Hvem er vi?

 

 

Morten Melby & Mikkel Norqvist

Morten Melby og Mikkel Norqvist er stiftere og feedbackkonsulenter hos  Feedwork, som træner teams i at skabe bedre relationer gennem feedback. Til dagligt faciliterer vi workshops i feedbacktræning hos både store og små danske virksomheder. Gennem vores baggrund som officerer i Flyvevåbenet, atleter i elitesport og certificerede coaches, har vi mærket de positive effekter af feedback på egne kroppe og brænder for at videregive disse. Samlet set giver vores baggrund en solid praktisk erfaring med udviklende feedbackmiljøer. Af de praktiske erfaringer kommer vores kærlighed til træningsprincippet. Ingen er blevet gode til feedback uden at træne, ligesom at ingen er blevet gode til at løbe uden at træne. Praktiske erfaringer er det som giver reelle kompetencer. 

Officerer i Flyvevåbnet
Vores baggrund som officerer giver os en stor praktisk erfaring med feedback i læringsmiljøer. Feedbackkulturen i Flyvevåbnet er en af hovedårsagerne til, at vi i Danmark har nogle af verdens dygtigste soldater.

Militær 5-kamp
Som atleter på landsholdet i 5-kamp har vi set hvilke resultater en velfungerende feedbackkultur kan skabe. Danmarks atleter kan, på trods af færre ressourcer, konkurrere med fuldtidsansatte atleter fra hele verden ved at udnytte feedbacken mellem atleterne til fælles gavn.

Coaching i organisationer
Vi er akkrediterede underviserer i "Coaching i organisationer". Coachingens faglighed er bygget op omkring refleksion og nysgerrighed. Disse elementer er ligeledes centrale når det kommer til at skabe sunde feedbackkulturer.

 

Kombinationen af den praktiske erfaring, træningstilgangen og opbakningen fra forskningens verden er det som skaber vores resultater.