Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Sådan mestrer du det personlige lederskab

Sådan mestrer du det personlige lederskab

20/12/2023
Artikler
Ledelse

I en verden, der konstant udvikler sig, og hvor lederes roller og ansvar bliver stadig mere komplekse, er det personlige lederskab blevet en nøglefaktor for succes. Faktisk er det et af dine allermest dyrebare værktøjer som leder.

Leder reflekterer over sit personlige lederskab

I en verden, der konstant udvikler sig, og hvor lederes roller og ansvar bliver stadig mere komplekse, er det personlige lederskab blevet en nøglefaktor for succes. Faktisk er det et af dine allermest dyrebare værktøjer som leder.

I et travl og foranderligt arbejdsmiljø er lederskab ikke kun en titel eller en række opgaver, ligesom det ikke blot handler om karisma eller din personlighed. Det handler om at finde ud af, hvordan du kan lede med autenticitet og integritet. For at finde ind til dit personlige lederskab, skal du på en dybt personlig rejse, der kræver, at du ser indad og forstår dig selv først, før du kan inspirere og lede andre.

I dette blogindlæg vil vi derfor give dig konkrete redskaber og råd til at udvikle dit personlige lederskab, så du kan skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne trives, og hvor du kan håndtere udfordringer og dilemmaer med selvtillid og autenticitet. 

Så lad os dykke ned i, hvordan du kan tage kontrol over dit lederskab og nå nye højder i din karriere.

Hvad er det personlige lederskab?

Personligt lederskab går ud over de traditionelle opfattelser af ledelse. Det handler ikke blot om at uddelegere opgaver, fastsætte målsætninger eller skabe klarhed omkring arbejdsopgaver. Det er en dybt personlig rejse, der handler om at forstå dig selv som leder og bruge denne indsigt til at skabe en autentisk og meningsfuld ledelsesstil.

Under overfladen af traditionelle ledelsesstile gemmer der sig et fundament af værdier, holdninger og livserfaringer, der påvirker din tilgang til ledelse. Dit personlige lederskab er en refleksion af dette fundament og det, du vælger at gøre med det.

At have viden og kompetencer er vigtigt, men det er kun begyndelsen. Ægte personligt lederskab handler om at skabe en sammenhæng mellem det, du ved, det du kan, og det du gør. Det er denne sammenhæng, der afgør din troværdighed som leder.

Selvindsigt er en central komponent i personligt lederskab. Det handler om at reflektere over dine relationer og situationer og bruge denne indsigt til at træffe bedre beslutninger og skabe stærkere relationer. For det personlige lederskab kræver nemlig autenticitet og ægthed. Det handler om at være dig selv som leder og skabe en arbejdsplads, hvor medarbejderne føler sig set, hørt og værdsatte.

Lær om begrebet: Radical Candor her.

Fordele ved personligt lederskab

Personligt lederskab har en markant indvirkning på arbejdskulturen. Når ledere praktiserer ægte personligt lederskab, bliver arbejdspladsen ofte mere inkluderende og støttende. Dette skaber en atmosfære, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at udtrykke sig, dele ideer og tage initiativer. 

Denne åbenhed kan øge trivslen og skabe et positivt arbejdsmiljø på følgende måder:

 • Forebyggelse af stress og udbrændthed

En af de mest værdifulde fordele ved personligt lederskab er forebyggelsen af stress og udbrændthed hos både ledere og medarbejdere. Ved at være ærlig omkring egne behov og grænser kan ledere skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at sige fra og tage vare på sit mentale og fysiske velvære.

 • Fremme af engagement og produktivitet

Når medarbejdere føler sig set, hørt og værdsat af deres ledere, bliver de ofte mere engagerede i deres arbejde. Engagerede medarbejdere har en tendens til at være mere produktive, kreative og dedikerede til at nå organisationens mål. Personligt lederskab skaber en platform for at opbygge stærke relationer mellem ledere og medarbejdere, hvilket kan føre til øget medarbejderengagement og dermed større succes for virksomheden.

 • Understøtter den personlige og faglige udvikling

Ledere, der excellerer i det personlige lederskab, er ofte mere tilbøjelige til at støtte medarbejdernes personlige og faglige udvikling. De er opmærksomme på medarbejdernes styrker og svagheder og hjælper dem med at realisere deres potentiale.

 • Styrker potentielt organisations omdømme 

Virksomheder, der har ledere, der udøver autentisk personligt lederskab, har ofte et stærkere omdømme i branchen og blandt kunder og samarbejdspartnere. Denne form for lederskab viser virksomhedens forpligtelse til at skabe en positiv arbejdskultur og kan bidrage til et positivt omdømme for organisationen som helhed.

Personligt lederskab er ikke kun godt for lederen selv, men det har også vidtrækkende fordele for organisationen som helhed. Det er derfor en essentiel del af moderne ledelse, der bør prioriteres og dyrkes af alle ledere.

De fem elementer i forståelsen af det personlige lederskab

Når man snakker om det personlige lederskab, findes der en model med fem elementer, som man kan bruge til forståelsen af det personlige lederskab. Modellen er inspireret af den norske ledelsesprofessor Torodd Strand og omfatter både evnen til at lede sig selv, også kaldet selvledelse, samt den relationelle dimension, hvor dine personlige kompetencer og præferencer oversættes til effektiv ledelse af mennesker omkring dig.

De fem elementer i modellen er: 

 1. Livsforløb

I arbejdet med at udvikle dit personlige lederskab er det vigtigt at rette opmærksomheden mod de erfaringer, der har formet dig som individ, og de ambitioner, du nærer for fremtiden. Livets forskellige begivenheder efterlader individuelle aftryk på dine ønsker og motivationsfaktorer i forhold til ledelse, personlig vækst og karriereudvikling.

Hvilke nøgleerfaringer har haft afgørende indflydelse på din personlige udvikling? Hvordan har specifikke oplevelser og mennesker sat uudslettelige spor i din livsbane? På hvilken måde har disse begivenheder påvirket din tilgang til arbejdslivet? Dette er spørgsmål, der kan hjælpe dig med at udforske og forstå dine egne værdier, drivkræfter og ønsker. De udgør grundlaget for at integrere disse erkendelser i din ledelsespraksis og personlige udvikling.

Disse refleksioner spiller en væsentlig rolle i at udforske og udvikle dit personlige lederskab, da de bidrager til en dybere forståelse af dine værdier, drivkræfter og ønsker, som du kan integrere i din ledelsespraksis og personlige udvikling.

 1. Værdier

Motiver og værdier spiller en vigtig rolle i vores dagligdag og i vores arbejdsliv. De er grundlæggende elementer, der har udviklet sig gennem vores liv, ofte påvirket af de mennesker, vi har haft omkring os.

Som leder har du et særligt ansvar, da du påvirker andre mennesker. Det er derfor vigtigt at forstå dine egne drivkræfter, så du ikke handler impulsivt baseret på kortsigtede motiver eller værdier. At have en bredere bevidsthed om, hvordan dine motiver og værdier påvirker din ledelse, kan hjælpe dig med at træffe bedre beslutninger i forskellige situationer.

At reflektere over dette kan hjælpe dig med at blive mere bevidst om dig selv som leder og træffe beslutninger, der er i overensstemmelse med dine kerneværdier. Dette er afgørende for at opnå succes som leder og for din personlige udvikling.

 1. Styrker og svagheder

Når du arbejder med at afdække dine styrker og svagheder som leder, er det vigtigt at tænke praktisk og konkret. Her er nogle skridt, der kan hjælpe dig med at få et mere håndgribeligt greb om, hvad der fungerer for dig som leder, og hvor der er plads til forbedring:

 • Selvrefleksion: Begynd med at tænke over, hvornår du har følt, at du udførte ledelsesopgaverne godt, og hvornår du måske kæmpede. Konkretisér disse øjeblikke. Hvad gjorde du anderledes i de situationer, hvor du følte, at du excellerede? Hvad var udfordringerne, når det ikke gik så godt?

 • Feedback fra kolleger: Tag en uformel tilgang og tal med dine kolleger og medarbejdere. Spørg dem om specifikke eksempler på, hvor de synes, du har gjort det godt som leder, og hvor der er plads til forbedring. Dette kan give dig praktiske indsigter.

  Vil du (og dit team) blive bedre til give feedback? Vi hjælper med at skabe en kultur, hvor feedback og dialog er så naturligt, at det bliver et konkurrenceparameter.

 • Målrettet observation: Vær opmærksom på din egen adfærd og beslutninger i daglige ledelsessituationer. Noter dig, hvordan du reagerer på udfordringer, og hvordan du interagerer med dit team. Dette kan hjælpe dig med at identificere mønstre i din ledelsesstil.

 • Praktiske værktøjer: Overvej at bruge ledelsesværktøjer som checklister eller skemaer til at vurdere din egen præstation i forskellige situationer. Dette kan give dig en struktureret tilgang til at evaluere dig selv.

 • Kursus eller coaching: Tilmeld dig ledelseskurser eller overvej at arbejde med en coach, der kan give dig individuel feedback og hjælpe dig med at udvikle konkrete færdigheder.

Ved at fokusere på konkrete situationer og adfærdsmønstre kan du få et mere jordnært billede af, hvor dine styrker og svagheder som leder ligger. Dette gør det lettere at identificere, hvordan du kan arbejde med dem i praksis for at forbedre din ledelse.

 1. Personlig ledelsesteori

At tydeliggøre din personlige teori om god ledelse og dine antagelser om, hvad der motiverer mennesker, er en afgørende del af at udvikle dit personlige lederskab. Dette handler om at definere dine overbevisninger og principper om, hvad god ledelse er for dig. Hvad er dine kerneværdier som leder? Hvordan ser din ideelle lederstil ud? Dine tanker om, hvordan du bør lede, og hvad der er vigtigt i ledelsesprocessen, er centrale komponenter i din personlige teori om ledelse.

Du bør også udforske, hvad du tror, der driver og motiverer mennesker i din organisation. Troen på, om folk primært er motiveret af økonomiske belønninger, personlig udvikling, anerkendelse eller noget helt andet, har stor indflydelse på din tilgang til ledelse. Det er også afgørende at overveje, om dine antagelser om motivation er konstante eller kan variere afhængigt af individuelle forskelle.

Sammenfattende handler det om at skabe en klar og bevidst forståelse af, hvad du tror på som leder, og hvordan du ser på motivation og menneskelig adfærd.

 1. Personlig vision

Som leder står du over for den udfordrende opgave at sætte kursen og fastlægge retningen for din organisation. Og i en verden, der bliver stadig mere kompleks og fyldt med et væld af udfordringer og dilemmaer, er det ikke altid helt ligetil at omsætte tanker til handlinger. For dine medarbejdere kan det ligeledes være svært at forstå, hvordan de bedst kan bidrage til organisationens mål, medmindre de tydeligt kan se, hvordan det hele passer sammen.

Derfor er det fuldkomment afgørende, at du som leder formulerer din egen personlige vision, der er skræddersyet til den specifikke opgave eller det ansvar, du har i organisationen. Denne vision bør indeholde en ambitiøs beskrivelse af de ønskede resultater og karakteristika, som du forestiller dig for organisationen i fremtiden.

Din vision fungerer som dit interne kompas, der guider dig i din beslutningstagning, motiverer dig til fuldt engagement og hjælper dig med at inspirere andre til at deltage i rejsen mod dine visionære mål. På denne måde bliver visionen mere end blot et ord eller et dokument; den bliver en levende kraft, der driver dig og din organisation fremad mod succes.

​​De fem elementer i udviklingen af dit personlige lederskab kræver kontinuerlig opmærksomhed og indsats. 

Uanset din erfaring som leder er det vigtigt at huske, at du bør arbejde med disse aspekter regelmæssigt for at opnå personlig vækst og forbedring som leder.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem