Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Værdibaseret ledelse: Navigér sikkert frem mod fælles mål

Værdibaseret ledelse: Navigér sikkert frem mod fælles mål

17/10/2023
Artikler
Ledelse

Lær hvad værdibaseret ledelse betyder og hvordan du lykkes med at implementere værdierne, på en måde som effektivt sætte retningen for hele virksomheden.

Hånd som holder et compas

I en verden, hvor alt er foranderligt, og udviklingen er hastig, kan værdier bidrage med den nødvendige stabilitet for mennesker og organisationer. Her vil vi udfolde, hvordan værdibaseret ledelse kan give både medarbejdere, ledere og organisationer en fordel i nutidens ledelsesmiljø.

Hvad er værdibaseret ledelse?

Værdibaseret ledelse handler om at drive ledelse i organisationen i overensstemmelse med nogle vedtagne værdier for organisationen. På den måde aktiveres virksomhedens værdier i den konkrete adfærd, der udvises i hverdagen. Afhængigt af de værdier, som virksomheden har vedtaget eller opfostret, kommer de konkrete ledelsesbeslutninger til at bære præg af disse, når der skal eksekveres for at opnå virksomhedens mål.

Hvis organisationens ledere ønsker at praktisere værdibaseret ledelse, er det utroligt vigtigt, at lederne har indgående kendskab til virksomhedens værdier og forstår, hvad de bunder i, samt hvordan den øverste ledelse ser disse værdier udleves i organisationen. Den værdibaserede ledelsestilgang har bedst succes, hvis også topledelsen er opmærksom på, at værdierne skal skinne igennem i mange af organisationens strukturer, eksempelvis rekruttering af ledere, incitamentsstrukturer for alle medarbejdere, kundetilpasning, produktionsmetoder osv. På den måde vil der skabes en synergi og sammenhæng i den samlede ledelse i organisationen.

Helt konkret betyder værdibaseret ledelse, at ledere vælger deres ledelseshandlinger, træffer beslutninger, prioriterer opgaver og rekrutterer medarbejdere med organisationens værdier som pejlemærke. Hvis organisationen eksempelvis har en værdi om at "udvise rettidig omhu," betyder det, at ledere forventes at overveje risici, forberede sig på planfejl og håndtere problemer i opløbet. Den enkelte leder forventes at reflektere over, hvordan de skal handle for at lede i overensstemmelse med virksomhedens værdier. På den måde sætter værdierne rammen for god ledelse i organisationen.

Læs mere: Hvad kendetegner en god leder?

Lad os sætte nogle flere ord på, hvad der egentlig menes med værdier i en ledelseskontekst.

Forstå begrebet værdier i en ledelseskontekst

Værdier i en organisation er de handlinger og normer, som vurderes at være rigtige eller korrekte. På den måde kan man sige, at værdier er vores retningslinjer for hvilke handlinger og kvaliteter, der anses for rigtige og forkerte. Vores værdier fungerer som vores personlige kompas, vores "true north" - den retning, nålen peger, når vi skal navigere i dagligdagens dilemmaer, handlinger og beslutninger.

En virksomheds værdier opstår som regel fra fundamentale elementer i virksomhedens opståelse. Værdierne kan komme fra et særligt menneskesyn, der gennemsyrer organisationens kerneopgave. Værdier kan stamme fra en visionær stifter, der har stærke idealer for, hvordan organisationen skal drives og levere værdi. Værdier kan også udvikle sig fra vaner, ordsprog og ritualer, som medarbejderne praktiserer over en længere periode.

Du kan eventuelt læse om: selvledelse.

For at opnå succes med værdibaseret ledelse er det vigtigt at have tydelige værdier, som er lette for den enkelte leder at forholde sig til. Derfor bør virksomheden på den ene eller anden måde definere sine værdier på en overskuelig og tydelig måde.

Når man skal definere sine værdier, kan processen både tage udgangspunkt i en bagudskuende og fremadskuende tilgang. Man skal svare på følgende spørgsmål:

 • Hvilke værdier har været fundamentale for at føre organisationen til det punkt, hvor den er i dag?
 • Hvilke værdier vil være fundamentale for at sikre organisationens overlevelse og vækst i fremtiden?

En kombination af disse to tilgange vil typisk give de mest solide grundlag for at implementere en værdibaseret ledelsestilgang i organisationen. På den måde vil værdier både afspejle den stabilitet og kontinuitet, der allerede eksisterer i organisationen, samtidig med at det giver mulighed for at drive forandringer hen mod en stærkere udgave af virksomheden i fremtiden.

Læs mere: Forandringsledelse: Få succes i en konstant skiftende verden

Konkret eksempel på værdibaseret ledelse

Her i Feedwork har vi fire værdier, som vi forsøger at drive virksomheden ud fra. Disse værdier afspejler vores successtrategier, vores menneskesyn og det faktum, at værdier skal guide vores team. Vores fire værdier er:

 • Feedback over ego
 • Progression over perfektion
 • Relationer over profit
 • Bæredygtighed over forbrug

Når værdierne oversættes til ledelsesadfærd, betyder det blandt andet, at vi skal:

 • Efterspørge feedback fra kunder og involvere kolleger i vores arbejde
 • Prioritere at arbejde pragmatisk på løsninger, der virker, i stedet for at blive fanget i detaljer
 • Opbygge og styrke relationer til vores kunder og samarbejdspartnere, selvom det nogle gange betyder tab af profit
 • Vælge bæredygtige løsninger, der virker på lang sigt, i stedet for engangsløsninger

Derfor skal du arbejde med værdibaseret ledelse

Fordelene ved at anvende en værdibaseret tilgang til ledelse er, at du kan skalere din ledelse ud i en stor organisation, der arbejder over store afstande.

Den værdibaserede tilgang kan, når den bruges korrekt, sikre en balance mellem frihed i opgaveløsningen for den enkelte leder, samtidig med at den sikrer sammenhæng i ledelse på tværs af afdelinger, teams og kontinenter.

Samtidig opfordrer værdibaseret ledelse den enkelte leder til at forholde sig til konkrete situationer og giver frihed til at vælge gennemtænkte løsninger. Lederens opgave er at forholde sig til den enkelte situation og sammenholde valgmulighederne med virksomhedens værdier for at træffe de bedst mulige beslutninger for sig selv og virksomheden.

Læs mere: Situationsbestemt ledelse: Tilpasning som nøglen til effektivt lederskab

Hvis lederen er heldig nok at arbejde i en organisation, hvor der er sammenhæng mellem organisationens og lederens personlige værdier, kan lederen også opleve stor motivation ved at føle sig støttet i at træffe beslutninger på et grundlag, der er i overensstemmelse med lederens personlige værdier.

Som medarbejder er en stor fordel ved værdibaseret ledelse, at man vil opleve kontinuitet, genkendelighed og meningsfulde beslutninger fra ledelsen, som passer sammen med tidligere beslutninger i tråd med værdierne. Samtidig bliver man i stand til at overføre værdierne til sin egen selvledelse og arbejde med hverdagens opgaver. Medarbejderne vil opleve øget tryghed, da de forstår og genkender argumenterne for de beslutninger, der træffes i organisationen.

Nysgerrig på hvordan man ellers øger trygheden? Læs mere: Psykologisk tryghed

Uden at "micromanage" den enkelte leder kan værdibaseret ledelse være med til at sikre organisationen en sikker kurs mod opnåelse af dens mål og visioner. Det kræver dog en grundig indsats og tydelig retning.

Udfordringer i værdibaseret ledelse

Blandt ulemperne ved værdibaseret ledelse må vi nævne, at det kræver meget tydelighed omkring værdierne fra organisationens topledelse for at lykkes. Mange ledere har travlt og er styret af deres vaner og rutiner, hvilket betyder, at værdier virkelig skal arbejdes ind i rygraden for at blive en fast del af deres ledelseskompas. Tænk over, hvor meget tid du skal beskæftige dig med en ting eller noget ny viden, for at det påvirker din egen adfærd og refleksion.

Eksempler på måder, topledelsen kan sikre, at værdierne er tydelige for organisationens ledere:

 • Når ledere evalueres i deres ledelse, skal de sammenholdes med værdierne.
 • Når nye ledere kommer til organisationen, skal de introduceres, og deres forståelse af værdierne skal sikres.
 • Når der træffes ledelsesmæssige beslutninger, der ikke er i tråd med værdierne, skal det påpeges, og en alternativ retning skal udstikkes.
 • Lederne skal jævnligt gives mulighed for træning og refleksion omkring værdibaseret ledelse.

Sådan lykkes du med implementering af værdibaseret ledelse

Du tænker måske: "Det der med værdier, det lyder lige som noget for os," men desværre er det lettere sagt end gjort at skabe succes med værdibaseret ledelse. Her er nogle væsentlige punkter at forholde sig til, når det gælder om at implementere værdibaseret ledelse i din organisation:

 • Formulér nogle klare værdier
  Det er afgørende, at værdierne er relativt få, enkle, og specifikke, så de er lette at huske og bruge i daglig ledelse.
 • Inkluder medarbejdere og ledere i arbejdet med at formulere værdierne
  Undgå at påtvinge medarbejderne "fantastiske nye værdier". Find en balance mellem at spørge medarbejderne om, hvilke værdier de oplever som dominerende og vigtige i organisationen, og implementeringen af nye værdier, der bliver vigtige i fremtiden.
 • Træn ledere i at navigere med hjælp fra værdierne i deres lederskab
  For at lederne kan omsætte værdierne til konkrete handlinger, beslutninger og planer i organisationens drift, er det nødvendigt at opbygge forståelse og kompetence i anvendelsen af værdierne. Dette kan gøres på mange måder, herunder casearbejde, coaching og workshops i grupper. Vær opmærksom på, at en enkeltstående træning i forbindelse med lanceringen af værdierne ikke er tilstrækkelig. Det er vigtigt at overveje, hvordan nye ledere skal trænes, og hvordan man sikrer, at det forbliver et kontinuerligt fokus for lederne at bruge værdierne i en travl hverdag.
 • Brug værdierne aktivt i jeres rekruttering
  Overvej, hvordan I kan ansætte mennesker med værdier, der matcher organisationens værdier. Når der er sammenhæng mellem personlige og virksomhedens værdier, har værdibaseret ledelse de bedste muligheder for succes. Dette indebærer at overveje, hvordan I ansætter mennesker med værdier, der passer til organisationens værdier.
 • Kommunikér massivt om værdierne og deres betydning i hverdagen
  Vær vedholdende i din interne kommunikation om værdierne og deres anvendelse. Dette gælder både i virksomhedens interne kommunikation og i lederens rolle med at kommunikere om og med værdierne til medarbejderne hyppigt, varieret og meningsfuldt.

Den vigtigste læring i ledelsesarbejdet opstår, når vi får konkrete erfaringer fra virkeligheden og ægte møder med levende mennesker i organisationen. Dette betyder, at du kan læse nok så meget om forskellige tilgange til ledelse, men de virkelige og væsentlige læringselementer opstår i mødet med virkeligheden. Vi håber, at denne artikel alligevel har givet svar på nogle af de spørgsmål, du havde. Held og lykke med dit videre arbejde.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Bæredygtig ledelse: Hvad er det og hvordan leder man bæredygtigt?

Bæredygtighed fylder mere og mere og bliver gradvist vigtigere i takt med klimaets fremskredne udvikling. Moderne organisationer står i dag overfor udfordringen af integration af bæredygtighed i alle former.

Inklusionssikkerhed: Det første trin i psykologisk tryghed

Har du nogensinde tænkt over, hvorfor nogle teams bare fungerer, mens andre konstant snubler over sig selv? Hemmeligheden ligger måske i begrebet inklusionssikkerhed.

Læringssikkerhed: Det andet trin i psykologisk sikkerhed

På vej mod den komplette grad af psykologisk tryghed er det afgørende, at dit team besidder læringssikkerhed, som er det andet trin på stigen, så at sige.