Værdier

Vi ved at det er naturligt at beskytte sig selv mod feedback, for tænk nu hvis jeg bliver kritiseret? Vi tror dog på at det er langt vigtigere at opsøge feedback og lære af den, fremfor at tilgodese vores selvbillede og uvidenhed.

Progression over perfektion

Vi tror på at bevægelse er det bedste udgangspunkt for læring. Derfor er vi opmærksomme på ikke at lade idealet om perfektion være en stopklods for afprøvninger og nye projekter. Progression kombineret med umage er vigtige elementer i vores projekt.

Relationer over profit

Vi tror på relationer, vores produkter handler om relationer og hvis valget står mellem en profit og en skadet relation, vil vi altid prioritere relationen. Det gælder både relationerne til vores kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Bæredygtighed over forbrug

Vi er en virksomhed, som er med til at forbruge ressourcer, ligesom alle andre virksomheder. Vi ønsker dog ikke at skabe et unødvendigt forbrug af hverken materielle eller menneskelige ressourcer, derfor tænker vi altid over konsekvenserne af vores valg.

Har du spørgsmål til vores metoder, er du nysgerrig på vores kurser eller har du brug for et tip om feedback?
Ring til Mikkel

(Folk siger at han er både inspirerende og hyggelig at tale med)

Skriv en besked til os