Vil I styrke den psykologiske tryghed i jeres team? - Se nærmere på vores digitale teamforløb
Forside
/
Viden
/
Artikler
/
Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

6/6/2024
Artikler
Ledelse

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Agil ledelse er et begreb, der har vundet stor popularitet inden for moderne organisationsudvikling. Agil ledelse repræsenterer en dynamisk og fleksibel tilgang til ledelse, som tillader organisationer at reagere hurtigt på forandringer og tilpasse sig nye udfordringer. 

Hvad er agil ledelse?

Agil ledelse er en ledelsesstil, der fokuserer på fleksibilitet, tilpasningsevne og omstillingsparathed for ændringer. Agil betyder ifølge den Danske Ordbog "hurtig, let og smidig i sine bevægelser”,  og med agil ledelse får du altså en dynamisk og adaptiv tilgang til projektstyring og organisation, der kan hjælpe din virksomhed med at navigere i en verden præget af konstant forandring og skiftende behov. 

Læs mere: De forskellige ledelsesstile - hvilken leder er du?

Konceptet stammer fra softwareudviklingens Agile Manifesto, som blev introduceret i 2001 af 17 softwareudviklere i Snowbird, Utah, USA. Agile Manifesto opstod som en reaktion på de faste og langsomme processer i traditionel ledelse. Agile Manifesto præsenterer fire kerneværdier:

 1. Individer og interaktioner over processer og værktøjer
  Her menes ikke, at processer og værktøjer helt skal forkastes, men at man bør prioritere ‘face-to-face’ samtaler og interaktioner før man fastlægger sig efter en rigid proces. Her kan med fordel implementeres fokus på feedback, se Feedback & dialog.
 2. Velfungerende software over omfattende dokumentation
  Det giver måske sig selv, men før i tiden brugte eksempelvis softwareudviklere enormt meget tid på omfattende dokumentation i stedet for at teste nyt software. Det hæmmer dermed effektiviteten og udviklingen af en proces.
 3. Kundesamarbejde over kontraktforhandling
  I stedet for at låse kunder med en defineret kontrakt skal der implementeres et samarbejde med kunder for at opnå det bedste resultat. Teams og kunder skal samarbejde for at nå frem til de bedste metoder og resultater.
 4. Reaktion på ændringer over fastlagt plan
  I stedet for at holde sig til fastlagte og rutineprægede planer, som ikke virker, skal man i stedet forsøge at justere og tilpasse sig ændringer for at opnå højest effektivitet.

Disse værdier har siden fundet vej ind i en bredere ledelsespraksis og er blevet grundstenen for agil ledelse.

Hvad vil det sige at arbejde agilt?

At arbejde agilt indebærer fokus på fleksibilitet, samarbejde og adaptiv tilgang til forandringer. Agil ledelse adskiller sig fra traditionelle ledelsesstile ved at prioritere smidighed og vedvarende forbedring i stedet for faste strukturer og hierarkier. Traditionelle ledelsesstile indeholder ofte en top-down tilgang, hvor beslutninger træffes af ledelsen og implementeres langsomt. I stedet anvender agil ledelse en bottom-up tilgang, hvor teams arbejder selvstyrende og hurtigt kan tilpasse sig omverdenens omskiftelighed. Dette sker gennem regelmæssige møder, hvor man evaluerer fremskridt og justerer strategier efter behov. Man gør også brug af korte, iterative arbejdscyklusser, ofte kaldet sprints. 


Typiske agile arbejdsmetoder inkluderer Scrum og Kanban, hvor opgaver visualiseres, prioriteres og kontinuerligt forbedres. Daglige stand-up møder sikrer, at alle er opdaterede og kan adressere udfordringer hurtigt. Agil ledelse kan dermed være ideel i en konstant omskiftelig verden som det moderne samfund, hvor hurtige og effektive reaktioner på forandringer er nødvendige for succes.

Sådan implementerer du agil ledelse

Som du kan se, er der mange fordele ved at implementere agil ledelse i din organisation. Men hvordan gør man det, tænker du måske. 

Det kræver først og fremmest en struktureret tilgang, der starter med en klar forståelse af de agile principper og værdier. Det betyder, at du skal blive klogere på agile metoder som Scrum, Kanban, iterationer og retrospektiver.

Agil ledelsesstil indeholder forskellige værktøjer og metoder, som du kan benytte til at implementere agil ledelse. Her er nogle af de vigtigste:


Scrum

 • Hvad det er: Scrum er en populær rammesætning inden for agil ledelse, som kan hjælpe dit team med at håndtere komplekse projekter på en struktureret og fleksibel  måde. 
 • Hvordan det fungerer: Scrum indeholder faste iterationer, kaldet sprints, som typisk varer 1-4 uger, hvor specifikke mål skal opnås. Hvert sprint starter med en planlægningsfase, efterfulgt af daglige stand-up møder for at sikre fremdrift, og afsluttes med en sprint review og retrospektiv for at evaluere og forbedre arbejdsprocessen.

Kanban:

 • Hvad det er: Kanban er et visuelt værktøj, som hjælper med at kontrollere arbejdsflow og identificere eventuelle flaskehalse i dit teams processer.
 • Hvordan det fungerer: Kanban bruger tavler (fysiske eller digitale) til at visualisere arbejdsopgaver i forskellige stadier, såsom 'To Do', 'In Progress' og 'Done'. Dette hjælper teams med at se, hvor der er blokeringer, og kontinuerligt optimere processer for at forbedre effektiviteten.

Iterationer:

 • Hvad det er: Iterationer refererer til gentagne cyklusser af arbejde, hvor der løbende foretages forbedringer og tilpasninger.
 • Hvordan det fungerer: Hver iteration afsluttes med en vurdering af resultaterne, hvilket giver mulighed for at justere og forbedre processen i den næste iteration. Dette skaber en dynamisk og læringsorienteret tilgang til projektstyring, hvor teamet konstant forbedrer metoder og resultater.

Retrospektiver:

 • Hvad det er: Retrospektiver er regelmæssige evalueringer af arbejdsprocesser og resultater.
 • Hvordan det fungerer: Teams mødes for at reflektere over, hvad der gik godt, hvad der kan forbedres, og hvordan man kan implementere ændringer i fremtidige iterationer. Dette skaber en kultur af kontinuerlig forbedring og læring. Derudover kan daglige check-ins, hvor teammedlemmer deler læringer, udfordringer og succeser, hjælpe med at sikre transparens og effektiv problemløsning.

Læs mere: Coaching & nysgerrighed

Fordele og ulemper ved agil ledelse

Ligesom så mange andre ledelsesstile, findes der både fordele og ulemper ved at implementere agil ledelse i sin organisation. Agil ledelse kan resultere i en dynamisk og agil organisation, hvis ledelsesstilen implementeres korrekt. Nedenunder har vi listet fordele og ulemperne ved agil ledelse. 

Fordele ved agil ledelse

 1. Øget fleksibilitet
  Hvorfor: Agil ledelse tillader hurtige tilpasninger til forandringer i markedet og kundebehov, hvilket gør organisationen mere responsiv og konkurrenceevne.
  Hvordan: Korte, iterative arbejdscyklusser (sprints) gør det muligt at justere strategier og prioriteter hurtigt.

 2. Forbedret medarbejderengagement
  Hvorfor: Medarbejdere, der er involveret i beslutningsprocesser, føler sig mere værdsatte og motiverede.
  Hvordan: Agil ledelse fremmer en kultur, hvor medarbejdernes input og ideer aktivt søges og anvendes.

 3. Bedre risikostyring
  Hvorfor:
  Regelmæssige evalueringer gør det muligt at identificere og adressere risici tidligt, før de udvikler sig til større problemer.
  Hvordan: Kontinuerlige feedback-loop og hyppige tilpasninger hjælper med at holde projekter på rette spor.

 4. Øget konkurrenceevne
  Hvorfor:
  Hurtig tilpasningsevne og evnen til at imødekomme kundebehov effektivt kan give en fordel i forhold til konkurrenterne.
  Hvordan: Agile metoder som Scrum og Kanban optimerer processer og sikrer, at teamet hurtigt kan reagere på forskellige markedsskift.

Ulemper ved agil ledelse

 1. Kulturel omstilling:
  Hvorfor:
  Overgangen fra en traditionel til en agil arbejdsgang kræver en betydelig ændring i virksomhedskulturen, hvilket kan være udfordrende. Ændring af etablerede arbejdsmønstre og holdninger kræver tid og stor indsats fra både ledelse og medarbejdere.

 2. Uddannelse og træning:
  Hvorfor:
  For at agil ledelse kan implementeres effektivt, skal både ledere og medarbejdere forstå og mestre agile metoder og principper. Dette kræver eventuel uddannelse, kurser og løbende støtte, hvilket kan være ressource- og omkostningskrævende.

 3. Skalering i større organisationer:
  Hvorfor:
  Agil ledelse fungerer godt i mindre teams, men kan være svær at implementere i større og mere komplekse organisationer. Hierarkiske strukturer og siloer kan hæmme agiliteten og kræve tilpasninger i den overordnede organisationsstruktur.

 4. Krav om psykologisk tryghed:
  Hvorfor:
  For at medarbejdere skal kunne bidrage frit og effektivt i en agil kontekst, er det nødvendigt med en kultur af høj psykologisk tryghed. Dette kræver en bevidst indsats fra ledelsen for at skabe et miljø, hvor medarbejdere føler sig trygge ved at dele ideer og fejl. 


Læs mere om psykologisk tryghed og hvordan det kan gavne dig og din organisation. 

Når agil ledelse lykkes

Flere internationale virksomheder har opnået succes ved implementering af agil ledelsesstruktur. 

Eksempelvis er musikstreamingtjenesten Spotify kendt for sin agile ledelsesstruktur, som består af små autonome teams kaldet ‘squads’, der arbejder selvstændigt med stor smidighed og fleksibilitet. Det fremlægger et case study og flere præsentationer fra Spotify, blandt andet rapporter fra Henrik Kniberg. Hvert squad er selvstyrende med ansvar for design, udvikling og levering inden for deres specifikke produktområde. Spotify er et eksempel på en virksomhed, som befinder sig i en branche, hvor tilpasning og smidig tilgang til forandringer er opskriften på vedvarende succes - set i et ledelsesdrevet perspektiv. Implementeringen af agil ledelsesstruktur har altså givet Spotify:

 • Øget fleksibilitet og hurtigere tilpasning til markedet.
 • Hurtigere produktudvikling og lancering af nye funktioner i app’en.
 • Øget innovation gennem autonome teams.
 • Forbedret medarbejdertilfredshed og engagement.
 • Bedre kommunikation og samarbejde gennem regelmæssige retrospektiver og stand-up møder.

Se Det hybride samarbejde for at læse mere om, hvordan arbejdspladsen kan følge med det moderne samfunds udvikling.

Skriv din mail og få adgang til ressourcen

Når du indtaster din mail giver du os mulighed for at holde kontakten. Vi skriver når der er nye ressourcer, artikler eller podcasts.

Noget gik galt, prøv venligst igen!

Emner

Intet indhold fundet.
+100
Virksomheder har brugt os

Fra forandring til styrke

Opdag hvordan Feedworks ledelseprogrammer kan forberede dig og dit team til en konstant skiftende verden

Book gratis sparring

Få mere viden

Tool Tirsdag video #11: '10/50/99-tilgangen'

Tool Tirsdag video #11: 💯% er ikke vejen frem

Hvad er agil ledelse og hvordan mestres den?

Hvordan mestrer du agil ledelse? Og hvad er det overhovedet? Agil ledelse handler om en smidig tilgang til ledelse, hvor tilpasningsevne og fleksibilitet er nøgleordene.

Artikler
Ledelse
Lær mere
Tool Tirsdag: 'fokusrammer'

Tool tirsdag video #10: 3 rammer og 4 spørgsmål, der løser dit problem