Historien bag Feedwork

Morten Melby og Mikkel Norqvist er stiftere af Feedwork, som træner teams i at skabe bedre relationer og præstationer gennem feedback. Til dagligt faciliterer vi workshops i feedbacktræning hos både store og små  virksomheder. Gennem vores baggrund som officerer i Forsvaret, atleter i elitesport og certificerede coaches, har vi mærket de positive effekter af feedback på egne kroppe og brænder for at videregive disse.

Samlet set giver vores baggrund en solid praktisk erfaring med udviklende feedbackmiljøer. Af de praktiske erfaringer kommer vores kærlighed til træningsprincippet. Ingen er blevet gode til feedback uden at træne, ligesom at ingen er blevet gode til at løbe uden at træne. Vi tror på, at praktiske erfaringer er det som giver reelle kompetencer.

Siden opstarten i 2016 er vi vokset til at være 5 ansatte og støtter nu med uddannelse i mange industrier i Danmark, i både den offentlige og private sektor.

Officerer i Forsvaret 
Vores baggrund som officerer giver os en stor praktisk erfaring med feedback i læringsmiljøer. Vi oplever at feedbackkulturen i Forsvaret er en af hovedårsagerne til, at vi i Danmark har nogle af verdens dygtigste soldater.

Militær 5-kamp
Som atleter på landsholdet i 5-kamp har vi set hvilke resultater en velfungerende feedbackkultur kan skabe. Danmarks atleter kan, på trods af færre ressourcer, konkurrere med fuldtidsansatte atleter fra hele verden ved at udnytte feedback mellem atleterne til fælles gavn.

Coaching i organisationer
Vi er akkrediterede underviserer i "Coaching i organisationer". Coachingens faglighed er bygget op omkring refleksion og nysgerrighed. Disse elementer er ligeledes centrale når det kommer til at skabe sunde feedbackkulturer.

Vores Principper

Bæredygtig uddannelse
Vores ambition er, at den uddannelse vi udbyder, bliver omsat til praksis hos kunderne. Derfor arbejder vi altid ud fra “Train the Trainer” – princippet.

3-trins forløb
Et andet element i bæredygtig uddannelse er vores Før-Under-Efter model, som skal sikre de bedste resultater og reelle kompetencer efter forløbet.

Aktivitetsbaseret træning
Vi tror på at reelle kompetencer opbygges gennem egne erfaringer. Derfor er vores teorier og indhold altid bygget ind i træningsbaserede øvelser.