Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Det autentiske lederskab: Er du en autentisk leder?

Det autentiske lederskab: Er du en autentisk leder?

17/1/2024
Artikler
Ledelse

Der bliver ofte snakket om ‘autenticitet’, når snakken falder på, hvad det gode lederskab indeholder. Men hvad betyder det egentlig at være en autentisk leder, og hvorfor er det så vigtigt?

Maleri af en leder som kigger sig selv i spejlet for at være en autentisk leder

Der bliver ofte snakket om ‘autenticitet’, når snakken falder på, hvad det gode lederskab indeholder. Men hvad betyder det egentlig at være en autentisk leder, og hvorfor er det så vigtigt?

Autentisk ledelse handler om at være ærlig, autentisk og tro mod dig selv som leder. Det indebærer, at du skal have en dyb forståelse af dine egne værdier, overbevisninger og styrker, ligesom du skal handle i overensstemmelse med dem. Autentiske ledere opbygger nemlig tillid og troværdighed hos deres medarbejdere, da de er i stand til at være ægte og konsistente i deres ledelsesstil.

I moderne organisationskultur, hvor forandring og kompleksitet er konstante følgesvende, er autentisk ledelse derfor afgørende for at skabe en sund arbejdskultur og opnå organisationens succes. Autentiske ledere forstår således, at de ikke kun er ansvarlige for at opnå virksomhedens mål, men også for at inspirere, motivere og udvikle deres teams. De skaber et miljø, hvor medarbejdere føler sig værdsat og engagerede, hvilket fører til højere produktivitet og trivsel.

Lad os dykke endnu dybere ned i denne spændende verden, som det autentiske lederskab udgør, og opdage, hvordan det kan transformere din ledelsesstil og din organisations succes.

Hvad menes der med autentisk lederskab?

‘Autentisk’ er selvfølgelig et ord, som mange ledere gerne vil putte på deres lederskab, men hvad er autentisk lederskab egentlig helt konkret? Det autentiske lederskab er et ledelsesparadigme, der kort sagt handler om at være tro mod sine egne værdier, overbevisninger og principper og reflektere dem i sin adfærd som leder. Autentiske ledere skal derfor være ærlige og have integritet i deres kommunikation og handlinger. De siger sandheden, holder deres løfter og handler i overensstemmelse med deres overbevisninger, selv når det er udfordrende.

Et af de vigtigste elementer i det autentiske lederskab er evnen til selvrefleksion og graden af selvbevidsthed. De er således bevidste om sig selv og bruger tid på selvrefleksion for at forstå deres egne styrker, svagheder og værdier. Denne indsigt hjælper dem med at træffe informerede beslutninger og udvikle sig som ledere. De forstår samtidig andre menneskers perspektiver og behov og viser interesse for deres trivsel, ligesom de forstår, hvordan deres adfærd påvirker andre.

Læs eventuelt om ledelsesgrundlag her

Det vigtige samspil mellem den indre og ydre kerneadfærd

Når man snakker om det autentiske lederskab, er det uundgåeligt ikke også at snakke om samspillet mellem den indre og ydre kerneadfærd. I autentisk ledelse er målet nemlig at opnå sammenfald mellem den indre og ydre kerneadfærd. 

Det betyder, at en leder handler i overensstemmelse med deres dybeste værdier og principper og udtrykker dem i deres adfærd og beslutninger over for andre. Dette skaber en autentisk og troværdig leder, der er i stand til at opbygge tillid og inspirere andre til at følge deres lederskab.

Indre kerneadfærd: Den indre kerneadfærd refererer til de dybt forankrede værdier, overbevisninger og principper, der guider en leder i sin daglige beslutningstagning og handlinger. Det er altså lederens autentiske selv og udgør kernen i deres personlighed og adfærd som leder. For eksempel kan en leder have indre kerneværdier som ærlighed, integritet, empati og ansvarlighed. Disse værdier er ikke blot erklæret, men de er en integreret del af lederens karakter og styrer deres adfærd over for andre.

Ydre kerneadfærd: På den anden side refererer den ydre kerneadfærd til den adfærd, som andre ser og oplever i en leder. Det er f.eks. den måde, lederen handler på, kommunikerer med andre og træffer beslutninger i det offentlige rum. Ydre kerneadfærd er synlig for medarbejdere, kolleger og andre interessenter i organisationen. Det er vigtigt, at den ydre kerneadfærd afspejler lederens indre kerneværdier og principper, da uoverensstemmelser mellem det indre og det ydre kan underminere autentisk ledelse.

Prøv at læs om: karimatisk ledelse.

For at opnå sammenfald mellem den indre og ydre kerneadfærd kræver autentisk ledelse konstant selvrefleksion, ærlighed og vilje til at justere sin adfærd for at leve op til ens kerneværdier. I denne proces er feedback fra lederens medmennesker på den ydre kerneadfærd også essentiel i forhold til at støtte lederens egen refleksion med observationer fra andre mennesker. Det er en udfordrende, men værdifuld proces, der hjælper med at forme autentiske ledere.

Læs mere om hvordan du fremmer en kultur der bærer præg af løbende feedback og dialog.

De tre basale lederskabstyper

Der findes ikke én universel opskrift på lederskab, der fungerer for alle, da forskellige organisationer og situationer kræver forskellige ledelsesstile. Det, der virkelig gør en leder dygtig, er evnen til at forstå sig selv og anerkende både deres styrker og svagheder. Altså at have styr på sit personlige lederskab. Det er absolut afgørende for at kunne træffe effektive beslutninger og inspirere ens hold.

Men baseret på lederens indre og ydre værdier kan man ifølge John Mattone - bestsellerforfatter omkring intelligent lederskab -   overordnet set karakterisere tre forskellige typer af ledere: dem der leder med hovedet, dem der leder med hjertet og dem der leder med maven. Der er ikke én type, der er bedre end en anden, men det er vigtigt at reflektere over, hvilken type leder man selv er for dermed at skabe sammenfald mellem indre og ydre kerneværdier og skabe autenticitet. 

Leder med hovedet

Ledere, der leder med hovedet, er kendt for deres evne til at tænke klart og handle effektivt. De excellerer i at føre deres teams mod højere præstationsniveauer, men de bør også være opmærksomme på de usikkerheder, der kan bremse deres egen udvikling som leder.

Blandt denne kategori findes tre undertyper:

  1. Tænkere: Disse ledere er mesterlige problemløsere, men til tider kan de være tilbøjelige til ubeslutsomhed.

  2. Disciple: Kendt for deres loyalitet og pålidelighed, kan disse ledere nogle gange tøve med at træffe uafhængige beslutninger.

  3. Aktivister: De har en positiv livsindstilling og er ivrige, men nogle gange bruger de aktivisme som en måde at distancere sig fra smertefulde følelser på.

Leder med hjertet

De dygtigste ledere, der leder med hjertet, forstår kompleksiteten i deres egne følelser og værdier. De erkender, at følelser kan være både deres største styrke og svaghed. Autentiske ledere, der baserer deres ledelse på hjertet, undgår selviskhed, manipulation, jalousi og selvcentrering.

Inden for denne kategori findes tre undertyper:

  1. Hjælpere: Disse ledere er kendt for deres empati og evne til at håndtere konflikter.

  2. Underholdere: Karismatiske og unikke i både stil og budskab, tiltrækker de andre med deres charme.

  3. Kunstnere: Kreative og innovative, men kan risikere at blive for selvcentrerede, hvis de ikke passer på.

Leder med maven

Ledere, der stoler på deres mavefornemmelse og handler i nuet, trives i deres omgivelser og forventer ofte det bedste af verden omkring dem. De er i stand til at indgå i aftaler og finde fælles fodslag selv i de mest komplekse situationer. Dog bør de undgå at blive fanget i en fælde af perfektionisme, da dette kan skabe frygt for fejl og hæmme deres ledelsespotentiale.

Inden for denne kategori findes tre undertyper:

  1. Førere: Disse ledere er kendt for at få tingene gjort, men nogle gange kan de virke overlegne eller for selvsikre.

  2. Diplomater: Dygtige til at finde fælles fodslag i konfliktfyldte situationer og facilitere samarbejde.

  3. Perfektionister: Opnår ofte imponerende resultater, men deres høje standarder kan skabe afstand mellem dem og deres team.

Er du autentisk som leder?

Som leder er det afgørende at stille sig selv det spørgsmål: Er jeg en autentisk leder?

At forstå din autenticitet som leder går hånd i hånd med at erkende dit modenhedsniveau. Selvindsigt og modenhed er nemlig nøglen til autentisk ledelse. Det handler om at forstå, hvem du virkelig er som leder. Det er ikke kun vigtigt at vide, om du leder med hjertet, hovedet eller maven, men også om din ledelsesstil kommer fra dit ægte jeg eller blot er en facade, du har påtaget dig.

At være en moden leder betyder, at du er i stand til at tackle udfordrende situationer med selvsikkerhed. Du har en klar forståelse af, hvordan dine tanker, vaner og handlinger påvirker dine beslutninger og din interaktion med andre. Denne selvindsigt giver dig mulighed for at træffe beslutninger og reagere autentisk i overensstemmelse med dine personlige værdier og din sande lederidentitet. At erkende dit modenhedsniveau som leder er vigtigt for din egen udvikling. Det hjælper dig med at identificere områder, hvor du kan styrke din autenticitet og forbedre din evne til at lede.

Ved at arbejde på at forstå og udvikle din autentiske ledelsesstil kan du skabe en mere meningsfuld og effektiv indflydelse på din organisation og de mennesker, du leder.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem