller Scrum-metoden. Et alternativt kan være et individuelt onlinekursus, som præsenterer begreber, perspektiver og tilbyder individuelle træningsopgaver.

Har du brug for en træningsbane, hvor du kan øve dig, uden at det nødvendigvis bliver overværet af dine kollegaer hjemme fra organisationen? Så kan det være at du skal fokusere på at finde praksis orienterede lederkurser, hvor træningsøvelser, rollespil, case- eller projektarbejde er i centrum. Det kunne være mindre kurser i præsentationsteknik, feedback forandringskommunikation, medietræning eller måske kodning.

Lederkurser er nødt til at kunne tilbyde dig, netop det du søger i jagten på at styrke din ledelse, vær derfor ekstra opmærksom på om du tror, at det kan tilbyde dig lige netop det.

Lad os kigge lidt på målgruppen for lederkurser, hvem er dine meddeltagere og hvornår bliver lederkurser relevant for dig?

Hvem er lederkurser relevante for?

Lederkurser er særligt relevante og målrettede mod enten ledere, eller medarbejdere, som ønsker at påtage sig lederansvar i fremtiden.

4 grunde til at et lederkursus kan være relevant for dig
4 eksempler på hvornår et lederkursus kan være relevant for dig

Det fleste lederkurser arbejder både i øvelser, indhold og deltagergruppe ud fra en forestilling om, at alle deltagere besidder en rolle i en organisation, som indebærer dagligt ledelsesansvar for enten medarbejdere, projekter eller funktioner. De fleste lederkurser er målrettet leder med personaleansvar, dog på nær de faglige certificeringer og proces-fokuserede kurser.

Der kan dog være flere forskellige årsager til, at et lederkursus er relevant for en leder, eksempler kunne være:

 • Hvis du skifter fra at være medarbejder til at være leder
 • Hvis du skifter fra mellemleder til topleder
 • Hvis du skifter til at lede en ny type organisation
 • Hvis du skifter til at lede specialister med en anderledes faglighed - brancheskift
 • Hvis du skifter fra driftsledelse til udviklingsledelse – eller omvendt
 • Hvis din primære ledelsesopgave skifter karakter
 • Hvis dine medarbejdere udtrykker nye behov
 • Hvis der sker markante ændringer i dit ledelsesteam
 • Hvis ledelsesopgaven på anden vis skifter karakter

Selvom årsagerne til at finde lederkurser kan være mange, så er det dog fælles for udbyttet at lederkurser giver bedst effekt, når lederen som deltager på kurset er motiveret for at lære nyt og kan se behovet for at styrke egne ledelseskompetencer.

Hvilke typer af lederkurser findes der, og hvilket indhold skal du gå efter?

Lederkurser findes i et hav af afarter, men lad os kigge på følgende 6 typer; Certificeringer, Dags-kurser, Formelle uddannelsesforløb, Ledertræningsforløb, On-demand online kurser og Interne ledertræningsforløb. De er forskellige på hver deres måde, lad os kigge på hvordan.

Oversigt over de forskellige typer af lederkurser
Her er et samlet overblik over de 6 forskellige typer af lederkurser, samt eksempler på disse.

Certificeringer

Indenfor forskellige arbejdsmetoder og tilgange findes der en række certificeringer. I nogle tilfælde findes certificeringerne også i flere niveauer (beginner, practitioner, level III osv.) Typisk strækker disse certificeringsforløb sig fra 5+ dage op til flere måneder. Afhængigt af niveau og omfang af den certificerede færdighed. Af eksempler kan nævnes projektledelsesmetoder (Six-Sigma, Prince II etc.), softwareudviklingsmetoder (Scrum, SAFe, Agile etc.) coachingfærdigheder (ICF etc.), softwarecertificeringer (Google Adwords, Microsoft Azure, SAP etc.). Fælles for disse typer af forløb er, at de afsluttes med en certificering typisk i form af tests, eksaminer, supervision etc.

Overvejelser:

I forbindelse med certificeringer kan du overveje, om du tager dem fordi du gerne vil opnå nye egenskaber, eller blot for at have ”noget at skrive på CV’et”. Certificeringer er tillokkende i form af deres, ja, certifikater og beviser. Når det er sagt, så er der mange certificeringsforløb som er velstrukturerede, fordi de bliver gentaget og forfinet igen og igen.

Dags-kurser

Der findes et kæmpemæssigt udbud af dagskurser inden for ”smallere” egenskaber. Disse kurser er typisk gode introduktioner eller arbejder med viden og egenskaber inden for en meget specifik anvendelse. Her kan du finde 1- eller 2-dags kurser i et hav af forskellige emner. Situationsbestemt ledelse, mødefacilitering, den svære samtale, Microsoft Outlook, præsentationsteknik, feedback. Disse dagskurser foregår ofte som åbne kurser med tilmelding og afholdes af store kursusudbydere. De forskellige lederkurser, som forløber over få dage har meget forskellige formater, undervisningsformer, holdstørrelser, kontrolmetoder og lignende. Der er dog sjældent at disse afsluttes med en større opgave eller projekt.

Overvejelser:

Den korte varighed af dagskurser udgør en læringsmæssig risiko, som kan synliggøres gennem spørgsmålene: ”Kan du forandre vaner og arbejdsgange ved at være på et dagskursus?” og ”Kan du nå at tage meget andet end god inspiration med fra dagskurser?”. I nogle tilfælde vil svaret til begge spørgsmål være ”Ja”. Men vær opmærksom på hvilke vaner, kompetencer og færdigheder du sigter efter at opnå gennem et dagskursus og spørg dig selv; ”Kan jeg reelt nå at tilegne mig disse på 2-dage?”

Formelle uddannelsesforløb

MBA, HD, Master i ledelse, Diplom i ledelse, Akademiuddannelse i ledelse er alle eksempler på formelle (og længere) uddannelsesforløb, som har det til fælles, at de typisk er modulopbyggede og at hvert modul afsluttes med en eksamen. Eksaminerne kan enten være mundtlige, skriftlige opgaver, projektbaserede, supervision eller andre former. I kategorien af ”lederkurser” vil disse være de største og mest omfangsrige. Typisk er disse formelle uddannelser forankret ved uddannelsesinstitutioner, baseret på et teoretisk pensum og akkrediteres med ECTS-point på et givent niveau. Disse uddannelsesforløb strækker sig typisk over tidshorisonter fra 6 måneder til 4 år, og er alle kendetegnet ved at have krav til deltagerforudsætninger gennem enten erfaring eller tidligere bestået uddannelse.

Overvejelser:

Disse lange og teoretiske uddannelsesforløb, kan være en glimrende rejse, som kan bidrage med stærke kompetencer, men hvis du ønsker et stort udbytte, kræves også en stor indsats. Derfor kan det være en overvejelse værdig, at kigge på din generelle livssituation inden du skriver dig op til et længere uddannelsesforløb. Denne gruppe af uddannelser, har tilnavnet ”skilsmisse-studier”. Det er nok opstået på grund af det store ekstra pres og den arbejdsbyrde, som de studerende påtager sig under studiets varighed. Spørg derfor dig selv; ”Er du klar til at lægge den nødvendige indsats?” og ”Har du, lige nu, de ressourcer som kan give dig dit ønskede udbytte af uddannelsesforløbet?”

Ledertræningsforløb

Udover teoretiske formaliserede uddannelser, certificeringer og dagskurser findes der også et udbud af - som vi kalder - ledertræningsforløb, som udmærker sig på forskellig vis. Nogle af disse kobler sig til forskellige udviklingsteorier eller metoder (personligudvikling, forskellige selvindsigtstilgange, spiritualitet, militære metoder etc.), eller måske foregår i et andet markant anderledes miljø (udendørs, i udlandet etc.), alt sammen for at stimulere på anderledes og mere kraftfulde måder. Nogle af disse forløb foregår ved åben tilmelding og bliver afholdt et bestemt antal gange om året, hvortil deltagerne inddeles i hold. Lederkurser i denne kategori, stimulerer typisk gennem en anden slags oplevelser, som ikke opnås i et auditorium med næsen nede i en tyk bog. Det findes en række forskellige private udbydere, som tilbyder forskellige koncepter.

Overvejelser:

Inden du skriver dig op til et ledertræningsforløb, kan det være en god idé at overveje hvad du finder attraktivt, ved netop dette forløb. En afvejning kan være ”Hvor meget er det oplevelsen der trækker?” og ”I hvor stor grad tror jeg på, at kunne udvikle mig som leder gennem dette forløb?”

On-demand online kurser

Udbuddet af lederkurser som foregår online, gennem en række af videoer, vokser meget kraftigt i disse år. ”On-demand” betyder, at du 100% fleksibelt kan tage kursets lektioner når det passer dig, fordi de enten består af video, lyd eller opgavemateriale, som er forberedt på forhånd. Der findes nogle store portaler, med et hav af forskellige kurser, på både dansk og engelsk. For at nævne et par stykker af disse:

I Feedwork har vi skabt to forskellige On-demand online kurser i samarbejde med GoLearn. Et er målrettet til ledere, og et andet er målrettet medarbejdere og teams. Begge kurser indeholder værktøjer, en workbook og introduktioner til øvelser. De tager ca. 60 minutter. Se trailers her:

Prøv at læs om karimatisk ledelse her.

Find kurserne her: 3 gode værktøjer til bedre feedback og Feedback for ledere

On-demand onlinekurser er typisk meget billigere end fysiske kurser. Findes i et større udbud både i indhold, omfang og form. Det er typisk også lettere at finde en underviser, som man finder tillidsvækkende.

Overvejelser:

Særligt i forhold til lederkurser og ledelse, kan et relevant spørgsmål være om de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer kan opnås ved at se videoer foran en computerskærm? ”Er det muligt at blive bedre til at anvende situationsbestemt ledelse, ved at se 17 videoer om emnet?” eller ”Er du villig til at lave alle ekstra øvelser, refleksioner og den nødvendige træning, som skal til for at opnå de kompetencer som du ønsker (og som kurset lover)?

Interne ledertræningsforløb

Lidt ligesom ledertræningsforløbene med åben tilmelding kan disse forløb ofte arrangeres som interne forløb, for en ledergruppe i samme organisation. På den måde kan virksomhederne sikre noget fælleskab, og et kraftigere aftryk på lederenes lederkompetencer, end hvis enkelte ledere deltager på forskellige kurser rundt omkring. Fordelen ved at afholde lederkurser internt, er at det vil tillade at kurserne/ forløbene bedre kan tilpasses den organisatoriske kontekst, som er relevant for alle ledere i netop denne organisation.

Interne ledertræningsforløb har den fordel, at det kan være lettere at motivere deltagerne til at indgå i en mere social læringsform, fordi de i forvejen kan bringe deres erfaringer, oplevelser og historier fra organisationen i spil. Ligeledes vil det være lettere at bruge sine lederkollegaer som støtte og sparringspartnere gennem forløbet. Både i- og udenfor undervisningsrummet.

I Feedwork foretrækker vi at arbejde med interne ledertræningsforløb, fordi vi synes at det giver de bedste resultater i relation til feedback og inkluderende ledelse. Her kan du se hvordan vi har bygget vores interne ledertræningsforløb op: Feedback Masterclass.

Overvejelser:

Når alle ledere organisationen skæres over samme kam, er der naturligt nogle deltagere som vil være mere motiverede end andre. Det er ikke til at komme udenom. Derfor kan det være en god idé, at overveje hvilke temaer som skal behandles på ledertræningsforløbet – da temaerne gerne skal være så tilpas bredde, at alle kan relatere og finde motivation inden for rammen af forløbet. Alternativt er der risiko for, at der sidder 3-5 deltagere ovre i hjørnet med korslagte arme. Det påvirker stemningen og læringslysten hos alle.

Hvilke elementer i ledelseskurser er centrale for din læring?

Når du tager på lederkursus (eller andre læringsaktiviteter) er der en hel række elementer, som spiller ind på, hvor stort dit læringsudbytte vil være. Vi har derfor lavet en liste nedenfor, som giver et overblik over en bred vifte af faktorer. Det kan være svært at overskue præcist hvilke faktorer som spiller ind, og samtidig vil effekten af hvor stor betydning hvert af elementerne har for din læring variere fra person til person.

 • Tiden du bruger på stoffet
 • Dit kendskab til stoffet forud for deltagelse
 • Din mulighed for praktisk anvendelse af stoffet
 • Din motivation for at opnå kompetencerne
 • Din tillid til underviseren
 • Din tillid til de øvrige deltagere
 • Din brug af refleksionsmuligheder (egenrefleksion, grupperefleksion etc.)
 • Din brug af støtte fra underviseren eller ressourcer
 • Dit blodsukker
 • Din søvnstatus
 • Dit overordnede stress-niveau
 • Iltmætningen i undervisningslokalet
 • Hvor aktivt du deltager, involverer dig og fokuserer under kurset
 • Din mulighed for at kombinere stoffet med din eksisterende viden
 • Undervisningsformen
 • I hvilken grad dine styrker og kompetencer passer med kursets indhold
 • Til hvilken grad du synes at stoffet giver mening
 • Graden af frihed i kurset (kan du gøre det på din egen måde?)

Listen er lang og kun et udsnit af elementerne er under kursusudbydernes indflydelse, du har også selv ret stor indvirkning på dit læringsudbytte.

Forskellige elementer påvirker læringen. Så langt så godt. Men hvor foregår læringen egentligt, når vi går på arbejde? Det har forskningen et bud på, eller nærmere 3 bud på. Lær hvilke i næste afsnit.

Hvad betyder lederkursers format for din læring?

Ud over de faktorer som vi allerede har nævnt, kursets indhold, varighed og læringsfremmende elementer, er der yderligere en faktor vi kan kigge på. Nemlig hvor i arbejdslivet foregår læring mest/bedst? Her har vi noget forskning, som vi kan læne os op ad.

I et studie udført af Training Industry i 2018 inddeles læringsarenaer i de 3 typer: OSF – 1) On-the-job, 2) Social og 3) Formal learning. Herunder finder du en kort beskrivelse af hver af typerne.

Hvordan sker læring i arbejdslivet
Sådan ser fordelingen ud mellem de forskellige arenaer vi lærer i, når vi går på arbejde.

On-the-job

Den læring som sker gennem dagligdagen, opgaverne og udfordringerne, som en medarbejder møder i sin hverdag i deres pågældende rolle.

Social

Al læring som sker gennem sparring, refleksion, feedback, coaching og observation af andre kollegaer, kunder eller medarbejdere i organisationen.

Formal learning

Lederkurser falder i denne kategori af formelle læringsaktiviteter. Det kan være kurser, forløb, workshops eller online kurser – alle de arrangerede læringsrum og aktiviteter.

Inden for hver kategori finder forskerne, at læringen for medarbejdere fordeler sig således i de 3 forskellige parametre:

 • On-the-job – 55%
 • Social – 25%
 • Formal Learning – 20%

Okay, hvad kan du bruge den viden til, tænker du måske? Jo, du kan holde denne viden op imod dit eget læringsforløb omkring de lederkurser, som du overvejer at tage. Relevante spørgsmål at stille sig selv i den forbindelse kunne være:

 • Hvilke rammer tilbyder lederkurset i forhold til de forskellige parametre?
 • Hvordan kan du selv anvende denne viden i relation til din læringsrejse?
 • Hvilke læringsarenaer har du tendens til at overse?
 • Hvordan skal du anvende din tid, når du indgår i et læringsforløb?
 • Hvordan vil du sikre social læring? Sammen med andre kursusdeltagere? Dine kollegaer?
 • Hvordan kan du opstille nogle klare forbindelser mellem det formelle læringsrum på kurset og din egen hverdag?

Med denne viden har du endnu et perspektiv, som du kan bruge til at evaluere et lederkursus frem for et andet.

Din naturlige færden i dit arbejde et en største bidrager til din læring. Så hvordan sikre du at få skabt en forbindelse mellem dit valgte lederkursus og dit daglige arbejde? Det kigger vi på nu.

Hvordan skaber du samspil mellem lederkurset og din hverdag?

En del af kritikken som rettes mod hele ledelsesudviklingsbølgen og branchen for lederkurser er: ”Hvordan sikrer vi at ledernes dyre kurser ikke blot bliver spild af tid?” og ”Hvordan sikrer vi at lederne og organisationen får værdi ud af forløbet?” Og det er en berettiget kritik, mange organisationer har oplevelser med at ”lederkurser er spild af tid”.Der er dog en række ting du selv kan gøre, for at synliggøre den værdi som dit kursus vil bringe for dig selv og din organisation. Her kommer vi med et par idéer.

Afklar forventninger med din nærmeste leder

Sørg for at have en aftale og afstemte forventninger med din nærmeste leder. På den måde kan din nærmeste leder være med til at påminde dig om at bruge dine kompetencer, eller støtte dig i hvordan du kan udfordre dig selv, på baggrund af din nye viden. I mange organisationer er der en forventning om, at man samarbejder med sin nærmeste leder om sin egen udvikling, derfor er det selvfølgelig relevant at bringe din nyerhvervede kursuserfaring ind i denne kontekst.

Planlæg anvendelsen af det lærte stof og sæt mål

På den mere individuelle front er der også mange ting, du kan gøre for at sikre, at lederkursets indhold bliver anvendt i din hverdag. For eksempel kan du bruge intentionsplanlægning eller målsætning, som en taktik for at motivere og drive din egen udvikling. På den måde kan du bygge vaner for dig selv, som du gerne vil inkorporere i din daglige ledelse. Hvis ikke du gør det, er der en sandsynlighed for at du glemmer de fleste af de gode tanker fra kurset, når du bliver ramt af hverdagen igen. Det kender vi vist alle til.

En meget simpel struktur til intentionsplanlægning hedder ”Når/Så”. Den går ud på at formulere sine intentioner på denne måde:

Når [Indsæt tidspunkt/situation i hverdagen]

Så [Indsæt vane/handling du vil gøre]

Når jeg har MUS med mine medarbejdere

planlæg og tilpas samtalens forløb på baggrund af deres personlighedstyper

Når jeg opstarter et nyt projekt og nedsætter en projektgruppe

gør jeg det efter faserne i beskrevet i PRINCE II metodikken

Det handler om at indsætte en ”trigger” og derefter en ”handling”. Du kan prøve det selv for en af de gode vaner, som du gerne vil mestre. Denne simple øvelse alene får dig ikke hele vejen i mål, men det er en god lille start.

Involvér medarbejdere/en kollega/coach

Støtte er supervigtigt, når det handler om at drive effektiv læring. Indimellem vil du støde på situationer og oplevelser, som du ikke selv ved hvordan du skal håndtere, eller som du gerne vil bekræftes i, inden du giver dig i kast. Her kan en sparingspartner/buddy/coach/mentor være en fantastisk støtte. I denne rolle kan du have både en lederkollega, en medarbejder, din egen leder, en HR-partner eller måske en ekstern coach.

Særligt denne mekanisme arbejder vi meget med i Feedwork, både i form af at oprette buddy-systemer, men også ved at støtte lederne på interne ledertræningsforløb med individuel coaching, som en del af det samlede forløb. Det gør vi fordi at lederne fortæller os, at coachingen gør en stor forskel, frem for udelukkende at deltage i workshops og gruppesessioner.

Hvor lang tid skal et lederkursus tage?

I denne artikel har vi kigget på lederkurser, som tager mellem 1 dag og op til 4 års deltidsstudie og alt derimellem. Hvor lang tid et lederkursus tager, kommer fuldstændigt an på hvad du gerne vil lære, samt hvordan du gerne vil have at lederkurset skal støtte din læring.

En anden metafor som kan være værd at tage i betragtning her, kunne være metaforen om din tid på køreskolen, da du var omkring 18 år. Undervisningen og køretimerne skulle selvfølgelig gøre dig i stand til at bestå køreprøven, men den reelle rutine og de dyrebare erfaringer opnår du først, når du begynder at køre på daglig basis.

Du bør altså overveje om tiden på lederkurset overhovedet er en særlig relevant faktor for din læring (se bare på OSF faktorerne igen). Tiden og ressourcerne som det kræver at deltage i et kursus, er dog ofte relevant i forhandlingen med arbejdspladser om hvilken støtte du kan få tildelt. Så i den forstand er det meningsfuldt at kigge på tidsforbruget.

Hvilke lederkurser tilbyder vi hos Feedwork?

Her hos Feedwork tilbyder vi en række forskellige lederkurser og uddannelsesforløb. Vores mest populære forløb, som er målrettet ledere, hedder Digitalt teamforløb. Forløbet findes både til at styrke den psykologiske tryghed og ift. feedback. Det hele er videobaseret, så det består af 2 videoworkshops a 2 timer for hele teamet plus 3 korte videoer for teamlederen. Her klædes teamlederen på til at gennemføre teamsessionerne og støtte teamet i læringen.

Læs mere om indholdet, kunders anbefalinger og udbyttet af det digitale teamforløb.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem