Køge Handelsskole

Ønske: Opdatering af viden og praktiske værktøjer i feedback og feedforward

I Køge Handelsskoles direktion sidder lederne for bla. HHX og HG uddannelserne. Denne ledergruppe havde selv mange års erfaring indenfor undervisning og læring. Ønsket med oplægget var at få nogle praktiske redskaber og ny viden inden for feedbackområdet. Dette gjorde vi ved at lave en aktiv workshop med vægt på mulighederne indenfor feedforward og feedback målrettet forskellige persontyper.

Mikkel og Morten har en fantastisk evne til at skære kompliceret stof ned til små konkrete etuder og øvelser – og de udstråler en stærk energi og har et kæmpe engagement.

Tim Christensen Direktør/ Køge Handelsskole

Nannies.dk

Ønske: Coachinguddannelse til deres pædagoger

Hos nannies.dk lægger de stor vægt på viden. Derfor tilbyder de blandt andet muligheden for at deltage i faglige arrangementer, uddannelser og kurser for alle, der er tilknyttet virksomheden.
Et eksempel er coach-uddannelsen, som en akkrediteret uddannelse i “Coaching i Organisationer”, hvor Feedwork stod for undervisningen og faciliteringen af hele forløbet fra 1. modul frem til eksamen med ekstern censor.

Vi har i nannies.dk været meget tilfredse med samarbejdet med Feedwork, som partner i forhold til coach-uddannelsen. Mikkel formåede altid at kommunikere i øjenhøjde og levere solide værktøjer og teorier til kursisterne.

Charlotte Juul Partner/ Nannies.dk

Ungdommens røde kors - Dynamo Projekt

Ønske: Nye kommunikationsværktøjer mellem mentor og mentee

Mentorerne i Ungdommens Røde Kors’ Dynamo projekt, lægger en åbenhjertig og engageret indsats i at støtte unge mennesker i Københavnsområdet. Ønsket fra styregruppen var at give mentorerne nogle supplerende redskaber i kommunikationen med deres mentees. Vi arrangerede en workshop, med både øvelser og refleksion ,omkring de to fokusområder; “Levering af feedback” og “Modtagelse af feedback”.

Feedwork tilrettelagde en fantastisk uddannelsesdag for os, hvor vores mentorer lærte vigtige og konkrete værktøjer til at udvikle en god og sund feedbackkultur. Der var stor autencitet og et stort drive over hele linjen.

Katrine Heller Styregruppe/ Ungdommens Røde Kors - Dynamo Projekt