Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Tillidsbaseret ledelse: Skab succes gennem tillid

Tillidsbaseret ledelse: Skab succes gennem tillid

16/1/2024
Artikler
Ledelse

I dag er der - heldigvis - en stigende anerkendelse af, at traditionelle topstyrede hierarkier ikke altid er den mest effektive måde at lede på. I modsætning til det topstyrede, kontrollerende og fejlfokuserede, har tillidsbaseret ledelse vundet frem som en nøgle til succes.

To mænd der aftaler at samarbejde baseret på tillid

I dag er der - heldigvis - en stigende anerkendelse af, at traditionelle topstyrede hierarkier ikke altid er den mest effektive måde at lede på. I modsætning til det topstyrede, kontrollerende og fejlfokuserede, har tillidsbaseret ledelse vundet frem som en nøgle til succes.

Tillid er den usynlige lim, der binder en organisation sammen. Den er grundlaget for samarbejde, innovation, medarbejderengagement og organisatorisk vækst. Uden tillid vakler det organisatoriske fundament, og ledelsen vil hurtigt stå over for udfordringer i at navigere gennem forandringer og opnå målsætninger.

Tillid er ikke blot centralt for organisationer, men for hele vores samfund. Den danske forsker Gert Tinggaard Svendsen mener endda at tilliden vi har til hinanden er et af Danmarks vigtigste råstoffer

I dette blogindlæg vil vi udforske begrebet "tillidsbaseret ledelse" og dets afgørende rolle i moderne organisationskultur. Vi vil dykke ned i, hvorfor tillid er så vigtigt, og hvordan det kan være med til at forme en organisations succes. Nysgerrig? Så lad os sammen træde ind i den verden, som tillidsbaseret ledelse udgør og opdage dens mange facetter og fordele.

Hvad er tillidsbaseret ledelse helt konkret?

Tillidsbaseret ledelse er kort sagt en ledelsesstil, der bygger på fundamentale principper om tillid, åbenhed og samarbejde. Denne tilgang til ledelse fokuserer således på at opbygge og opretholde et højt niveau af tillid mellem ledere og medarbejdere som et centralt element i organisationsdynamikken.

I tillidsbaseret ledelse indebærer tillid helt konkret, at ledere tror på deres medarbejderes evner og intentioner. Derfor må lederne give medarbejderne autonomi og ansvar og lade dem deltage aktivt i beslutningsprocesser. Tillidsbaseret ledelse indebærer samtidig også åbenhed og ærlighed i kommunikationen mellem ledere og medarbejdere, hvor information deles transparent og rettidigt.

En af de væsentlige forskelle mellem tillidsbaseret ledelse og mere traditionelle ledelsesformer er, at tillidsbaseret ledelse giver medarbejderne en større grad af indflydelse og kontrol over deres arbejde. Det står i klar modsætning til traditionelle ledelsesformer, som kan være mere topstyrede og kontrollerende, og hvor beslutninger typisk træffes af ledelsen og derefter kommunikeres nedad til medarbejderne.

Tillidsbaseret ledelse er også med til at fremme samarbejde og åben dialog i din organisation. Det skaber et miljø, hvor medarbejdere opfordres til at dele idéer, give feedback og deltage aktivt i løsningen af udfordringer. Det adskiller sig også fra mere autoritære ledelsesstile, hvor medarbejderne ofte forventes at følge ordrer uden at bidrage aktivt til beslutningsprocessen.

Sammenfattende indebærer tillidsbaseret ledelse en forskydning fra kontrol og mikrostyring til tillid og samarbejde. 

Fundamentet for tillidsbaseret ledelse

Tillidsbaseret ledelse er funderet i en række centrale principper, der udgør dens kerne. Disse principper adskiller sig fra mere traditionelle ledelsesformer og udgør fundamentet for en tillidsbaseret tilgang til ledelse. Men inden vi når til principperne, er der et næsten endnu mere afgørende punkt, som der skal være styr på, for at kunne praktisere tillidsbaseret ledelse. Det er nemlig afgørende, at organisationens ledelsesgrundlag hviler på en anerkendende ledelsesstil. Den fundamentale forudsætning her er at have tillid til dine medarbejdere.

Du kan eventuelt lære om coaching her

Men udover selve den anerkendende ledelsesstil bør disse principper også efterleves, hvis du ønsker at udøve en mere tillidsbaseret ledelse i din organisation:

 1. Åbenhed og gennemsigtighed: Tillidsbaseret ledelse indebærer en høj grad af åbenhed og gennemsigtighed i kommunikationen. Ledere skal dele information om virksomhedens mål, beslutninger og udfordringer for at skabe tillid og forståelse.

 2. Uddelegering af ansvar: Medarbejdere skal tildeles ansvar og autonomi til at træffe beslutninger og tage initiativ i deres arbejde. Det er med til at skabe en følelse af ejerskab og empowerment.

 3. Kontinuerlig feedback: Feedback er afgørende i tillidsbaseret ledelse. Ledere bør give regelmæssig feedback til medarbejderne, og medarbejderne er også opfordret til at give feedback til ledelsen.

  Er du klar til at styrke din organisations kultur gennem ærlig feedback og konstruktiv dialog? Læs mere om vores kursus i feedback og dialog, hvor vi hjælper dig med at skabe en tillidsbaseret ledelseskultur, der kan gøre en forskel.

 4. Respekt for medarbejderes kompetencer: Ledere skal anerkende medarbejdernes færdigheder, viden og erfaring og give dem mulighed for at anvende disse kompetencer fuldt ud.

 5. Empati og støtte: Ledere skal udvise empati over for medarbejdernes behov og støtte dem i deres personlige og professionelle udvikling.

Læs mere: mental sundhed på arbejdspladsen.

 1. Klare værdier og mission: Organisationen bør have klare og meningsfulde værdier og en mission, som medarbejderne kan relatere til. Det hjælper med at skabe retning og formål.

Ved at omfavne disse principper kan din organisation begynde at opbygge en kultur baseret på tillid og skabe en stærkere forbindelse mellem ledelse og medarbejdere. Det er grundlaget for en effektiv tillidsbaseret ledelsesstil, der kan bidrage til din organisatoriske succes fremadrettet.

Fordelene ved at vise sine medarbejdere tillid

At udvise tillid over for medarbejdere er en afgørende komponent i moderne ledelsespraksis. Tillidsbaseret ledelse er ikke bare en tom gestus, men snarere en strategisk tilgang til at drive din organisation mod succes.

Tillid er nemlig noget af det mest effektive brændstof for arbejdspladsen - det får organisationens motor til at køre smidigt. Når dine medarbejdere føler sig betroet og værdsat af deres ledere, blomstrer de op, og det afspejles i organisationens resultater. Derfor er det afgørende at forstå, hvordan tillidsbaseret ledelse ikke kun gavner medarbejdernes velbefindende, men formentlig også organisationens bundlinje og dens evne til at konkurrere i en stadigt skiftende forretningsverden.

I dette afsnit vil vi udforske nogle af de utallige fordele, der opstår, når ledere vælger at vise tillid til deres medarbejdere.

 • Øget engagement: Når medarbejdere føler, at deres ledere har tillid til dem og giver dem autonomi, stiger deres engagement som regel i arbejdet. De føler sig mere ansvarlige for resultaterne og er motiverede til at yde deres bedste.

 • Forbedret performance: Medarbejdere, der oplever tillid fra deres ledere, har tendens til at præstere bedre. De er mere tilbøjelige til at udforske nye ideer, tage initiativ og arbejde proaktivt for at opnå organisationens mål.

 • Højere tempo i forretningsgange: I sin velkendte bog “The Speed of Trust” beskriver Steven R. Covey udførligt hvordan alting går hurtigere i organisationer, når vi har tillid til hinanden. Det er lettere at træffe beslutninger, uddelegere arbejde og lignende. En simpel effekt er, at vi bruger færre ressourcer på kontrolindstandser (opfølgninger, reviews, underskrifter osv), når vi arbejder tillidsbaseret.

 • Større kreativitet: Tillidsbaseret ledelse fremmer kreativ tænkning og innovation. Når medarbejdere har tillid til, at deres idéer og input værdsættes, er de mere tilbøjelige til at bidrage med nye løsninger og perspektiver.

 • Øget jobtilfredshed: Medarbejdere, der føler tillid og respekt fra deres ledere, er ofte mere tilfredse med deres arbejde og har en højere grad af trivsel på arbejdspladsen.

 • Styrket organisationskultur: Tillidsbaseret ledelse er med til at forme en positiv organisationskultur præget af åbenhed, samarbejde og værdibaseret adfærd. Det kan være med til at forankre organisationens værdier og skabe en sund arbejdspladskultur.

Når du som leder formår at skabe et miljø, hvor dine medarbejdere føler sig trygge, værdsatte og betroede, åbner du døren til en lysere fremtid for organisationen som helhed. Det er en investering i medarbejdernes trivsel og organisationens succes, og det er en investering, der hurtigt betaler sig ind.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem