Blog

Katrine Heller

Feedwork tilrettelagde en fantastisk uddannelsesdag for os, hvor vores mentorer lærte vigtige og konkrete værktøjer til at udvikle en god og sund feedbackkultur. Der var stor autencitet og et stort drive over hele linjen.