DITMER

 

 

 

Korrigerende feedback i hverdagen

Ønske

Ditmer ønskede, i forbindelse med deres årlige seminar, at blive bedre til at bruge den korrigerende feedback i deres daglige arbejde med at udvikle softwareløsninger.

Løsning/udbytte

Arbejdet udformede sig som en workshop med alle ansatte i virksomheden, netop for at gøre opmærksom på behovet for feedback i alle dele af virksomheden. De 45 kursister deltog aktivt i workshoppens elementer, som blandt andet indeholdt levering af feedback, idegenerering til implementeringsforslag og måske mest værdifuldt feedback til persontyper. Denne seance gav medarbejderne i hvert team mulighed for at tale ærligt om hvordan de hver især bedst modtager feedback. Fysiske rammer, tidspunkt på dagen, fokus, betoning og mange andre ting blev vendt. En samtale som på sin vis viste store fællestræk i præferencer, men som også løftede sløret for detaljer, som klart vi hæve udbyttet af teamets fremtidige feedbackinteraktioner.

 

 

 

JCI DANMARK

 

 

 

Feedback i dit lederskab

 

Ønske
JCI Danmark henvendte sig til Feedwork, fordi de ønskede, at klæde deres medlemmer på til en hverdag med stigende efterspørgsel på feedback blandt kollegaer og medarbejdere.

 

Løsning/udbytte

JCI Danmark afholder to gange årligt en Masterclass, hvor de tager en weekend ud af kalenderen og fordyber sig i et ledelsestema. I samarbejde med JCI planlagde vi en weekend, hvor overskriften var feedback i lederskabet.

De to dage blev delt op i at give feedback og modtage feedback. Dagene var præget af praktiske træningsøvelser, hvor deltagerne kom igennem en række feedback værktøjer. Via de praktiske øvelser fik deltagerne mærket elementerne på egne kroppe. Dette satte dem i stand til at udvælge hvilke værktøjer, som passede bedst til deres ledelsesstil.Undervejs på dagene fik deltagerne tildelt værktøjer, som hjalp dem med at synliggøre hvilke bevidste og ubevidste barriere de har. Barrierer som kan resultere i tabt læringsudbytte, fordi vi lukker ned for visse former for feedback.  Dagen gjorde deltagerne bevidste om egne triggerpunkter, som modarbejder potentiel udvikling.

 

Har du nogle spørgsmål, vil vi gerne hjælpe dig med svarene.

+ 45 27 11 99 01