En organisations ledere vil altid være rollemodeller for medarbejderne, og ledernes adfærd har derfor stor indflydelse på, hvordan folk opfører sig omkring dem. Når kulturen skal ændres, og nye vaner skal indlæres, er det derfor afgørende, at lederne er i stand til at drive forandringen. Det hjælper vi med, blandt andet ved at opbygge læringskompetencer, påvirke ledernes mindset og hjælpe dem med at oversætte de nye metoder til hverdagen.

Vi arbejder med ledergrupper for at opbygge et praksisfælleskab med inkluderende ledelse og læring i fokus. Her gavner det udbyttet, at lederne kan spejle sig i hinanden og lære fra hinandens succeser. Afhængigt af situationen bruger vi gerne redskaber som fælles workshops, individuel coaching, 360-graders evalueringer, prøvehandlinger og ressourcer i form af guides og videoer.

INGEN ER SOM ALLE ANDRE

Derfor starter alle vores projekter med at spørge: "Hvem er I?" Det er første skridt til at finde ud af, hvordan vi kan hjælpe jer. 

Kontakt os