Blog

Kan du beherske dine triggerpunkter?

Triggerpunkter i feedback? Kender du dine og kan du beherske dem?
Et trigger-punkt er i denne sammenhæng et punkt, som kan berøres af den feedback du modtager. Rammer feedbacken et af dine triggerpunkter, vil du lukke af for modtagelsen, og stoppe med at høre efter. Denne reaktion er helt naturlig og udløses spontant, hvis ikke du er opmærksom på at holde dine ører og dit sind åbent!

Der er 3 hovedgrupper af triggere, og du kan sikkert genkende disse:

Sandhed
Disse punkter handler simpelthen om hvorvidt feedbacken er sand eller ej. Er indholdet i feedbacken faktuelt korrekt eller ej? De fleste mennesker vil indtage en forsvarsposition, hvis de mener at elementer i den modtagne feedback er usande.
Hvad hvis vi overhører gode pointer, mens vi hænger fast i en usand bagatel?

Relation
Denne kategori kender alle forældre til teenagere. Her handler det nemlig om hvem der afsender feedbacken. Er det vores mor, ven, gode kollega eller en fordrukken forbipasserende? Og hvordan reagerer du forskelligt, afhængigt af afsenderen?

Nogle personer lytter du altid aktivt til, andre kan stort set ikke trænge igennem.

Men kan gode forslag egentlig komme fra en utroværdig afsender?

Identitet
Der er store individuelle forskelle på hvordan vi påvirkes af indkommende feedback. Forskning viser at der er op til 3000% forskel i hvor meget vi påvirkes af feedback. Du kender sikkert en der er meget sensitiv, som bliver helt ekstatisk hvis de får ros. Men som også kan få ødelagt en hel arbejdsuge af en negativ besked.

Kan det være, at den person som giver dig feedback, ikke ved hvor sensitiv du er?

Du kan sikkert nikke genkendende til situationer i dit liv, hvor dine trigger-punkter, måske endda i alle kategorier, er blevet berørt.

Vi anbefaler at du prøver at blive opmærksom på, hvor stor en del af din feedback du ubevidst udelukker. Feedback kan være svær nok at opdrive, så sørg for at være modtagelig når du endelig har muligheden for udvikling.

Kilde: link.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *