Forside
/
Kundecases
/
Sådan skabte SydKIP fundamentet for et endnu bedre samarbejde i en ny afdeling i Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sådan skabte SydKIP fundamentet for et endnu bedre samarbejde i en ny afdeling i Region Syddanmark

Det her er historien om, hvordan leder og personale havde modet til at ændre retning sammen med os.

Det her er historien om, hvordan leder og personale havde modet til at ændre retning sammen med os, da et ønske om at lære feedback-teknikker åbnede op for et helt andet udviklingsfokus i en afdeling af dygtige medarbejdere.

Signe Skaarup Andreassen er leder i en afdeling i Region Syddanmark, som arbejder med kvalitetsudvikling i praksissektoren. Afdelingen hedder SydKIP.

”KIP står for Kvalitet i Praksis. Vi understøtter bl.a. de praktiserende læger i regionen i kvalitetsudviklingen,” forklarer Signe.

I begyndelsen af 2022 havde Signe en plan: Hun ville gerne arbejde med feedback-teknikker. Både for at skabe bedre samarbejde internt i SydKIP og for at have nogle redskaber, når de arbejdede sammen med andre uden for afdelingen, fx de praktiserende læger i regionen.

Det kunne Danni herinde fra Feedwork godt hjælpe med. Men da temadagen om feedback gik i gang, blev det tydeligt, at vi havde overset noget.

”Selvom vi havde bestilt en halv dag om feedback, blev det hurtigt tydeligt i rummet, at der faktisk var et andet behov, som fyldte mere. Vi opdagede, at vi med fordel kunne gå et skridt tilbage og tale om forudsætningerne for at kunne give og modtage feedback i stedet for.”

Dén drejning skabte både en mere brugbar dag for medarbejderne og gjorde det muligt for os at skabe endnu bedre læring med Signe og de andre fra SydKIP om det, de faktisk havde behov for. Her kommer årsagen:

Fik sprog for at håndtere store forandringer i afdelingen

Signe fortæller:

”På papiret er SydKIP 3 år gammel. Den blev en selvstændig enhed i januar 2020. Men så kom covid jo i marts 2020, og medarbejderne har arbejdet meget hjemme siden. Jeg selv blev først ansat i 2021. Så i praksis er vi faktisk en meget ny afdeling bestående af 14 mennesker med forskellig anciennitet, historik og uddannelsesbaggrund.”

Og hvad betød det så for afdelingen?

”Nogle medarbejdere var flyttet over fra andre placeringer i huset, og nogle blev ansat ind i den her nye enhed. Så forståelsen af, hvad SydKIP var for disse medarbejdere, var historieløs. Mens andre medarbejdere havde mere historik med sig. Så vi havde simpelthen vidt forskellige forudsætninger for og forventninger til vores samarbejde om den fælles opgave. Vi opdagede på den her temadag, at det havde vi ikke rigtigt haft et sprog til at tale om. Det fik vi.”

Medarbejderne lærte grundpillerne i psykologisk tryghed, som åbnede op for nogle konstruktive samtaler på tværs af teamet. For selvom den psykologiske tryghed på en arbejdsplads kan have et i forvejen fint niveau, kan det være givende at tale om fx:

-       Hvordan skaber vi rummet til at have flere meninger?

-       Hvordan signalerer vi til hinanden, at vi rummer hinandens forskelige baggrunde og historik?

-       Og hvordan bliver vi endnu bedre til selv at skabe disse trygge rum ude hos andre?

Redskaber til øget psykologisk tryghed med dedikeret indsats

Sammen med Signe ændrede vi derfor indsatsen fra én temadag til i stedet for at være en proces fokuseret på den psykologiske tryghed, der forløb over resten af 2022. Processen var en blanding af møder med medarbejderne, der bl.a. lærte nye redskaber til at samarbejde på tværs, og sparring mellem Signe og Danni.

”Samarbejdet mellem Danni og jeg gjorde, at vi kunne lave en systematisk indsats,” fortæller Signe. ”Det er mit indtryk, at vi har fået øget den psykologiske tryghed i afdelingen, og at alle bidrager til at bevare og videreudvikle den. Derudover havde jeg god sparring med Danni mellem møderne, som gjorde, at jeg følte mig helt tryg ved at lade Danni lede processen på møderne.”

Signes historie er et eksempel på, hvordan en opgave kan ændre sig, mens vi står i rummet, fordi medarbejderne selvfølgelig skal arbejde med det, de har mest behov for – og ikke død og pine skal hives igennem de slides, vi har taget med den dag.

Det er vores erfaring, at psykologisk tryghed giver mening at arbejde med som et fundament for at kunne give og modtage feedback. Ligesom det var tilfældet i Signes afdeling, der fik et sprog for den store (men samtidig lidt usynlige) forandringsproces, de havde været igennem med etableringen af den nye enhed under covid.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med psykologisk tryghed, så kig her:

https://www.feedwork.dk/viden/webinar-sadan-oger-i-jeres-psykologiske-tryghed

https://www.feedwork.dk/viden/psykologisk-tryghed-skab-en-kultur-hvor-medarbejdere-toer-udfolde-sig

https://www.feedwork.dk/viden/5-ting-du-kan-goere-for-at-styrke-dine-kollegers-tillid-til-dig

Specialer som har været i brug

Metoder anvendt i casen

Vores konsulent

Kontakt vores konsulent på opgaven, hvis du er nysgerrig på at høre mere.

Danni Liljekrans

Danni Liljekrans

Partner
51 80 18 03

Læs flere kundecases

Læs om tidligere projekter og samarbejder med vores kunder. Måske har I lignende udfordringer?

SULTEN EFTER MERE? FÅ EN SMAGSPRØVE her

Eller kontakt os med det samme, og lad os tage en snak.