Gratis webinar d. 2. maj: Forstå de 3 typer af feedback
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
10 råd: Sådan forebygger du stress på arbejdspladsen

10 råd: Sådan forebygger du stress på arbejdspladsen

8/3/2024
Artikler
Psykologisk tryghed

Den moderne virkelighed kan både være hektisk og stressende. Det gør sig selvfølgelig også gældende på arbejdspladserne, hvor opskruet tempo, korte deadlines og høje forventninger er blandt ingredienserne i en til tider farlig cocktail, som kan være med til at udløse stress på arbejdspladsen.

Den moderne virkelighed kan både være hektisk og stressende. Det gør sig selvfølgelig også gældende på arbejdspladserne, hvor opskruet tempo, korte deadlines og høje forventninger er blandt ingredienserne i en til tider farlig cocktail, som kan være med til at udløse stress på arbejdspladsen.

I dagens hektiske arbejdsmiljø er håndtering af stress på arbejdspladsen altså blevet en nødvendighed, der ikke kan eller må ignoreres. Stress kan have alvorlige konsekvenser for medarbejderes trivsel, produktivitet og i sidste ende deres helbred.

I denne problematik udgør lederen en afgørende spillebrik. Ledere spiller en afgørende rolle i at skabe et arbejdsmiljø, hvor stress mindskes, og trivslen øges. De sidder nemlig med nøglen til at identificere, forebygge og håndtere stressfaktorer, der kan påvirke deres teammedlemmer.

Lær dine medarbejdere hvordan de nemmere kan håndtere stress, ved hjælp af coaching

Derfor vil vi i dette blogindlæg dykke ned i, hvorfor stress er så udbredt på arbejdspladserne, hvad de typiske tegn på stress er - ligesom vi kommer med nogle råd til, hvordan du som leder kan forebygge arbejdsrelateret stress.

Stress: Det næstmest udbredte arbejdsrelaterede helbredsproblem

Stress på arbejdspladsen er en problemstilling der ikke kan ignoreres. Faktisk er det så stort et problem, at Arbejdstilsynet vurderer, at arbejdsrelateret stress er - udover ryglidelser - det mest udbredte arbejdsrelaterede helbredsproblem i EU-landene.

Derfor er det en problemstilling, som bør være øverst på dagsordenen for alle arbejdspladser. At tackle stress på arbejdspladsen er ikke kun en investering i medarbejdernes sundhed og trivsel, det er også en klog forretningsbeslutning.

For når stress sniger sig ind, er konsekvenserne for både medarbejderne og virksomheden tydelige. Vigtigst af alt vil det være enormt presset for den enkelte medarbejder, hvis vedkommende oplever stress. Men har du som arbejdsgiver stressede medarbejdere, vil du også opleve signifikante, negative konsekvenser. Produktiviteten vil dale og sygefraværet stige - ligesom jobtilfredsheden vil være truet. Flere vil måske begynde at tænke ‘Er det virkelig det værd?’ og begynde at søge efter grønnere græsgange.

Det fører til øget personaleomsætning, som er en dyr affære for virksomheder, både i form af omkostninger til rekruttering og træning af nye medarbejdere samt tab af værdifuld viden og erfaring fra de tidligere ansatte. Derudover er en høj personaleomsætning også et problem i forhold til videreførelse af virksomhedens kultur, da der simpelthen vil være mangel på kulturbærere.

Hvad er de typiske tegn på stress?

Stress kan manifestere sig på mange forskellige måder hos medarbejdere på arbejdspladsen. Det er vigtigt for den enkelte selv, men også for ledere at være opmærksomme på disse tegn, da de kan variere fra person til person.


Fysiske tegn på stress:

 • Hjertebanken
 • Hovedpine
 • Svedeture
 • Indre uro
 • Mavesmerter
 • Appetitløshed
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom som fx psoriasis og sukkersyge

Psykiske tegn på stress:

 • Ulyst
 • Træthed
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Nedsat humør

Adfærdsmæssige tegn på stress:

 • Søvnproblemer
 • Mangel på engagement
 • Aggressivitet
 • Ubeslutsomhed
 • Øget brug af stimulanser som fx kaffe, cigaretter og alkohol
 • Øget sygefravær

At genkende disse tegn tidligt kan hjælpe med at tage de nødvendige skridt til at håndtere og forebygge stressrelaterede problemer.

Lær mere: Guide til bedre trivsel på arbejdspladsen

Årsager til stress på arbejdspladsen

Forståelsen af, hvad der forårsager stress på arbejdspladsen, er altafgørende for at kunne håndtere og forebygge det. I dette afsnit vil vi udforske de primære årsager til stress på arbejdspladsen og belyse, hvordan de kan påvirke medarbejdernes velbefindende.

Hvis du er leder, så prøv eventuelt at læs om Radical Candor.

 • Stort arbejdspres og dårlig work-life balance: Når man står overfor en konstant strøm af opgaver, stramme deadlines og en overvældende mængde arbejde, kan det naturligt føre til en presset hverdag. Når man står over for denne konstante og intense arbejdsbyrde, kan det samtidig føre til en følelse af utilstrækkelighed og stress, fordi man føler sig presset til at levere resultater uden tilstrækkelig tid eller ressourcer, hvilket kan påvirke ens trivsel negativt.

  Et stort arbejdspres kan også tit føre til for lange arbejdsdage, hvilket også påvirker work-life balance på en negativ måde. Hvis man over en længere periode strækker arbejdsdagene udover den normale arbejdsdag, vil der ganske naturligt være andre ting, man har svært ved at nå. Det er med til at forstærke følelsen af en presset hverdag, hvilket også kan øge stressen.

  En generel ubalance mellem arbejde og ens personlige liv kan igen også være med til at tilføre et stress-element i hverdagen og have en negativ indvirkning på både arbejds- og familielivet. Det kan altså hurtigt vise sig at blive en negativ spiral, hvor de negative følgevirkninger tilføjer nye stress-elementer i hverdagen.

 • Dårlig balance mellem krav og ressourcer: Hvis de krav, der stilles til en medarbejder på arbejdspladsen, overstiger de ressourcer, de har til rådighed for at imødekomme disse krav, kan det føre til stress, da medarbejderen oplever, at de er i konstant overbelastning og ikke har tilstrækkelig støtte eller ressourcer til at håndtere deres arbejdsopgaver effektivt.

 • Uklarhed omkring kan/skal opgaver: Hvis medarbejdere ikke har klare retningslinjer eller forventninger til, hvilke opgaver der skal prioriteres, kan det medføre stress, da medarbejderne kan føle sig usikre på, hvordan de skal prioritere deres arbejde.

 • Lav psykologisk sikkerhed: Lav psykologisk tryghed på arbejdspladsen kan også være med til at gøre dine medarbejdere stressede. Hvis dine medarbejdere ikke føler sig trygge ved at udtrykke deres tanker, ideer eller bekymringer uden frygt for negative konsekvenser, kritik eller ydmygelse, kan det have betydelige negative konsekvenser - herunder stress og angst. Hvis man oplever konstant bekymring for at sige eller gøre noget forkert, skaber det naturligt en belastning på den følelsesmæssige mentale sundhed.

  Læs mere: Sådan skaber du psykologisk tryghed på arbejdspladsen

 • Usikkerhed og jobusikkerhed: Usikkerhed og jobusikkerhed er ligeledes to væsentlige faktorer, der kan bidrage til stress på arbejdspladsen. Hvis medarbejdere føler sig i konstant fare for at miste deres job, kan det skabe en vedvarende følelse af stress og bekymring. På samme måde kan usikkerhed på et mere generelt plan - f.eks. hvis medarbejdere ikke har en klar forståelse af, hvad der forventes af dem i deres job - føre til forvirring og tvivl. De kan bruge unødvendig tid og energi på at forsøge at dechifrere deres opgaver, hvilket igen kan føre til stress og frustration.

At identificere og forstå årsagerne til stress på arbejdspladsen er det første skridt mod effektiv stresshåndtering. Ved at erkende de udfordringer, som medarbejdere kan stå over for, kan organisationer arbejde mod at skabe et mere støttende og sundt arbejdsmiljø.

Lederens rolle i forhold til stressniveauet på arbejdspladsen

Som leder er du typisk en af de toneangivende personer på arbejdspladsen, og derfor spiller du også en afgørende rolle i forhold til stressniveauet på arbejdspladsen. Dine handlinger og beslutninger kan have en betydelig indflydelse på medarbejdernes trivsel - både positivt og negativt. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan du som leder kan bidrage til at reducere stress og fremme en sund arbejdskultur.

Lederens positive indflydelse:

Ledere kan have en positiv indflydelse på stressniveauerne ved at skabe et støttende og sundt arbejdsmiljø. Det indebærer:

 • Opmærksomhed: Ledere bør være opmærksomme på medarbejdernes trivsel og lytte til deres bekymringer og behov. Det skaber tillid og åbner op for muligheden for at adressere potentielle stressfaktorer.

 • Klare forventninger: Tydelige og realistiske forventninger til medarbejderes arbejdsopgaver kan mindske usikkerhed og forhindre unødig stress.

 • Støtte udvikling: At tilskynde medarbejderes faglige udvikling og give adgang til ressourcer og muligheder for læring kan øge deres selvtillid og reducere stress.

 • Fremme work-life balance: Ledere kan fremme en balance mellem arbejds- og privatliv ved at understøtte fleksible arbejdsordninger og ved selv at være rollemodeller for en sund balance.

  Lær mere: Find balancen mellem fleksibilitet, produktivitet og tilknytning i det hybride samarbejde

Lederens negative indflydelse:

Desværre kan ledere også bidrage negativt til stressniveauerne på arbejdspladsen, hvis de ikke er opmærksomme på deres ansvar. Det kan f.eks. inkludere:

 • Overbelastning: At pålægge medarbejdere for mange opgaver eller forvente konstant tilgængelighed kan føre til overarbejde og stress.

 • Dårlig kommunikation: Utilstrækkelig eller dårlig kommunikation fra ledelsens side kan skabe forvirring og usikkerhed blandt medarbejderne.

 • Mangel på støtte: En mangel på støtte og anerkendelse fra ledelsen kan føre til følelser af undervurdering og stress.

 • Ignorere advarselssignaler: Ledere bør være opmærksomme på tidlige tegn på stress hos medarbejdere og tage dem alvorligt for at forebygge eskalering.

Det er afgørende, at ledere erkender deres ansvar i forhold til stress på arbejdspladsen og aktivt arbejder på at skabe et miljø, der fremmer trivsel og produktivitet. Ved at fokusere på medarbejdernes velbefindende kan ledere bidrage til at reducere stress og opbygge en sund og positiv arbejdskultur.

10 råd til at forebygge arbejdsrelateret stress

Vi vil alle gerne have en arbejdsdag, der ikke stresser os. Både for medarbejdernes og lederens skyld er det vigtigt at vide, hvordan man undgår at blive overvældet. I dette afsnit tager vi et kig på ti enkle og praktiske skridt, du kan tage som leder for at forebygge stress på arbejdspladsen og skabe et bedre arbejdsmiljø for alle.

 1. Vurdér det aktuelle stressniveau: Start med at tage et kig på, hvorvidt der er tegn på stress blandt dine medarbejdere. Du kan bl.a. se efter på tegn på fysisk eller følelsesmæssig belastning samt ændringer i præstation og adfærd. Regelmæssige samtaler om trivsel kan ligeledes hjælpe med at identificere stress tidligt.

 2. Identificér stressfaktorer: Arbejd tæt sammen med medarbejderne for at identificere specifikke stressfaktorer på arbejdspladsen. Er det f.eks. arbejdsmængden, deadlines, konflikter eller forandringer i virksomheden? At forstå kilden til stress er afgørende for at kunne tackle den effektivt.

 3. Lav de nødvendige prioriteringer: Når stressfaktorerne er identificeret, skal du træffe de nødvendige prioriteringer. Det kan bl.a. omfatte at omfordele arbejdsbyrden, ændre deadlines eller tilbyde ekstra støtte, hvor det er nødvendigt.

 1. Lav en stresspolitik: Du kan med fordel implementere en klar stresspolitik på arbejdspladsen, der beskriver, hvordan stress håndteres, og hvilke ressourcer der er tilgængelige for medarbejderne. Denne stresspolitik bør løbende revideres, så den hele tiden passer til evt. ændrede forhold i virksomheden
   
 2. Hav realistiske forventninger og kommunikér dem klart: Som leder er det afgørende at have realistiske forventninger til medarbejdernes arbejdsopgaver. Ved at have en klar og ærlig kommunikation om mål og forventninger kan du som leder bidrage til at reducere usikkerhed og stress på arbejdspladsen.
 3. Vær en støttende leder: Vær åben og tilgængelig som leder, så medarbejderne føler sig trygge ved at dele deres bekymringer om stress. Understøt den psykologiske tryghed ved at lytte aktivt og tilbyde støtte og ressourcer for at hjælpe medarbejderne med at håndtere stressniveauerne.

 4. Understøt fleksibilitet og en god work-life balance: Tilskynd medarbejderne til at opretholde en sund work-life balance ved at tilbyde fleksibilitet, når det er muligt. Det kan f.eks. omfatte muligheder for hjemmearbejde, justerede arbejdstider eller mulighed for at tage pauser.

 5. Vær særligt opmærksom ved forandringer: Ændringer i virksomheden kan være en kilde til øget stress. Vær særligt opmærksom på medarbejdernes trivsel under perioder med forandringer og sørg for at tilbyde støtte og klare kommunikationskanaler.

  Læs mere: Forandringsledelse: Få succes i en konstant skiftende verden

 6. Vis interesse for dine medarbejdere: Tag dig tid til at vise interesse for dine medarbejderes velbefindende. Spørg, hvordan de har det, og vær opmærksom på eventuelle ændringer i deres adfærd eller præstation.

 7. Følg op: Efter at have implementeret foranstaltninger for at tackle stress, er det vigtigt at følge op regelmæssigt. Det kan f.eks. omfatte opfølgende samtaler med medarbejderne for at vurdere, om de føler sig mindre stressede, og om de ressourcer, der er blevet tilbudt, har været effektive.

At forebygge stress på arbejdspladsen er en måde at tage vare på både dig selv og dine kolleger. Ved at følge disse 10 råd, kan du være med til at skabe en mere afslappet og produktiv arbejdsplads. 

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

8 konkrete værktøjer som skaber psykologisk tryghed

Guide: 8 konkrete redskaber som du kan bruge allerede i dag, til at styrke den psykologiske tryghed.

Webinar om de 3 typer af feedback og værdien af dialogen
Webinar: Forstå de 3 typer af feedback

Gratis webinar for ledere, HR-professionelle og medarbejdere, der ofte indgår i feedbackdialoger, som en del af deres arbejde (eller for dig, der bare ønsker at blive klogere på feedback)

Sådan styrkes den mentale sundhed på arbejdspladsen

Mental sundhed er et altafgørende aspekt på enhver arbejdsplads - og i livet generelt - og heldigvis er der de seneste mange år også kommet mere fokus på netop dette aspekt. Mental sundhed og trivsel er dog ikke noget, der kan tages for givet, og det er afgørende for både det enkelte menneskes livskvalitet og virksomhedens præstation. Det er altså ikke længere nok at sikre, at medarbejdere blot er til stede på arbejdspladsen – det er vigtigt, at de trives og har det mentalt godt.

Artikler
Psykologisk tryghed
Lær mere